Použití akcelerátorů k vyhledávání adres, definování slov a provádění jiných úloh u vybraného textu

Akcelerátory lze použít s textem, který vyberete na webové stránce, k provádění takových úkolů, jako je otevření adresy na webu s mapou nebo vyhledání definice slova ve slovníku. Můžete si také zvolit webové služby nebo weby, které akcelerátory používají ke zpracovávání různých typů úkolů. Aplikace Internet Explorer obsahuje ve výchozím nastavení výběr akcelerátorů, které však můžete dle libosti přidávat nebo odebírat.

Při prvním spuštění aplikace Internet Explorer 8 můžete přijmout výběr výchozích akcelerátorů nebo si můžete vybrat své vlastní z online seznamu. Seznam nových akcelerátorů je pravidelně aktualizován, proto ho čas od času zkontrolujte.

Použití akcelerátorů

Chcete-li použít nějaký akcelerátor, postupujte následovně:

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Přejděte na webovou stránku obsahující text, který chcete použít s nějakým akcelerátorem, a tento text vyberte.

 3. Kliknutím na tlačítko AkcelerátorObrázek tlačítka Akcelerátor zobrazíte seznam akcelerátorů.

Pokud nad každým z akcelerátorů ponecháte na chvíli kurzor myši, uvidíte náhled informací nebo obsahu. V mnoha případech je požadovaná informace, například definice nebo překlad slova, patrná už z náhledu. Pokud ne, klikněte na požadovaný akcelerátor a aplikace Internet Explorer otevře webovou službu pomocí textu, který jste označili.

Můžete také použít akcelerátor z nové záložky s textem zkopírovaným do schránky, jako například z e-mailové zprávy nebo textového procesoru. Pokud například e-mailem obdržíte adresu a chcete zjistit, jak se na ni dostanete, můžete tuto adresu zkopírovat do schránky, spustit aplikaci Internet Explorer a otevřít novou záložku. Na nové záložce, v části Použít akcelerátor, klikněte na možnost Zobrazit zkopírovaný text (pokud chcete zkontrolovat zkopírovaný text), a poté klikněte na akcelerátor, který jste zvolili pro službu mapování.

Získání nových akcelerátorů

Aplikace Internet Explorer je dodávána se základní sadou akcelerátorů, ale pokud chcete, můžete se podívat na některé další dostupné akcelerátory. Chcete-li vyhledat nové akcelerátory, postupujte následovně:

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje a poté klikněte na možnost Spravovat doplňky.

 3. V části Spravovat doplňky v dialogovém okně Typy doplňků klikněte na možnost Akcelerátory, a zobrazte tak seznam aktuálních akcelerátorů.

 4. Ve spodní části obrazovky klikněte na možnost Najít další akcelerátory.

 5. Na webové stránce Galerie aplikace Internet Explorer klikněte na akcelerátor, který chcete nainstalovat, a potom klikněte na tlačítko Instalovat.

 6. V dialogovém okně Přidat akcelerátor proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud přidáváte nový akcelerátor, klikněte na tlačítko Přidat. Při přidávání akcelerátoru také můžete zaškrtnout políčko Označit tohoto zprostředkovatele jako výchozího pro tuto kategorii akcelerátorů.

  • Pokud chcete nahradit existující akcelerátor, klikněte na možnost Nahradit.

  • Pokud si nejste jisti, zda můžete důvěřovat webu uvedenému v poli Od, klikněte na tlačítko Zrušit.

Použití akcelerátorů, které nejsou výchozí

Máte-li vždy jeden výchozí akcelerátor pro každou kategorii akcelerátorů, můžete jich do kategorie přidat více. Když do kategorie přidáte nový akcelerátor, uvidíte ho, budete-li postupovat následovně:

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Přejděte na webovou stránku obsahující text, který chcete použít s nějakým akcelerátorem, a tento text vyberte.

 3. Kliknutím na tlačítko AkcelerátorObrázek tlačítka Akcelerátor zobrazte seznam akcelerátorů, přejděte na položku Všechny akcelerátory a potom klikněte na akcelerátor, který chcete použít.

Správa akcelerátorů

Chcete-li spravovat akcelerátory, postupujte následovně:

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje a poté klikněte na možnost Spravovat doplňky.

 3. V části Spravovat doplňky v dialogovém okně Typy doplňků klikněte na možnost Akcelerátory, a zobrazte tak seznam aktuálních akcelerátorů.

 4. Klikněte v seznamu na akcelerátor a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li změnit stav akcelerátoru, klikněte na tlačítka Povolit, Zakázat, Nastavit jako výchozí nebo Odebrat jako výchozí. Pamatujte, že tlačítka se v závislosti na aktuálním stavu akcelerátoru mohou měnit.

  • Můžete zobrazit domovskou stránku služby poskytující akcelerátor, nebo web, ze kterého byl tento akcelerátor instalován.

  • Chcete-li změnit kategorii akcelerátoru, klikněte na možnost Změnit v poli Kategorie ve stavové oblasti ve spodní části okna Spravovat doplňky.

  • Chcete-li nalézt a vyhledat další akcelerátory, klikněte na tlačítko Najít další akcelerátory ve spodní části okna Spravovat doplňky.

  • Chcete-li odebrat akcelerátor, klikněte na tlačítko Odebrat.

 5. Po dokončení klikněte na tlačítko Zavřít.