Odemknutí či odblokování mobilního širokopásmového připojení

Při odemknutí či odblokování mobilního širokopásmového připojení postupujte následujícím způsobem. Další informace o mobilním širokopásmovém připojení získáte v tématu Co je mobilní širokopásmové připojení?.

Pokud je pro zařízení aktivován kód PIN, bude mobilní širokopásmové připojení po vypnutí počítače či jeho přechodu do režimu hibernace nebo po vyjmutí datové karty z počítače vždy automaticky vypnuto. Při následujícím spuštění počítače, zapnutí ze stavu hibernace nebo po vložení datové karty se bude zařízení nacházet v uzamknutém stavu.

Další informace naleznete v části Povolení, zakázání nebo změna kódu PIN mobilní širokopásmové sítě.

Odemknutí mobilního širokopásmového připojení

  1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

  2. Klikněte na název požadovaného mobilního širokopásmového připojení a poté klikněte na volbu Připojit.

  3. Zadejte kód PIN a klikněte na tlačítko OK.

Odblokování mobilního širokopásmového připojení nebo kódu PIN karty SIM

Pokud je kód PIN karty SIM (Subscriber Identity Module) zablokován, zařízení je uzamčeno a nelze je pomocí kódu PIN odemknout. Zařízení se bude nacházet v uzamknutém stavu. Chcete-li kód PIN odblokovat, je nutné zadat klíč pro odblokování kódu PIN (tzv. kód PUK), který jste obdrželi od poskytovatele mobilního širokopásmového připojení. Během procesu odblokování je nutné vytvořit nový kód PIN.

  1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

  2. Pokud je pro zařízení zobrazen stav Zařízení je uzamčené, klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou mobilní širokopásmovou síť, klikněte na volbu Vlastnosti a poté klikněte na kartu Zabezpečení.

  3. Klikněte na volbu Odblokovat PIN kód.

  4. Zadejte kód pro odblokování kódu PIN (PUK), zadejte a ověřte nový kód PIN a poté klikněte na volbu Odblokovat PIN kód.

Poznámka

  • Pokud kód PIN není momentálně zablokován, nebude tlačítko Odblokovat PIN kód dostupné.