Program Windows Defender je antispywarový software, který je dodáván se systémem Windows. Pokud je program aktivován, spouští se automaticky. Použitím antispywarového softwaru můžete chránit počítač proti spywaru a dalšímu potenciálně nežádoucímu softwaru. Spyware se může bez vašeho vědomí nainstalovat do počítače kdykoli se připojíte k Internetu. K infikování vašeho počítače může také dojít při instalaci některých programů z disku CD, DVD nebo jiného vyměnitelného média. Spyware může být naprogramován také tak, aby se spustil v neočekávaném čase, nejen ihned po instalaci.

Program Windows Defender nabízí dva způsoby ochrany před infikováním počítače spywarem:

  • Ochrana v reálném čase.‍‍ Program Windows Defender uživatele varuje, když se spyware pokouší nainstalovat nebo spustit v počítači. Upozorní také, když se programy pokusí změnit důležitá nastavení systému Windows.

  • Možnosti prohledávání. Program Windows Defender lze použít k vyhledávání spywaru, který by mohl být nainstalován v počítači, k plánování prohledávání v pravidelných intervalech a k automatickému odstraňování softwaru, který je zjištěn v průběhu prohledávání.

Při použití programu Windows Defender je důležité pracovat s aktuálními definicemi. Definice jsou soubory, které fungují jako neustále se rozšiřující encyklopedie možných zdrojů ohrožení. Program Windows Defender používá definice k informování uživatele o možných rizicích, pokud zjistí, že prověřovaný software je spyware nebo jiný potenciálně nežádoucí software. Aby byly definice co nejaktuálnější, spolupracuje program Windows Defender se službou Windows Update a automaticky instaluje nově vydané definice. Program Windows Defender můžete také nastavit tak, aby před prohledáváním prověřil online existenci aktualizovaných definicí. Informace o udržování aktuálních definicí a ručním stažení nejnovějších definicí naleznete v tématu Udržování definicí programu Windows Defender v aktuálním stavu.

  • Spusťte program Windows Defender takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Defender a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Defender.

Kliknutím na tyto odkazy zobrazíte další informace o používání programu Windows Defender: