Připojení k síti Internet prostřednictvím mobilního širokopásmového připojení

Technologie mobilního širokopásmového připojení, někdy též označovaná zkratkou WWAN (Wireless Wide Area Network), zajišťuje mobilní připojení k síti Internet. Chcete-li používat mobilní širokopásmové připojení, budete potřebovat datovou kartu a datový plán pro odběr služeb u některého poskytovatele mobilního širokopásmového připojení. Další informace naleznete v tématu Co je mobilní širokopásmové připojení?.

Po obstarání odpovídajícího zařízení a datového plánu si aktivujte kartu SIM (Subscriber Identity Module) a službu mobilního širokopásmového připojení pro tuto kartu SIM. Potřebné informace získáte u svého mobilního operátora a dodavatele zařízení.

Používáte-li externí datovou kartu, zkontrolujte její správné vložení do přenosného počítače. Zkontrolujte také zapnutí přepínače bezdrátového připojení (je-li jím počítač vybaven). Tento přepínač se obvykle nachází na čelní nebo na horní straně skříně počítače. Poté konfigurujte parametry mobilního širokopásmového připojení následujícím postupem:

Počáteční konfigurace mobilního širokopásmového připojení

 1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na síť mobilního širokopásmového připojení a poté klikněte na položku Připojit.

 3. Na výzvu zadejte název přístupového bodu (APN) nebo přístupový řetězec a dále také jméno a heslo uživatele. (Tyto údaje jsou poskytovány se zařízením nebo s balíčkem služeb mobilního širokopásmového připojení.)

 4. Upravte požadované parametry pro funkci automatického připojení a klikněte na volbu Pokračovat.

Změna vlastností profilu širokopásmového připojení (název APN, přístupový řetězec, jméno a heslo uživatele a parametry funkce automatického připojení)

 1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na používanou mobilní širokopásmovou síť, poté klikněte na položku Vlastnosti a přejděte na kartu Profil.

  Poznámka

  • Není-li karta Profil k dispozici, přejděte k výše uvedenému tématu Počáteční konfigurace mobilního širokopásmového připojení.

 3. Zadejte název přístupového bodu (APN) nebo přístupový řetězec a dále také jméno a heslo uživatele. (Tyto údaje jsou poskytovány se zařízením nebo s balíčkem služeb mobilního širokopásmového připojení.)

 4. V části Automatické připojení vyberte jednu z následujících možností:

  • Vždy připojovat automaticky

  • Připojovat automaticky kromě roamingu

  • Nikdy nepřipojovat automaticky

 5. Je-li používaný počítač již připojen k síti Internet prostřednictvím místní sítě (LAN) a chcete-li vypnout automatické připojování systémem Windows, zaškrtněte políčko Automaticky se připojovat pouze v případě, že není k dispozici alternativní připojení k Internetu.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Změna vlastností roamingu mobilního širokopásmového připojení (výběr sítě)

 1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na používanou mobilní širokopásmovou síť, poté klikněte na položku Vlastnosti a přejděte na kartu Roaming. (Karta Roaming je k dispozici pouze při použití roamingu.)

 3. Chcete-li systému Windows povolit automatický výběr sítě, vyberte volbu Automatický výběr (doporučeno). Pokud naopak chcete určit síť sami, vyberte název požadované sítě ze seznamu a poté klikněte na volbu Registrovat.

  Poznámka

  • Pokud se správci mobilního širokopásmového připojení nepodaří připojení k určené síti, přepne se automaticky do režimu Automatický výběr.

Připojení k síti Internet prostřednictvím mobilního širokopásmového připojení

 1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 2. Klikněte na název požadované mobilní širokopásmové sítě a poté klikněte na volbu Připojit.

 3. V případě potřeby zadejte kód PIN pro mobilní širokopásmové připojení a stiskněte klávesu Enter.

Ukončení mobilního širokopásmového připojení k síti Internet

 1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 2. Klikněte na název mobilní širokopásmové sítě a poté na volbu Odpojit.