Nastavení reproduktorů v programu Windows Media Player

Prostřednictvím dialogového okna Reproduktor - vlastnosti v programu Windows Media Player můžete vybrat zvukové zařízení, které chcete používat, a změnit nastavení reproduktorů.

  1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
    Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
  2. V knihovně přehrávače klikněte na položku Uspořádat a pak na položku Možnosti.

  3. Na kartě Zařízení klikněte na položku Reproduktory a potom na tlačítko Vlastnosti.

  4. Vyberte požadované možnosti a poté klikněte na tlačítko OK.