Tipy k řešení problémů s nastavením zařízení Windows Media Center Extender

V systému Windows 7 můžete zařízení nazvané Windows Media Center Extender nastavit k vysílání datového proudu médií v síti do jiné místnosti ve vaší domácnosti. Další informace naleznete v části Nastavení doplňku Windows Media Center Extender a Windows Media Center Extenders: nejčastější dotazy.

Před nastavením zařízení Extender musí být v počítači aktivován systém Windows. Další informace naleznete v části Aktivace systému Windows 7 v tomto počítači.

Pokud se při nastavování zařízení Extender zobrazí chybová zpráva, může být příčinou zablokování branou firewall nebo skutečnost, že zařízení Extender nebylo v síti rozpoznáno. Pomocí následujících informací určete, proč se zobrazují informace o chybě, a jak lze tento problém opravit.

Které chybové zprávy se během instalace zařízení Extender zobrazují?

Následující seznam uvádí chybové zprávy, které se mohou zobrazovat v aplikaci Media Center v případě potíží s nastavením zařízení Extender, a jejich řešení.

Chyba: Nelze rozpoznat zařízení Extender

Tato zpráva zpravidla znamená, že zařízení Extender blokuje brána firewall v počítači. Pokud máte nainstalováno více bran firewall, projděte si tuto chybovou zprávu, zda uvádí, která brána firewall zařízení Extender blokuje, nebo si přečtěte část Určení, které brány firewall jsou v počítači nainstalovány dále v tomto článku.

Pak postupujte takto:

 1. Otevřete bránu firewall v počítači. V nastavení brány firewall otevřete následující výjimku:

  Program
  Služba
  Místní port
  Vzdálený port
  Směr
  Síť
  Je třeba pro

  svchost.exe

  ssdpsrv

  UDP 1900

  Náhodný

  Příchozí

  Místní podsíť

  Zjišťování zařízení

 2. Otevřete aplikaci Media Center a zkuste znovu nastavit zařízení Extender.

Pokud je zařízení Extender nadále zablokováno, zkuste otevřít další výjimky uvedené v části Konfigurace brány firewall pro práci se zařízením Extender dále v tomto článku.

Chyba: Nelze nalézt zařízení Extender

To zpravidla znamená, že zařízení Extender nelze nalézt ve stejné síti jako váš počítač, nebo že brána firewall v počítači blokuje komunikaci UPnP. Zkuste následující postup:

 1. Ujistěte se, že je zařízení Extender a počítač ve stejné podsíti. Postup naleznete v části Ověření, že je zařízení Extender a počítač ve stejné podsíti dále v tomto článku.

 2. Otevřete aplikaci Media Center a zkuste znovu nastavit zařízení Extender.

Pokud se tato chybová zpráva zobrazuje i nadále, může zařízení Extender blokovat brána firewall. Pokud máte nainstalováno více bran firewall, projděte si tuto chybovou zprávu, zda uvádí, která brána firewall zařízení Extender blokuje, nebo si přečtěte část Určení, které brány firewall jsou v počítači nainstalovány dále v tomto článku.

Pak postupujte takto:

 1. Otevřete bránu firewall v počítači. V nastavení brány firewall otevřete následující výjimku:

  Program
  Služba
  Místní port
  Vzdálený port
  Směr
  Síť
  Je třeba pro

  svchost.exe

  ssdpsrv

  UDP 1900

  Náhodný

  Příchozí

  Místní podsíť

  Zjišťování zařízení

 2. Otevřete aplikaci Media Center a zkuste znovu nastavit zařízení Extender.

Pokud se tato chybová zpráva nadále zobrazuje, může být nutné změnit nastavení směrovače. Viz Povolení vícesměrového vysílání a technologie UPnP v síťovém směrovači dále v tomto článku.

Pokud je po změně nastavení směrovače zařízení Extender nadále zablokováno, zkuste otevřít další výjimky uvedené v části Konfigurace brány firewall pro práci se zařízením Extender dále v tomto článku.

Chyba: Nelze nastavit zařízení Extender

To obvykle znamená, že síťový směrovač (nebo jiné síťové zařízení) blokuje zařízení Extender a je nutné změnit nastavení, aby bylo povoleno vícesměrové vysílání a technologie UPnP. Viz Povolení vícesměrového vysílání a technologie UPnP v síťovém směrovači dále v tomto článku.

Chyba: Nelze nalézt zařízení Extender

To většinou znamená, že zařízení Extender není nalezeno ve stejné síti jako počítač, nebo že zařízení Extender blokuje směrovač (nebo jiné síťové zařízení). Zkuste následující postup:

 1. Ujistěte se, že je zařízení Extender a počítač ve stejné podsíti. Postup naleznete v části Ověření, že je zařízení Extender a počítač ve stejné podsíti dále v tomto článku.

 2. Otevřete aplikaci Media Center a zkuste znovu nastavit zařízení Extender.

Pokud se tato chybová zpráva nadále zobrazuje, může být nutné změnit nastavení směrovače. Viz Povolení vícesměrového vysílání a technologie UPnP v síťovém směrovači dále v tomto článku.

Chyba: Připojení zařízení Extender zablokováno

To obvykle znamená, že zařízení Extender nemůže komunikovat s vaším počítačem pomocí programu Připojení ke vzdálené ploše, protože protokol RDP (Remote Desktop Protocol) blokuje brána firewall. Tato zpráva se může zobrazit, i když jste již úspěšně nainstalovali zařízení Extender. Pokud máte nainstalováno více bran firewall, projděte si tuto chybovou zprávu, zda uvádí, která brána firewall zařízení Extender blokuje, nebo si přečtěte část Určení, které brány firewall jsou v počítači nainstalovány dále v tomto článku.

Pak postupujte takto:

 1. Otevřete bránu firewall v počítači. V nastavení brány firewall otevřete následující výjimku:

  Program
  Služba
  Místní port
  Vzdálený port
  Směr
  Síť
  Je třeba pro

  svchost.exe

  termservice

  TCP 3390

  Náhodný

  Příchozí

  Místní podsíť

  Připojení ke vzdálené ploše

 2. Otevřete aplikaci Media Center a zkuste znovu nastavit zařízení Extender.

Chyba: Připojení zařízení Extender se nezdařilo

To zpravidla znamená, že zařízení Extender nemůže komunikovat s počítačem pomocí Připojení ke vzdálené ploše, protože je šířka pásma sítě nízká a blíží se konec platnosti připojení. Tato zpráva se může zobrazit, i když jste již úspěšně nainstalovali zařízení Extender. Zkuste následující postup:

 1. Pokud používáte bezdrátovou síť, zkuste připojit nejméně jeden segment sítě pomocí kabelu Ethernet. Připojte například počítač přímo ke směrovači nebo zařízení Extender místo použití bezdrátového připojení. (K zajištění nejlepšího výkonu doporučujeme připojit zařízení Extender i počítač k domácí síti pomocí kabelů Ethernet.)

 2. Používáte-li bezdrátový směrovač 802.11b nebo 802.11g, pravděpodobně nemáte dostatečnou šířku pásma na podporu zařízení Extender. V takovém případě doporučujeme upgrade na domácí síť 802.11n.

Pokud se tato chybová zpráva zobrazuje i nadále, může zařízení Extender blokovat brána firewall. Pokud máte nainstalováno více bran firewall, projděte si tuto chybovou zprávu, zda uvádí, která brána firewall zařízení Extender blokuje, nebo si přečtěte část Určení, které brány firewall jsou v počítači nainstalovány dále v tomto článku.

Pak postupujte takto:

 1. Otevřete bránu firewall v počítači. V nastavení brány firewall otevřete následující výjimku:

  Program
  Služba
  Místní port
  Vzdálený port
  Směr
  Síť
  Je třeba pro

  svchost.exe

  termservice

  TCP 3390

  Náhodný

  Příchozí

  Místní podsíť

  Připojení ke vzdálené ploše

 2. Otevřete aplikaci Media Center a zkuste znovu nastavit zařízení Extender.

Pokud je zařízení Extender nadále zablokováno, zkuste otevřít další výjimky uvedené v části Konfigurace brány firewall pro práci se zařízením Extender dále v tomto článku.

Určení, které brány firewall jsou v počítači nainstalovány

Většina bran firewall (včetně brány Windows Firewall) je nakonfigurována automaticky během procesu instalace zařízení Extender. Domníváte-li se, že brána firewall blokuje zařízení Extender, s největší pravděpodobností jde o méně běžnou bránu firewall. Následující část uvádí, jak určit, které brány firewall jsou v počítači nainstalovány:

 1. Otevřete ovládací panel Centrum akcí takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a poté klikněte v části Systém a zabezpečení na položku Zkontrolovat stav počítače.

 2. Kliknutím na tlačítko Zabezpečení rozbalte část Zabezpečení. V části Síťová brána firewall zjistíte, která brána nebo brány firewall jsou v počítači momentálně nainstalovány.

Konfigurace brány firewall pro práci se zařízením Extender

Existují dva způsoby, jimiž lze konfigurovat bránu firewall podle používaného typu.

 • Nakonfigurujte bránu firewall tak, aby zařízení Extender povolila přístup k portům

 • Nakonfigurujte port nebo porty tak, aby zařízení Extender umožnily komunikaci s počítačem

Během konfigurace můžete také chtít zjistit, se kterou sítí program nebo port potřebuje pracovat. V nastavení brány firewall znamená text Místní podsíť, že je program nebo port určen k použití v domácí síti. Internet znamená, že program bude komunikovat s ostatními počítači přes Internet.

Kroky ke konfiguraci brány firewall jsou různé podle toho, kterou bránu firewall používáte. Chcete-li zjistit, jak ručně změnit nastavení, projděte si informace dodané s bránou firewall. Následující tabulka uvádí konkrétní informace potřebné ke konfiguraci některých bran firewall pro práci se zařízeními Extender.

Výjimky brány firewall vyžadované zařízeními Media Center Extender

Program
Služba
Místní port
Vzdálený port
Směr
Síť
Je třeba pro

svchost.exe

ssdpsrv

UDP 1900

Náhodný

Příchozí, odchozí

Místní podsíť

Zjišťování zařízení

svchost.exe

termservice

TCP 3390

Náhodný

Příchozí

Místní podsíť

Připojení ke vzdálené ploše

svchost.exe

Qwave

TCP 2177

Náhodný

Příchozí, odchozí

Místní podsíť

Ladění výkonu sítě

svchost.exe

Qwave

UDP 2177

Náhodný

Příchozí, odchozí

Místní podsíť

Diagnostika Qwave

svchost.exe

mcx2svc

Náhodný

Náhodný

Odchozí

Místní podsíť

Odeslání bitové kopie zařízení Extender do zařízení Xbox 360

system

TCP 10244

Náhodný

Příchozí, odchozí

Místní podsíť

Vysílání datových proudů HTTP

system

TCP 2869

Náhodný

Příchozí, odchozí

Místní podsíť

Přehrát do

ehshell.exe

TCP 554, 8554-8558

Náhodný

Příchozí, odchozí

Místní podsíť

RTSP

ehshell.exe

UDP 5004, 5005, 50004-50013

Náhodný

Příchozí, odchozí

Místní podsíť

RTP/RTCP (vysílání datových proudů AV)

ehshell.exe

UDP 7777-7781

Náhodný

Příchozí, odchozí

Místní podsíť

Registrace WMDRM-ND

ehshell.exe

Náhodný

Náhodný

Odchozí

Místní podsíť

Přehrát do

mcrmgr.exe

Náhodný

Náhodný

Odchozí

Internet

Ověření certifikátů zařízení

mcx2prov.exe

Náhodný

Náhodný

Odchozí

Internet

Stažení CRL od společnosti Microsoft

Povolení vícesměrového vysílání a technologie UPnP v síťovém směrovači

Některé směrovače mohou být nakonfigurovány tak, aby blokovaly porty pro technologii UPnP a vícesměrový síťový provoz. Směrovač bude nutné nakonfigurovat tak, aby umožňoval přenos v těchto portech, aby zařízení Extender komunikovalo s počítačem.

Kroky pro změnu nastavení směrovače jsou různé podle typu směrovače. Stránka pro správu směrovače je zpravidla přístupná z prohlížeče a nabízí možnosti povolení technologie UPnP a vícesměrového síťového přenosu. Konkrétní informace získáte v dokumentaci ke směrovači.

Ujistěte se, že je zařízení Extender a počítač ve stejné podsíti

Zařízení Extender a počítač musejí být ve stejné podsíti, aby správně pracovaly. Informace o nastavení podsítí uvádí téma Konfigurace více bran v síti.

Následující postup uvádí, jak zkontrolovat, zda je zařízení Extender ve stejné podsíti jako počítač:

 1. Zapněte zařízení Extender a poznamenejte si 8místný instalační kód z obrazovky. (Další informace naleznete v části Nastavení doplňku Windows Media Center Extender.)

 2. V počítači klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 3. Přejděte na položku Úlohy, klikněte na možnost Nastavení, klikněte na položku Extender a proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud vaše zařízení Extender není na této obrazovce uvedeno a používáte více směrovačů, zkuste připojit počítač a zařízení Extender ke stejnému směrovači.

  • Pokud uvidíte ikonu svého zařízení Extender, ujistěte se, zda 5., 6. a 7. číslo kódu nastavení (zobrazeného pod ikonou zařízení Extender) odpovídají 5., 6. a 7. číslu z kroku 1.

   • Pokud se čísla shodují, klikněte na ikonu zařízení Extender a kliknutím na tlačítko Nakonfigurovat je zkuste znovu nastavit.

   • Pokud čísla nejsou shodná, je možné, že máte v domácí síti více zařízení Extender stejného typu. Vypněte všechna ostatní zařízení Extender a znovu zkuste zařízení Extender nastavit.