Vypnutí nastavení doporučených v průběhu instalace systému Windows 7

Z důvodů vyšší spolehlivosti a bezpečnosti jste pravděpodobně při instalaci systému Windows zvolili doporučená nastavení. Chcete-li některé z nich vypnout, postupujte podle níže uvedených odpovídajících postupů.

Poznámka

 • V některých situacích, například při správě počítače správcem systému, nebude pravděpodobně možné provádět následující změny (nabídka bude nedostupná). V takovém případě se zeptejte správce systému, jestli je možné toto nastavení změnit.

Zobrazit vše

Instalace důležitých a doporučených aktualizací

Použití doporučeného nastavení zapne automatické aktualizace, získá nejnovější ovladače z webu služby Windows Update při připojování nových zařízení a stáhne nejnovější podrobné informace pro zařízení. Postup pro vypnutí těchto nastavení:

Vypnutí automatické aktualizace systému Windows

Získání automatických aktualizací může pomoci chránit váš počítač. Bez nich může být počítač více ohrožen riziky zabezpečení.

 1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Změnit nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Důležité aktualizace klikněte na možnost Nikdy nevyhledávat aktualizace (není doporučeno). Poté klikněte na tlačítko OK. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Jak zakázat získávání nejnovějších ovladačů pomocí služby Windows Update

Můžete určit, jakým způsobem systém Windows vyhledává ovladače pro nový hardware nebo zařízení, které připojíte k počítači. Pomocí následujícího postupu změníte nastavení tak, aby služba Windows Update po připojení nových zařízení neprováděla kontrolu aktuálních ovladačů:

 1. Otevřete Ovládací panely kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely.

 2. Pod položkou Hardware a zvuk klikněte na odkaz Zobrazit zařízení a tiskárny.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na název počítače a klikněte na příkaz Nastavení instalace zařízení.

 4. Klikněte na možnost Ručně zvolit další akci, poté na možnost Nikdy neinstalovat software ovladače z webu Windows Update a nakonec na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Jak zakázat stahování nejnovějších podrobných informací o zařízení

Systém Windows může stáhnout podrobné informace, jako jsou názvy zařízení nebo ikony zařízení, takže zařízení bude možné v systému Windows snadněji identifikovat. Nechcete-li tyto údaje z Internetu stahovat, postupujte následujícím způsobem:

 1. Otevřete Ovládací panely kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely.

 2. Pod položkou Hardware a zvuk klikněte na odkaz Zobrazit zařízení a tiskárny.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na název počítače a poté klikněte na příkaz Nastavení instalace zařízení.

 4. Klikněte na možnost Ručně zvolit další akci, zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit obecné ikony zařízení rozšířenými ikonami a poté klikněte na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Podílejte se na bezpečnějším procházení Internetu

Při použití doporučeného nastavení se zapne program Windows Defender a filtr SmartScreen v aplikaci Internet Explorer. Zde je uveden postup zapnutí této funkce:

Vypnutí programu Windows Defender

Program Windows Defender vás upozorní v případě, kdy se spyware nebo jiný potenciálně nežádoucí software pokouší nainstalovat či spustit v počítači nebo kdy se pokusí změnit důležitá nastavení systému Windows. Počítač s deaktivovaným programem Windows Defender je více ohrožen riziky zabezpečení.

 1. Spusťte program Windows Defender takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Defender a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Defender.

 2. Klikněte na nabídku Nástroje a poté na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Správce, zrušte zaškrtnutí políčka Používat tento program a klikněte na tlačítko Uložit. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Vypnutí filtru SmartScreen v aplikaci Internet Explorer

Filtr SmartScreen je funkce aplikace Internet Explorer, která pomáhá zjišťovat weby útoku phishing. Filtr SmartScreen vás také může pomoci chránit před instalací škodlivého softwaru neboli malwaru, což je software určený k záměrnému poškození počítače, například viry, červi a trojské koně.

Varování

 • Vypnutí filtru SmartScreen může způsobit, že počítač bude náchylnější vůči hrozbám zabezpečení.

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Zabezpečení, klikněte na nástroj Filtr SmartScreen a potom klikněte na příkaz Vypnout filtr SmartScreen.

 3. V dialogovém okně Filtr SmartScreen (od společnosti Microsoft) klikněte na tlačítko OK.

Řešení problémů získaná online

Pokud používáte doporučená nastavení, je aktivován nástroj Hlášení o problémech systému Windows a nápověda online k systému Windows. Při řešení problémů automaticky získáte nejnovější balíčky řešení potíží. Postup pro vypnutí těchto nastavení:

Vypnutí nástroje Hlášení o problémech systému Windows

Nástroj Hlášení o problémech systému Windows odešle do společnosti Microsoft informace, které pomáhají vyvíjet a vylepšovat řešení problémů. To vám může pomoci s řešení v případě budoucích problémů s počítačem. Zde je uveden postup vypnutí funkce Hlášení o problémech systému Windows:

 1. Ovládací panel Centrum akcí otevřete takto: Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a potom v části Systém a zabezpečení na položku Zkontrolovat stav počítače.

 2. Klikněte na položku Údržba a poté ve skupinovém rámečku Vyhledat řešení hlášených problémů klikněte na položku Nastavení.

 3. Klikněte na možnost Nikdy nevyhledávat řešení (nedoporučeno) a poté na tlačítko OK.

Vypnutí online nápovědy k systému Windows

Pokud je počítač připojen k Internetu, můžete vyhledat nejnovější obsah nápovědy Online nápověda k systému Windows. Výsledky vyhledávání v online nápovědě k systému Windows zahrnují nový obsah, takže máte lepší šanci vyhledání odpovědí.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klikněte na položku Nápověda a podpora.
 2. Na panelu nástrojů okna Nápověda a podpora k systému Windows klikněte na nabídku Možnosti a potom vyberte příkaz Nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Výsledky vyhledávání zrušte zaškrtnutí políčka Zlepšit výsledky hledání pomocí nápovědy online (doporučeno) a klikněte na tlačítko OK. Po dobu připojení bude v pravém dolním rohu okna Nápověda a podpora zobrazen nápis Offline nápověda.

Vypnutí možnosti získání nejnovějších balíčků řešení potíží

Nejnovější balíčky řešení potíží umožňují řešit problémy nejaktuálnějším způsobem. Pokud nechcete, aby někteří uživatelé počítače získávali nejnovější balíčky řešení potíží, postupujte následovně:

 1. Otevřete Ovládací panely kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely.

 2. Ve skupinovém rámečku Systém a zabezpečení klikněte na možnost Najít a opravit problémy.

 3. V levém podokně klikněte na odkaz Změnit nastavení. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. Ve skupinovém rámečku Další nastavení zrušte zaškrtnutí políčka Dovolit uživatelům procházet poradce při potížích dostupné ze služby Online řešení potíží Windows a klikněte na tlačítko OK. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Pomozte společnosti Microsoft zdokonalit systém Windows

Pokud používáte doporučená nastavení, je nastavena možnost zapojení do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů a možnost zapojení do programu nápovědy pro zlepšování na základě zkušeností uživatelů a shromažďování vyhledávaných řetězců. Postup pro vypnutí těchto nastavení:

Vypnutí možnosti zapojení do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Tento program pomáhá společnosti Microsoft zdokonalit systém Windows. Aniž by vás vyrušoval, shromažďuje údaje o hardwaru počítače a o způsobu, jakým používáte systém Windows.

 1. Otevřete ovládací panel Centrum akcí takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a poté klikněte v části Systém a zabezpečení na položku Zkontrolovat stav počítače.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Změnit nastavení Centra akcí.

 3. Ve skupinovém rámečku Související nastavení klikněte na možnost Nastavení programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

 4. Vyberte možnost Ne, nechci se tohoto programu účastnit a klikněte na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Vypnutí možnosti zapojení do programu nápovědy pro zlepšování na základě zkušeností uživatelů a shromažďování vyhledávaných řetězců

Účastí v tomto programu pomáháte společnosti Microsoft zvyšovat kvalitu a výstižnost nápovědy. Program shromažďuje slova a fráze, které zadáváte do pole Pomoc s vyhledáváním. Informace o vyhledávaných řetězcích umožňují zvýšit výstižnost výsledků vyhledání nápovědy. Chcete-li vypnout možnost zapojení do programu nápovědy pro zlepšování na základě zkušeností uživatelů, postupujte následovně:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klikněte na položku Nápověda a podpora.
 2. Na panelu nástrojů okna Nápověda a podpora pro systém Windows klikněte na nabídku Možnosti a vyberte možnost Nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Program nápovědy pro zlepšování na základě zkušeností uživatelů zrušte zaškrtnutí políčka Připojit se k programu nápovědy pro zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů a klikněte na tlačítko OK.