Synchronizace hudby, obrázků, kontaktů a údajů kalendáře s mobilním zařízením

Existují dva primární způsoby synchronizace mobilního telefonu, přenosného přehrávače hudby nebo jiného mobilního zařízení s počítačem. Můžete nainstalovat software pro synchronizaci, který mnozí výrobci dodávají se svým zařízením, nebo můžete použít nástroj Device Stage v této verzi systému Windows (pokud dané zařízení tuto funkci podporuje).

Pomocí nástroje Device Stage lze synchronizovat hudbu, kontakty, údaje kalendáře a další soubory a údaje s kompatibilními mobilními zařízeními. Nástroj umožňuje také provádět další úlohy související s konkrétními zařízeními (například vytvářet vyzváněcí tóny pro mobilní telefony). Soubory a údaje, pro které lze provést synchronizaci, závisejí na typu vlastněného zařízení a na funkcích, které toto zařízení podporuje. Údaje kalendáře a kontaktní údaje lze například synchronizovat pomocí telefonu Smartphone, avšak nikoli pomocí přenosného přehrávače hudby.

Chcete-li zjistit, které typy souborů a údajů můžete synchronizovat pomocí určitého zařízení, připojte toto zařízení k počítači. Pokud je dané zařízení kompatibilní s nástrojem Device Stage, spustí se tato funkce automaticky. (Pokud jste již nastavili synchronizaci zařízení, nástroj Device Stage se otevře, ale bude minimalizovaný na Windows hlavním panelu.) Nástroj Device Stage zobrazí seznam různých úloh, které můžete prostřednictvím zařízení provést, včetně nastavení synchronizace.

Obrázek stránky pro nastavení synchronizace v nástroji Device Stage
Stránka pro nastavení synchronizace v nástroji Device Stage

Nástroj Device Stage je přizpůsoben pro jednotlivá zařízení příslušným výrobcem. Pro různá zařízení zobrazuje různé volby. Pokud k počítači připojíte více zařízení, můžete v jednom okamžiku otevřít více instancí nástroje Device Stage současně.

Nejjednodušší způsob vyhledání, zda zařízení, které již používáte, spolupracuje s nástrojem Device Stage, je připojení k počítači a ověření, zda se program Device Stage otevře. U zařízení, která dosud nemáte, se poraďte s výrobcem nebo se podívejte na specifikace. V případě mobilního telefonu, přehrávače hudby, digitálního fotoaparátu nebo jiného mobilního zařízení je k úspěšné spolupráci s nástrojem Device Stage nutné použít kompatibilní software od výrobce zařízení (někdy označovaný také jako firmware).

Poznámka

 • Možnost používat nástroj Device Stage ke změně vyzváněcích tónů v mobilním telefonu není součástí všech edicí systému Windows.

Zobrazit vše

Postup konfigurace počítače pro synchronizaci kontaktů, údajů kalendáře, úkolů nebo poznámek s mobilním zařízením

Nástroj Device Stage nabízí pro synchronizaci kontaktů, údajů kalendáře, úkolů či poznámek odlišné volby v porovnání se synchronizací hudby, obrázků či videa.

 1. Zapněte kompatibilní telefon Smartphone nebo jiné mobilní zařízení, umožňující pracovat s kontakty, údaji kalendáře, úkoly nebo poznámkami. Připojte je k počítači pomocí kabelu USB nebo jiného připojovacího kabelu; jedná-li se o bezdrátové zařízení, připojte je pomocí bezdrátového připojení.

  Pokud se nástroj Device Stage nespustí, znamená to, že dané zařízení tuto funkci systému Windows nepodporuje nebo že není k počítači správně připojeno.

 2. V nástroji Device Stage dvakrát klikněte na volbu Nastavit synchronizaci.

 3. Zaškrtněte políčko pro každý typ souborů nebo údajů, které mají být synchronizovány (kontakty, údaje kalendáře, poznámky nebo úkoly).

 4. U každého vybraného typu obsahu kliknutím otevřete rozevírací seznam a vyberte program, který má být použit jako zdroj kontaktů, údajů kalendáře, poznámek nebo úkolů. Není-li požadovaný program uveden v seznamu, klikněte na volbu Získat další moduly plug-in synchronizace. Touto akcí přejdete na stránku, na níž lze stahovat moduly plugs-in synchronizace pro další programy.

  Poznámka

  • Má-li nástroj Device Stage synchronizovat kontakty, údaje kalendáře, poznámky nebo úkoly s daným zařízením, je nutné určit zdroj pro tyto soubory a údaje. Nástroj Device Stage umožňuje jako zdroj použít e-mailový program nebo jiný obdobný program, v němž lze uchovávat kontakty, údaje kalendáře, poznámky nebo úkoly. Pokud má program spolupracovat s nástrojem Device Stage, musí obsahovat modul plug-in synchronizace, který tuto spolupráci umožňuje. Pokud žádný doplněk plug-in pro daný program není zobrazen, je možné, že není s nástrojem Device Stage kompatibilní. Ověřte si tyto údaje u výrobce programu.

 5. Chcete-li synchronizovat všechny kontakty, údaje kalendáře, poznámky nebo úkoly do používaného zařízení, klikněte na volbu Synchronizovat. Tyto údaje budou v budoucnu znovu synchronizovány bezprostředně a automaticky při připojení daného zařízení k počítači. Chcete-li provedené změny uložit a provést automatickou synchronizaci v budoucnu (avšak ne nyní), klikněte na volbu Uložit změny.

 6. V případě potřeby můžete určit, jak systém Windows synchronizuje vaše kontakty, kalendáře, poznámky či úkoly. Klikněte na tlačítko Nastavení a poté postupujte podle uvedených pokynů. Po dokončení úprav těchto parametrů přejděte kliknutím na tlačítko OK zpět na stránku nastavení synchronizace a poté klikněte na volbu Uložit změny nebo Synchronizovat.

Postup konfigurace počítače pro synchronizaci hudby, obrázků nebo videa s mobilním zařízením

Nástroj Device Stage nabízí pro synchronizaci hudby, obrázků nebo videa odlišné volby v porovnání se synchronizací kontaktů, údajů kalendáře, úkolů nebo poznámek.

 1. Zapněte kompatibilní přehrávač hudby nebo jiné mobilní zařízení, do kterého lze ukládat hudbu, obrázky nebo video. Připojte je k počítači pomocí kabelu USB nebo jiného připojovacího kabelu; jedná-li se o bezdrátové zařízení, připojte je pomocí bezdrátového připojení.

 2. V okně Device Stage dvakrát klikněte na položku Nastavit synchronizaci.

 3. Zaškrtněte políčko pro každý typ souborů nebo údajů, které mají být synchronizovány (hudba, fotografie nebo video).

 4. Chcete-li synchronizovat veškerou hudbu, obrázky nebo videa v knihovnách systému Windows, vyberte možnost Synchronizovat. Tímto způsobem lze zahájit jejich bezprostřední synchronizaci a také jejich automatickou synchronizaci v budoucnu, jakmile bude zařízení připojeno k počítači. Chcete-li provedené změny uložit a provést automatickou synchronizaci v budoucnu (avšak ne nyní), klikněte na volbu Uložit změny.

 5. Můžete zvolit, jakou hudbu, obrázky nebo videa budete se svým zařízením synchronizovat. Klikněte na tlačítko Nastavení a poté postupujte podle uvedených pokynů.

  Údaje v dolní části stránky pro nastavení synchronizace ukazují množství využitého místa v zařízení, množství volného (dostupného) místa v zařízení a také množství místa, které je potřeba k synchronizaci veškeré hudby, fotografií a vybraných videí. Vzhledem k tomu, že hudba, fotografie a videa si mohou vyžádat velké množství místa, doporučuje se při rozhodování ohledně obsahu určeného k synchronizaci vždy zkontrolovat množství dostupného místa v zařízení.

 6. Po výběru hudby, fotografií a videoklipů k synchronizaci se kliknutím na tlačítko OK vraťte na stránku nastavení synchronizace a klikněte na položku Uložit změny nebo Synchronizovat.

Poznámka

 • Nástroj Device Stage synchronizuje fotografie ve formátech souborů JPEG a PNG. Fotografie ve formátech GIF, TIFF a BMP se mohou synchronizovat, ale mohou být ve složce zařízení, kde běžně nebývají uloženy obrázky. Fotografie v ostatních formátech souborů se nebudou synchronizovat.

Postup při kontrole správného připojení zařízení k počítači

Jakékoli mobilní zařízení úspěšně připojené k počítači by se mělo zobrazovat v ovládacím panelu Zařízení a tiskárny bez ohledu na to, zda je zařízení připojeno pomocí kabelu nebo bezdrátově. Mnohá mobilní zařízení používají připojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

V okně Zařízení a tiskárny by se měla zobrazovat i zařízení, která nejsou s nástrojem Device Stage kompatibilní. Postupujte následovně:

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Vyhledejte požadované zařízení. Pokud je zařízení správně připojeno, bude jeho název zobrazen v okně Zařízení a tiskárny. Je možné, že se nachází pod jiným (a v některých případech nikoli zjevně příbuzným) názvem, než je název výrobce a modelu zařízení. Pokud jste v systému Windows název zařízení nezměnili, bude v okně Zařízení a tiskárny zobrazen název přidělený tomuto zařízení výrobcem.

Poznámky

 • Pokud název zařízení v okně Zařízení a tiskárny uveden není, a přitom jste si jisti, že zařízení je k počítači správně připojeno, zkontrolujte, zda je toto zařízení zapnuto a zda jsou do něj vloženy nabité baterie.

 • Pokud je v okně Zařízení a tiskárny název zařízení sice zobrazen, avšak po jeho připojení k počítači se automaticky nespustí nástroj Device Stage, není toto zařízení s nástrojem Device Stage kompatibilní. Namísto toho by mělo být automaticky otevřeno okno Přehrát automaticky.

 • Po dokončení konfigurace synchronizace zařízení s použitím nástroje Device Stage bude při následujícím připojení zařízení k počítači nástroj Device Stage spuštěn automaticky, avšak bude zobrazen jako nerozbalená položka na hlavním panelu systému Windows. Chcete-li změnit nastavení synchronizace, spusťte nástroj Device Stage kliknutím na ikonu zařízení na hlavním panelu.

 • Synchronizace se zařízeními připojenými pomocí technologie Bluetooth bude pravděpodobně mnohem pomalejší než synchronizace se zařízením připojeným pomocí kabelu. Pokud bezdrátová synchronizace trvá příliš dlouho, zkuste zařízení připojit pomocí kabelu USB nebo jakéhokoli kabelového připojení podporovaného zařízením.

 • Některá bezdrátová zařízení používají bezdrátové připojení USB nebo Wi‑Fi. Tato připojení jsou obvykle rychlejší než připojení pomocí technologie Bluetooth. Další informace o připojení bezdrátového zařízení naleznete v tématu Připojení k technologii Bluetooth a dalším bezdrátovým nebo síťovým zařízením

Zahájení synchronizace zařízení

Po dokončení konfigurace synchronizace pro zařízení bude systém Windows automaticky synchronizovat soubory s tímto zařízením při každém připojení tohoto zařízení k počítači. Pokud ponecháte zařízení připojené k počítači po delší dobu, systém Windows bude kontrolovat nové kontakty, údaje kalendáře a obdobné typy souborů přibližně každých 30 minut. Systém Windows bude kontrolovat také nové hudební soubory, obrázky a videa, pro která byla aktivována synchronizace, avšak pouze při připojení zařízení nebo při kliknutí na volbu Synchronizovat v nástroji Device Stage.

Pokud je aktivována automatická synchronizace daného zařízení, může dojít k rychlejšímu vybití baterií než při deaktivované synchronizaci. Pokud se zdá, že systém Windows vyžaduje k synchronizaci některých souborů dlouhou dobu, může to být způsobeno typem synchronizovaných souborů. Příklad: Synchronizace rozměrných souborů videa si vyžádá podstatně delší dobu než synchronizace běžných hudebních souborů či fotografií.

Pokud se chystáte synchronizovat velký počet souborů (například celou hudební databázi) pomocí nového zařízení, může si tato operace vyžádat značnou dobu. Po první synchronizaci souborů však již systém Windows bude napříště synchronizovat pouze nové soubory, což bude mnohem rychlejší.

Poznámka

 • Pomocí nástroje Device Stage lze v počítači pro dané zařízení synchronizovat libovolný počet složek. Můžete však synchronizovat pouze 50 složek, které se nenacházejí v knihovnách systému Windows (například Knihovna hudby nebo Knihovna fotografií). Pokud máte více než 50 složek, s nimiž chcete zařízení synchronizovat, ujistěte se, že je máte v knihovnách. Další informace naleznete v části Práce s knihovnami.