Přesunutí ukazatele myši pomocí funkce Myš klávesnicí

Díky funkci Myš klávesnicí můžete místo myší pohybovat ukazatelem myši pomocí číselné klávesnice.

Zapnutí funkce Myš klávesnicí

  1. Otevřete ovládací panel Centrum usnadnění přístupu takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Usnadnění přístupu a na položku Centrum usnadnění přístupu.

  2. Klikněte na položku Usnadnit používání myši.

  3. V části Ovládání myši klávesnicí zaškrtněte políčko Zapnout funkci Myš klávesnicí.

Ovládání ukazatele myši pomocí funkce Myš klávesnicí

Po zapnutí funkce Myš klávesnicí můžete k posouvání ukazatele myši používat číselnou klávesnici.

Přesunutí ukazatele myši Kombinace kláves nebo klávesa
Přesunutí ukazatele myši

Nahoru a doleva

Kombinace kláves nebo klávesa

7

Přesunutí ukazatele myši

Šipka nahoru

Kombinace kláves nebo klávesa

8

Přesunutí ukazatele myši

Nahoru a doprava

Kombinace kláves nebo klávesa

9

Přesunutí ukazatele myši

Doleva

Kombinace kláves nebo klávesa

4

Přesunutí ukazatele myši

Doprava

Kombinace kláves nebo klávesa

6

Přesunutí ukazatele myši

Dolů a doleva

Kombinace kláves nebo klávesa

1

Přesunutí ukazatele myši

Dolů

Kombinace kláves nebo klávesa

2

Přesunutí ukazatele myši

Dolů a doprava

Kombinace kláves nebo klávesa

3

Výběr tlačítka myši

Před použitím funkce Myš klávesnicí ke klikání na položky na obrazovce je nutné nejprve zvolit, které tlačítko myši má být aktivní: levé, pravé nebo obě.

Požadovaná akce Kombinace kláves nebo klávesa
Požadovaná akce

Výběr levého tlačítka myši

Kombinace kláves nebo klávesa

Lomítko (/)

Požadovaná akce

Výběr obou tlačítek

Kombinace kláves nebo klávesa

Hvězdička (*)

Požadovaná akce

Výběr pravého tlačítka myši

Kombinace kláves nebo klávesa

Znaménko minus (-)

Poznámka:

  • Pokud jako aktivní tlačítko myši vyberete levé tlačítko, zůstane aktivní, dokud nevyberete jiné tlačítko. Po výběru tlačítka myši není nutné znovu vybírat tlačítko myši, dokud tlačítka nechcete změnit.

Klikání na položky pomocí funkce Myš klávesnicí

Po výběru tlačítka můžete kliknout na položky na obrazovce.

Zamýšlená akce Postup
Zamýšlená akce

Kliknutí na položku

Postup

S vybraným levým tlačítkem jako aktivním přejděte na položku a stiskněte klávesu 5.

Zamýšlená akce

Kliknutí pravým tlačítkem myši na položku

Postup

S vybraným pravým tlačítkem jako aktivním přejděte na položku a stiskněte klávesu 5.

Zamýšlená akce

Dvojité kliknutí na položku

Postup

S vybraným levým tlačítkem jako aktivním přejděte na položku a stiskněte klávesu se znaménkem plus (+).

Přetahování položek pomocí funkce Myš klávesnicí

Pomocí číselné klávesnice můžete stisknout a podržet aktivní tlačítko myši a uvolnit je. To je užitečné, pokud chcete položku přetáhnout.

Zamýšlená akce Postup
Zamýšlená akce

Přetažení položky

Postup

Umístěte ukazatel myši na položku a stiskněte nulu (0)

Zamýšlená akce

Umístění přetažené položky

Postup

Přejděte do umístění, do něhož chcete položku přesunout, a stiskněte tečku na číselné klávesnici (.)

Poznámky:

  • Funkci Myš klávesnicí můžete zapnout také stisknutím kláves Levý Alt+Left Shift+Num Lock.

  • Chcete-li změnit možnosti, jako je například rychlost pohybu ukazatele myši a skutečnost, zda počítač vydá při zapnutí funkce Myš klávesnicí, klikněte v okně Centrum usnadnění přístupu ve skupinovém rámečku Ovládání myši klávesnicí na položku Nastavit funkci Myš klávesnicí.