Otevření programů a položek pomocí seznamů odkazů

Seznamy odkazů představují seznamy naposledy otevřených položek, jako jsou soubory, složky nebo weby. Položky jsou uspořádány podle programů, které slouží k jejich otevření. Pomocí seznamu odkazů je možné otevírat položky a můžete k němu také připnout oblíbené položky. Můžete se tak rychle dostat k položkám, které používáte každý den.

Následující video uvádí, jak pomocí Seznamu odkazů otevírat programy a položky (2:02)
Zobrazit vše

Správa programů a položek v seznamech odkazů

Na hlavním panelu se zobrazí seznamy odkazů pro programy, které jste připnuli k hlavnímu panelu, a aktuálně spuštěné programy. V nabídce Start jsou uvedeny seznamy odkazů pro programy, které jste připnuli v nabídce Start, a naposledy otevřené programy. (Seznamy odkazů se nezobrazují ve složce Všechny programy v nabídce Start.)

Seznamy odkazů mohou obsahovat kromě položek, které jste připnuli, také naposledy otevřené položky, často otevírané položky, úlohy nebo weby.

Pro určitý program jsou v seznamu odkazů vždy uvedeny stejné položky, a to bez ohledu na to, zda seznam prohlížíte v nabídce Start nebo na hlavním panelu. Pokud například připnete položku k seznamu odkazů programu na hlavním panelu, položka se také zobrazí v seznamu odkazů, který se pro daný program zobrazuje v nabídce Start.

Poznámky

 • Kromě připnutých a aktuálně otevřených položek obsahují seznamy odkazů na hlavním panelu několik příkazů, kterými lze zavřít položku nebo odepnout program z hlavního panelu.

 • Položku můžete přetáhnout ze seznamu odkazů a zkopírovat ji tak do jiného umístění nebo složky. Můžete například přetáhnout dokument ze seznamu odkazů do e-mailové zprávy, pokud ji chcete někomu odeslat.

Práce se seznamy odkazů v nabídce Start

Seznamy odkazů v nabídce Start zajišťují přístup k nejčastěji používaným dokumentům.

Obrázek znázorňující připojení položky k Seznamu odkazů v nabídce Start
Připnutí položky v seznamu odkazů nabídky Start

Zobrazení seznamu odkazů pro program

 • Klikněte na tlačítko Start, přejděte na připnutý program nebo naposledy použitý program na horním okraji nabídky Start a pak přesuňte ukazatel myši nebo klikněte na šipku u programu.

Postup otevření položky

 • Klikněte na tlačítko Start a přejděte na připnutý program nebo naposledy použitý program na horním okraji nabídky Start. Po otevření seznamu odkazů programu klikněte na požadovanou položku.

Připnutí položky na seznam odkazů

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak otevřete seznam odkazů programu.

 2. Přejděte na položku, klikněte na ikonu špendlíku a klikněte na položku Připnout do tohoto seznamu.

Postup ohodnocení položky

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak otevřete seznam odkazů programu.

 2. Přejděte na položku, klikněte na ikonu špendlíku a klikněte na položku Odepnout z tohoto seznamu.

Poznámky:

 • Při příštím otevření se odepnutá položka může znovu zobrazit v seznamu odkazů. Pokud chcete některou položku ze seznamu odebrat, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odebrat ze seznamu.

 • Chcete-li zjistit, jak vymazat historii ze seznamu odkazů, přejděte na téma Vymazání seznamů v nabídce Start a na hlavním panelu.

Práce se seznamy odkazů na hlavním panelu

Seznamy odkazů na hlavním panelu zajišťují přístup k nejčastěji používaným dokumentům.

Obrázek znázorňující připojení položky k Seznamu odkazů na hlavním panelu
Připnutí položky do seznamu odkazů na hlavním panelu

Zobrazení seznamu odkazů pro program

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu na hlavním panelu.

Postup připnutí položky v seznamu odkazů

 • Otevřete seznam odkazů programu a pak klikněte na požadovanou položku.

Připnutí položky na seznam odkazů

 • Otevřete seznam odkazů programu, přejděte na položku, klikněte na ikonu špendlíku a klikněte na položku Připnout do tohoto seznamu.

  Poznámky:

  • Ikonu nebo zástupce souboru lze také na hlavní panel přetáhnout z nabídky Start nebo plochy. Tím připnete položku do seznamu odkazů a také na hlavní panel připnete přidružený program (není-li dosud připnutý).

  • Připnuté nebo otevřené složky jsou považovány za objekty Průzkumníka systému Windows a zobrazují se v seznamu odkazů Průzkumníka systému Windows.

Postup ohodnocení položky

 • Otevřete seznam odkazů programu, přejděte na položku, klikněte na ikonu špendlíku a klikněte na položku Odepnout z tohoto seznamu.

  Poznámky:

  • Při příštím otevření se odepnutá položka může znovu zobrazit v seznamu odkazů. Pokud chcete některou položku ze seznamu odebrat, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odebrat ze seznamu.

  • Chcete-li zjistit, jak vymazat historii ze všech seznamů odkazů, přejděte na téma Vymazání seznamů v nabídce Start a na hlavním panelu.