V systému Windows 7 můžete s jinými lidmi sdílet jednotlivé soubory a složky nebo dokonce celé knihovny. (Přehled naleznete v tématu Základy sdílení souborů.)

Nabídka Sdílet s

Nejrychlejším způsobem, jak něco sdílet, je použít novou nabídku Sdílet s. Možnosti zobrazené v nabídce se mohou lišit podle souboru, který chcete sdílet, a typu sítě, ke které je váš počítač připojen - domácí skupina, pracovní skupina nebo doména. (Další informace o různých typech sítí naleznete v tématu Jaký je rozdíl mezi doménou, pracovní skupinou a domácí skupinou?.)

Následující video uvádí, jak použít nabídku Sdílet s (1:17)
Zobrazit vše

Sdílení souborů a složek v domácí skupině

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku, kterou chcete sdílet, a potom klikněte na příkaz Sdílet s.

  Obrázek nabídky Sdílet s
  Rychlé sdílení položek pomocí nabídky Sdílet s
 2. Vyberte jednu z následujících možností:

  • Domácí skupina (čtení): Tato volba slouží ke sdílení položky s celou domácí skupinou, přičemž danou položku mohou otevřít pouze lidé ve vaší domácí skupině. Členové domácí skupiny je nemohou měnit ani odstraňovat.

  • Domácí skupina (čtení/zápis): Tato volba slouží ke sdílení položky s celou domácí skupinou a umožňuje otevírání, změny nebo odstraňování.

  • Určití lidé: Vyberete-li tuto možnost, spustí se průvodce Sdílení souborů, ve kterém můžete vybrat jednotlivé osoby, se kterými chcete položky sdílet.

   Obrázek nabídky Úroveň oprávnění
   V průvodci Sdílení souborů můžete zvolit konkrétní osoby, se kterými budete sdílet soubory a složky.

Poznámky

 • Pokud se nabídka Sdílet s nezobrazí, pravděpodobně se pokoušíte sdílet položku v síti nebo v jiném nepodporovaném umístění. Nabídka Sdílet s se rovněž nezobrazí, když vyberete soubory mimo svou osobní složku.

 • Pokud se p okoušíte o sdílení s konkrétními osobami ve vaší domácí skupině, ale nevidíte jejich jména v průvodci sdílením souborů, je možné, že nepropojili své uživatelské účty systému Windows s online ID. Může být také nutné do počítače nainstalovat poskytovatele online ID. Další informace naleznete v tématu Jaké jsou výhody přiřazení dokumentů online k mému uživatelskému účtu v systému Windows?

 • Pokud se pokusíte sdílet nějakou položku v některé z veřejných složek systému Windows 7, v nabídce Sdílet s se zobrazí příkaz Pokročilé nastavení sdílení. Tato volba vás přenese do Ovládacích panelů, kde můžete zapnout nebo vypnout sdílení složky Veřejné.

 • V systému Windows Server 2008 R2 nejsou domácí skupiny k dispozici.

Sdílení souborů a složek v pracovní skupině a v doméně

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku, kterou chcete sdílet, klikněte na příkaz Sdílet s a potom na možnost Určití lidé.

 2. V průvodci Sdílení souborů proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud je počítač v doméně, klikněte na šipku vpravo od textového pole a pak klikněte na položku Najít lidi. V dialogovém okně Vybrat uživatele nebo skupiny zadejte do textového pole jméno, klikněte na tlačítko Kontrola názvů a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud je počítač součástí pracovní skupiny, klikněte na šipku vedle textového pole, klikněte na jméno v seznamu a potom klikněte na tlačítko Přidat.

  Tip

  • Znáte-li jméno osoby, se kterou chcete sdílet položky, jednoduše zadejte toto jméno v průvodci Sdílení souborů a klikněte na tlačítko Přidat.

  • Ve sloupci Úroveň oprávnění vyberte jednu z následujících možností:

   • Čtení: Příjemci mohou soubor otevřít, nemohou ho však změnit ani odstranit.

   • Čtení/zápis: Příjemci mohou soubor otevřít, změnit i odstranit.

   Obrázek nabídky Úroveň oprávnění
   Volba úrovně oprávnění pro přístup osob k souborům
 3. Až dokončíte přidávání lidí, klikněte na tlačítko Sdílet. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. Po zobrazení potvrzení, že je položka sdílená, můžete uživatelům, s nimiž ji sdílíte, poslat informace o přístupu k dané položce. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud máte nainstalovaný e-mailový program, můžete kliknutím na položku e‑mail poslat někomu odkaz na sdílené soubory.

  • Pokud kliknete na možnost kopírovat, zobrazený odkaz se automaticky zkopíruje do schránky systému Windows. Pak jej můžete vložit do e-mailové zprávy, rychlé zprávy nebo do jiného programu.

 5. Po dokončení klikněte na tlačítko Hotovo.

Poznámky:

 • Pokud se nabídka Sdílet s nezobrazuje, pravděpodobně se pokoušíte sdílet položku v síti nebo jiném nepodporovaném umístění. Nabídka se rovněž nezobrazí, když vyberete soubory mimo svou osobní složku.

 • Pokud se pokusíte sdílet nějakou položku v některé z veřejných složek systému Windows 7, v nabídce Sdílet s se zobrazí příkaz Pokročilé nastavení sdílení. Tato volba vás přenese do Ovládacích panelů, kde můžete zapnout nebo vypnout sdílení složky Veřejné.

 • Pokud je zapnuto sdílení chráněné heslem, musí mít osoba, se kterou chcete položky sdílet, ve vašem počítači uživatelský účet a heslo, aby měla úplný přístup ke sdíleným položkám. Nastavení sdílení chráněného heslem je umístěno v Ovládacích panelech v části Pokročilé nastavení sdílení. Ve výchozím nastavení je zapnuto.

Ukončení sdílení souboru nebo složky

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na položku, jejíž sdílení chcete ukončit, klikněte na příkaz Sdílet s a potom na možnost Nikdo.

Přístup ke sdíleným souborům, složkám a knihovnám v jiných počítačích domácí skupiny

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a klikněte na své uživatelské jméno.
 2. V navigačním podokně (levé podokno) klikněte v části Domácí skupina na uživatelský účet osoby, k jejímž souborům chcete přistupovat.

 3. V seznamu souborů dvakrát klikněte na požadovanou knihovnu a potom dvakrát klikněte na požadovanou položku.

  Obrázek okna Knihovny
  Domácí skupina

Poznámka

 • Vypnuté počítače a počítače v režimu hibernace či spánku se v navigačním podokně nezobrazí.

Veřejné složky

Soubory a složky lze sdílet také zkopírováním nebo přesunutím do jedné z veřejných složek systému Windows 7, jako je například Veřejná hudba nebo Veřejné obrázky. Najdete je takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na název svého uživatelského účtu a potom kliknutím na šipku vedle položky Knihovny rozbalte složky.

Sdílení veřejné složky je ve výchozím nastavení vypnuté (kromě domácí skupiny).

Následující video uvádí, jak zapnout nebo vypnout sdílení veřejné složky (1:13)

Zapnutí nebo vypnutí sdílení veřejné složky

Pokud je zapnuté sdílení veřejné složky, má do ní přístup kdokoli, kdo používá váš počítač nebo síť. Pokud je vypnuté, budou mít přístup pouze uživatelé s uživatelským účtem a heslem pro váš počítač.

 1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

 2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte svůj aktuální síťový profil.
 3. V části Sdílení veřejné složky vyberte jednu z následujících možností:

  • Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl číst soubory ve veřejných složkách a zapisovat do nich

  • Vypnout sdílení veřejné složky (osoby přihlášené k tomuto počítači mohou i nadále získat přístup do těchto složek)

 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámky:

 • Pokud sdílíte složku Veřejné v počítači s dalšími uživateli, tito uživatelé mohou otevřít a zobrazit soubory uložené ve složce, jako kdyby byly uložené v jejich počítači. Pokud jim udělíte oprávnění ke změnám souborů, všechny provedené změny změní soubory ve vašem počítači.

 • Pokud kliknete na složku Veřejné nebo její obsah, bude se zobrazovat příkaz Upřesnit nastavení sdílen v nabídce Sdílet. Tato volba vás přenese do Ovládacích panelů, kde můžete zapnout nebo vypnout sdílení složky Veřejné.

Pokud v Ovládacích panelech zapnete sdílení chráněné heslem, můžete tak omezit přístup k veřejným složkám na osoby s uživatelským účtem a heslem ve vašem počítači. Tato možnost není k dispozici v doméně.

Zapnutí nebo vypnutí sdílení veřejné složky chráněného heslem

 1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

 2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte svůj aktuální síťový profil.
 3. V části Sdílení chráněné heslem vyberte jednu z následujících možností:

  • Zapnout sdílení chráněné heslem

  • Vypnout sdílení chráněné heslem

 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Obrázek veřejných složek
Veřejné složky jsou součástí knihoven systému Windows.

Rozšířené možnosti sdílení

Některé položky v systému Windows nelze z důvodů zabezpečení sdílet přímo pomocí nabídky Sdílet s. Příkladem může být celá disková jednotka, například jednotka C ve vašem počítači (někdy označovaná jako kořenová složka jednotky), nebo systémové složky (včetně složek Users a Windows).

Chcete-li tyto položky sdílet, musíte použít Rozšířené možnosti sdílení. Obecně však nedoporučujeme sdílení celé diskové jednotky a složek systému Windows.

Nastavení sdílení položek pomocí dialogového okna Rozšířené možnosti sdílení

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na diskovou jednotku nebo složku, klikněte na příkaz Sdílet s a potom na možnost Rozšířené možnosti sdílení.

 2. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Rozšířené možnosti sdílení. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. V dialogovém okně Rozšířené možnosti sdílení zaškrtněte políčko Sdílet tuto složku.

 4. Chcete-li zadat uživatele nebo změnit oprávnění, klikněte na možnost Oprávnění.

 5. Chcete-li přidat nebo odebrat uživatele nebo skupiny, klikněte na možnost Přidat nebo Odebrat.

 6. Vyberte jednotlivé uživatele nebo skupiny, zaškrtněte políčka u oprávnění, která chcete přiřadit příslušnému uživateli nebo skupině, a klikněte na tlačítko OK.

 7. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

 • Nelze sdílet kořenovou složku jednotky tak, že v názvu sdílené položky bude za písmenem jednotky následovat znak dolaru, jak to bylo možné ve verzích systému Windows dřívějších než Windows Vista. Například nemůžete sdílet kořenovou složku jednotky C jako C$. Lze ji ale sdílet jako C nebo s jakýmkoli jiným názvem.

Poradce při potížích se sdílenými složkami

Pokud máte se sdílením i nadále potíže, můžete se pomocí poradce při potížích se sdílenými složkami pokusit automaticky vyhledat a opravit některé běžné problémy.

Spusťte Poradce při potížích se sdílenými složkami takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text poradce při potížích a poté klikněte na položku Poradce při potížích. V části Síť a Internet klikněte na položku Získat přístup ke sdíleným souborům a složkám v jiných počítačích.