Pomocí programu Windows Media Player můžete kopírovat hudbu, obrázky a videa z knihovny programu Windows Media Player do přenosného zařízení, například kompatibilního přehrávače MP3. Tento proces se nazývá synchronizace.

Obrázek probíhající synchronizace
Synchronizace zařízení

Pro zařízení lze k synchronizaci položek použít dvě metody. Jedna z nich je automatická, druhá ruční. Když zařízení připojíte poprvé, program Windows Media Player zvolí metodu synchronizace, která je pro zařízení nejlepší, v závislosti na úložné kapacitě zařízení a velikosti knihovny. Jakmile je vaše zařízení poprvé nastaveno, můžete si zvolit jinou metodu synchronizace.

Další informace o knihovně programu Player získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Zobrazit vše

Automatická synchronizace

Je-li úložná kapacita zařízení větší než 4 gigabajty (GB) a do zařízení lze umístit celou knihovnu, program Windows Media Player bude synchronizovat automaticky. Pokud tuto možnost přijmete, zkopíruje se do zařízení celá knihovna programu Windows Media Player.

Pokaždé, když zařízení připojíte k počítači, ve kterém je spuštěn program Windows Media Player, program automaticky zaktualizuje obsah zařízení tak, aby bylo zrcadlovým obrazem obsahu knihovny.

Když například do knihovny programu Windows Media Player zkopírujete hudební disk CD, toto album se při příštím připojení zařízení k počítači automaticky zkopíruje do zařízení. Podobně, odstraníte-li některé položky z knihovny programu Windows Media Player, tyto položky se při příštím připojení zařízení k počítači odstraní i ze zařízení.

O tom, které položky se budou se zařízením synchronizovat, můžete rozhodovat, i když je zařízení nastaveno na automatickou synchronizaci.

Ruční synchronizace

Je-li úložná kapacita zařízení menší než 4 gigabajty (GB) nebo celou knihovnu nelze umístit do zařízení, program Windows Media Player zvolí ruční synchronizaci. Pokud tuto možnost přijmete, budete muset pokaždé, když budete chtít přidat položky do zařízení nebo z něho položky odebrat, provést několik kroků. Další informace naleznete v části Ruční synchronizace v aplikaci Windows Media Player.

Nastavení zařízení

 1. Zapněte zařízení a připojte je k počítači.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 3. Potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže program Windows Media Player zvolil automatickou synchronizaci zařízení, klikněte na tlačítko Dokončit. Po provedení této akce provede program Windows Media Player synchronizaci (zkopírování) celé knihovny do zařízení. Poté se zařízení bude automaticky synchronizovat při každém připojení k počítači se spuštěným programem Windows Media Player.

   Chcete-li v případě automatické synchronizace synchronizovat jen část knihovny, můžete zvolit, co se má automaticky synchronizovat. Další informace naleznete v odstavci „Jak zvolit, co se má automaticky synchronizovat“ v tomto tématu.

  • Jestliže program Windows Media Player zvolil ruční synchronizaci zařízení, klikněte na tlačítko Dokončit. Poté na kartě Synchronizovat vyberte soubory a seznamy stop, které chcete ručně synchronizovat. Další informace naleznete v části Ruční synchronizace v aplikaci Windows Media Player.

Jak zvolit, co se má automaticky synchronizovat

I když se vaše zařízení synchronizuje automaticky, není nutné synchronizovat celou knihovnu programu Windows Media Player. Namísto toho můžete vybrat položky z existujících seznamů stop nebo vytvořit nové seznamy stop nebo soubory, které chcete synchronizovat. Seznamy stop, které vyberete, se budou synchronizovat se zařízením při každém připojení zařízení k počítači, ve kterém je spuštěn program Windows Media Player. Postup výběru souborů pro synchronizaci:

 1. Zapněte zařízení a připojte je k počítači.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 3. V knihovně programu Windows Media Player klikněte na kartu Synchronizovat, klikněte na tlačítko Možnosti synchronizaceObrázek tlačítka Možnosti synchronizace a poté kliknutím na možnost Nastavit synchronizaci otevřete dialogové okno Nastavení zařízení.
 4. V seznamu Dostupné seznamy stop vyberte existující seznamy stop, které chcete synchronizovat, a klikněte na tlačítko Přidat.

  Chcete-li vytvořit seznam stop, klikněte na možnost Nový automatický seznam stop a postupem podle kroků na obrazovce určete kritéria pro soubory v automatickém seznamu stop.

  Chcete-li odebrat seznam stop, klikněte na něj v seznamu Seznamy stop k synchronizaci a potom klikněte na tlačítko Odebrat.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Máte-li zařízení s omezenou kapacitou a chcete zvýšit pravděpodobnost, že určité seznamy stop budou se zařízením vždy synchronizovány, vybírejte v seznamu Seznamy stop k synchronizaci postupně jednotlivé seznamy stop a uspořádejte je do pořadí, ve kterém je chcete synchronizovat, pomocí šipek Priorita. Pokud se zařízení zaplní před dokončením synchronizace, soubory a seznamy stop, které jsou na seznamu níže, nemusí být synchronizovány.

  • Pokud chcete, aby program Windows Media Player při každém připojení zařízení k počítači synchronizoval jinou sadu položek, zaškrtněte políčko Synchronizované soubory přehrávat náhodně. Zvolíte-li tuto možnost, pak po každém připojení zařízení budou soubory ze zařízení odebrány a nahrazeny novou sadou souborů (ze seznamů stop v seznamu Seznamy stop k synchronizaci). Tato možnost je užitečná, máte-li zařízení s omezenou úložnou kapacitou, chcete-li postupně přehrávat všechny hudební nahrávky, nebo se knihovna příliš rozrostla, než aby ji bylo možné celou zkopírovat do zařízení.

 6. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Přepínání mezi automatickou a ruční synchronizací

Když zařízení nastavíte, můžete je kdykoli přepnout na jinou metodu synchronizace. Postup je následující:

 1. Zapněte zařízení a připojte je k počítači.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 3. V knihovně programu Windows Media Player klikněte na kartu Synchronizovat, klikněte na tlačítko Možnosti synchronizace Obrázek tlačítka Možnosti synchronizace a poté na možnost Nastavit synchronizaci.
 4. V dialogovém okně Nastavení zařízení zrušte zaškrtnutí políčka Synchronizovat toto zařízení automaticky a klikněte na tlačítko Dokončit.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přepínáte-li na automatickou synchronizaci, zvolte seznamy stop, které se mají automaticky synchronizovat. Další informace naleznete v odstavci „Jak zvolit, co se má automaticky synchronizovat“ v tomto tématu.

  • Přepínáte-li na ruční synchronizaci, vyberte soubory a seznamy stop, které chcete synchronizovat ručně. Další informace naleznete v části Ruční synchronizace v aplikaci Windows Media Player.