Spusťte počítač z instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash

Počítač může být nutné spustit pomocí instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash v následujících případech:

Poznámka:

 • Používáte-li zařízení Tablet PC nebo jiný počítač s dotykovou obrazovkou, může být nutné připojit klávesnici a myš, abyste mohli použít nástroj Oprava spuštění systému a další nástroje v nabídce Možnosti obnovení systému.

Spuštění systému Windows 7 z instalačního disku nebo jednotky USB Flash

 1. Zapněte počítač, vložte instalační disk systému Windows 7 a nebo jednotku USB Flash a potom počítač vypněte.

 2. Restartujte počítač.

 3. Po výzvě stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle zobrazených pokynů.

 4. Jakmile se zobrazí stránka Instalace systému Windows, spusťte kliknutím na tlačítko Nainstalovat instalační proces nebo klikněte na tlačítko Opravit tento počítač a přejděte k možnostem obnovení systému.

 5. Postupujte podle pokynů.

Pokud se nezobrazí stránka Instalace systému Windows

Pokud se nezobrazí stránka Instalace systému Windows a nezobrazí se výzva ke stisknutí libovolné klávesy, může být nutné určit, zda počítač jako první zařízení ke spuštění používá jednotku DVD, nebo USB Flash. Uvedený krok vyžaduje změnu nastavení v systému BIOS (Basic Input/Output System) počítače.

Poznámka:

 • Většinu nových počítačů lze spouštět ze zařízení USB, ale některé starší počítače tuto možnost nabízet nemusejí. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce.

Změna nastavení při spuštění v systému BIOS počítače

Než změníte nastavení systému BIOS, projděte si informace dodané s počítačem nebo na webu výrobce. Konkrétní postupy pro přístup do systému BIOS a změnu nastavení se mohou lišit podle výrobce počítače, nebo si můžete vybrat, které spouštěcí zařízení počítač používá, beze změny nastavení systému BIOS.

Upozornění

 • Při změně nastavení systému BIOS postupujte opatrně. Uživatelské rozhraní systému BIOS je navrženo pro pokročilé uživatele a může dojít ke změně nastavení, které by mohlo ohrozit správné spuštění počítače.

 1. Zapněte počítač, vložte instalační disk systému Windows 7 nebo jednotku USB Flash a potom počítač restartujte.

 2. V novějších počítačích se často zobrazí nabídka možností spuštění. V nabídce možností spuštění vyberte možnost „BIOS settings“ (Nastavení systému BIOS) nebo podobnou možnost.

  Postup závisí na výrobci systému BIOS. Obvykle je třeba stisknout určitou klávesu (například F2, F12, DELETE, ESC) nebo kombinaci kláves ihned po zapnutí počítače, ale ještě před spuštěním systému Windows. Pokud se zobrazí logo Windows, bude nutné akci zopakovat tak, že vyčkáte, dokud se nezobrazí výzva k přihlášení Windows a následně vypnete a znovu spustíte počítač.

 3. Zobrazí se obrazovka nastavení systému BIOS. Na obrazovce nastavení systému BIOS vyberte možnost s názvem „Boot order“ (Spouštěcí sekvence) nebo podobnou možnost. Nastavení spouštěcí sekvence mohou také být uvedena v části Upřesnit nastavení nebo podobné.

 4. Jako první spouštěcí zařízení vyberte jednotku DVD, nebo USB Flash. (Jednotka USB může být uvedena v části Přenosná zařízení nebo podobné.)

 5. Uložte změny nastavení a ukončete systém BIOS.

 6. Restartujte počítač a spusťte systém Windows 7 z instalačního disku nebo jednotky USB Flash podle dříve uvedeného postupu.