Režim spánku a hibernace: nejčastější dotazy

Následující text obsahuje odpovědi na některé běžné dotazy, které se týkají režimu spánku a hibernace.

Zobrazit vše

Jaký je rozdíl mezi režimem spánku, režimem hibernace a hybridním režimem spánku?

Režim spánku je stav snížené spotřeby, který v počítači umožňuje rychle obnovit plný výkon (obvykle během několika sekund), jestliže chcete začít opět pracovat. Uvedení počítače do stavu spánku je jako pozastavení přehrávače DVD – počítač okamžitě ukončí činnost a je připraven k opětovnému spuštění, když chcete obnovit práci.

Režim hibernace je stav snížené spotřeby navržený především pro přenosné počítače. Zatímco režim spánku zpravidla uloží nastavení do paměti a spotřebovává malou část energie, režim hibernace uloží otevřené dokumenty a programy na pevný disk a potom vypne počítač. Ze všech stavů snížené spotřeby, které se používají v systému Windows, spotřebuje režim hibernace nejmenší množství energie. U přenosného počítače používejte režim hlubokého spánku, když víte, že počítač nebudete používat dlouhou dobu a že nebudete mít příležitost v této době dobít baterii.

Hybridní režim spánku je navržen především pro stolní počítače. Hybridní režim spánku je kombinací režimu spánku a hibernace. Veškeré otevřené dokumenty a programy se uloží do paměti a na pevný disk a poté bude počítač uveden do stavu s nízkou spotřebou energie, takže můžete případně rychle obnovit práci. Díky tomu může systém Windows v případě, že dojde k výpadku napájení, obnovit vaši práci z pevného disku. Jestliže je hybridní režim spánku zapnutý, uvedení počítače do režimu spánku jej automaticky uvede do hybridního režimu spánku. Ve stolních počítačích je ve výchozím nastavení hybridní režim spánku zpravidla zapnutý.

Proč nemohu v počítači najít možnost režimu spánku nebo hibernace?

Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start a pak klikněte na šipku vedle tlačítka Vypnout.
Obrázek tlačítka Vypnout s rozbalenou nabídkou
Umístění režimu spánku a hibernace v nabídce

Pokud režim spánku nebo hibernace není dostupný, může to být způsobeno některým z následujících důvodů (nebo jejich kombinací):

 • Je možné, že vaše grafická karta režim spánku nepodporuje. Aktualizujte ovladač grafické karty, případně prostudujte dokumentaci dodanou s počítačem vztahující se ke grafické kartě a podporovaným ovladačům. Další informace naleznete v části Aktualizace ovladačů: doporučené odkazy

 • Některá nastavení spravuje správce systému. Další informace naleznete v tématu Proč systém Windows nedovolí změnit nastavení systému?

 • Režim spánku a jiné stavy snížené spotřeby jsou vypnuty v systému BIOS počítače. Chcete-li režim spánku zapnout, restartujte počítač a potom vstupte do nastavení systému BIOS. Při spuštění počítače se na obrazovce obvykle zobrazí pokyny, kterou klávesu nebo klávesovou zkratku je třeba stisknout pro vstup do nastavení systému BIOS. Jelikož výrobci počítačů používají různé systémy BIOS, jsou těmto účelům vyhrazeny různé klávesy. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce.

 • Pokud možnost hibernace chybí, pravděpodobně máte zapnutý režim hybridního spánku.

Jak lze zabránit automatickému přepnutí počítače do režimu spánku nebo hibernace?

Můžete určit, jak dlouho má počítač čekat, než přejde do režimu spánku nebo hibernace, případně zcela zabránit jeho vypnutí. Buďte však opatrní. V přenosném počítači napájeném z baterie může potlačení režimu spánku nebo hibernace způsobit ztrátu dat, pokud se baterie zcela vybije. Přechodu počítače do stavu snížené spotřeby lze zabránit následujícím způsobem:

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat schéma napájení klikněte u vybraného schématu na položku Změnit nastavení schématu.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro schéma klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. Na kartě Upřesnit nastavení dvakrát klikněte na položku Režim spánku, poté na položku Režim spánku po a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Používáte-li přenosný počítač, klikněte na tlačítko Baterie nebo Napájen ze sítě (nebo na obě), klikněte na šipku a potom na položku Nikdy.

  • Používáte-li stolní počítač, klikněte na tlačítko Nastavení, klikněte na šipku a pak klikněte na položku Nikdy.

 5. Dvakrát klikněte na položku Hibernace po a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Používáte-li přenosný počítač, klikněte na tlačítko Baterie nebo Napájen ze sítě (nebo na obě), klikněte na šipku a potom na položku Nikdy.

  • Používáte-li stolní počítač, klikněte na tlačítko Nastavení, klikněte na šipku a pak klikněte na položku Nikdy.

 6. Chcete-li navíc, aby zůstal zapnutý displej, dvakrát klikněte na položku Zobrazit, poté na položku Vypnout obrazovku po a proveďte některou z následujících akcí:

  • Používáte-li přenosný počítač, klikněte na tlačítko Baterie nebo Napájen ze sítě (nebo na obě), klikněte na šipku a potom na položku Nikdy.

  • Používáte-li stolní počítač, klikněte na tlačítko Nastavení, klikněte na šipku a pak klikněte na položku Nikdy.

 7. Klikněte na tlačítko OK a potom klikněte na tlačítko Uložit změny.

Jak lze probudit počítač z režimu spánku nebo hibernace?

U většiny počítačů se vrátíte k práci stisknutím tlačítka napájení počítače. Počítače se však jeden od druhého liší. Někdy lze počítač probudit stisknutím libovolné klávesy na klávesnici, kliknutím na tlačítko myši nebo otevřením víka přenosného počítače. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce.

Některé počítače můžete také probudit vzdáleným zapnutím prostřednictvím sítě. Tento postup se nazývá Vzdálené probuzení nebo Probuzení v síti LAN. Další informace naleznete v tématu Co je to funkce Wake on LAN?

Proč počítač nepřechází do režimu spánku nebo hibernace podle očekávání nebo proč se nečekaně probouzí?

 • Je možné, že zařízení udržuje aktivní hardwarové zařízení. Běžnými zařízeními udržujícími počítač v aktivním stavu jsou jednotky USB Flash a USB myš. Používejte nejaktuálnější ovladače pro všechna zařízení. Další informace naleznete v části Aktualizace ovladačů: doporučené odkazy

  Postup zabránění probuzení počítače zařízením

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na položku Ovládací panely, kliknutím na položku Systém a zabezpečení a kliknutím na položku Správce zařízení v okně Systém. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. V seznamu kategorií hardwaru vyhledejte zařízení, jemuž chcete zabránit v probuzení vašeho počítače, a dvakrát klikněte na název zařízení.

  3. Na kartě Řízení spotřeby zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zařízení probouzet počítač.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

 • Počítač může budit z režimu spánku program nebo naplánovaná úloha. Nastavení řízení spotřeby ve výchozím nastavení neumožňuje plánovaným úlohám probouzení počítače z režimu spánku nebo hibernace. Některé programy však mohou počítač probudit v případě změny těchto nastavení.

  Postup zabránění probuzení počítače programy

  1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

  2. Na stránce Vybrat plán napájení klikněte na položku Změnit nastavení plánu u plánu, pro který chcete změnit nastavení.

  3. Na stránce Změňte nastavení pro schéma klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

  4. Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte položky Spánek, Povolit časovače pro probuzení a klikněte na tlačítko Zakázat v případě napájení počítače z baterií i pro napájení z elektrické sítě a klikněte na tlačítko OK.

Mám zařízení, které po probuzení z režimu spánku nebo hibernace správně nefunguje.

Pokud je to možné, zařízení odpojte a znovu připojte nebo zkuste restartovat počítač. Můžete se také ujistit, zda používáte nejaktuálnější ovladače pro všechna zařízení. Další informace naleznete v části Aktualizace ovladačů: doporučené odkazy

Vybije se baterie přenosného počítače i v režimu spánku?

Režim spánku vyžaduje mimořádně malý výkon. Pokud stav nabití baterie v době, kdy je počítač v režimu spánku, klesne na kriticky nízkou úroveň, systém Windows jej automaticky převede do režimu hibernace.

Pokud je počítač v režimu spánku, jsou moje data v bezpečí?

Neoprávněnému přístupu můžete zabránit tím, že budete při přechodu z režimu spánku vyžadovat heslo k odemknutí počítače. Další informace naleznete v tématu Jakým způsobem lze změnit požadavek na heslo při probuzení počítače z režimu spánku?