Použití dotykových gest

Pokud máte počítač s dotykovou obrazovkou, může být pro vás používání gest (pohybů prováděných jedním nebo dvěma prsty) jednodušší než používání myši, pera nebo klávesnice.

Použití rychlých pohybů pera k provedení úkolů

Pokud chcete provádět běžné akce, jako například kopírovat, vložit, vrátit zpět nebo odstranit, nemusíte již klepat nebo klikat na příkaz v nabídce nebo na tlačítko na panelu nástrojů. Místo toho můžete použít rychlý pohyb prstu. Rychlý pohyb prstu nahoru například posune stránku dolů, rychlý pohyb prstu dolů posune stránku nahoru. Existují dvě kategorie rychlých pohybů: navigační a editační. Informace o rychlých pohybech perem naleznete v tématu Procvičení použití rychlých pohybů.

Rychlé pohyby je možné přizpůsobit tak, aby prováděly časté úkoly. Další informace naleznete v kapitole Přizpůsobení rychlých pohybů.

Stisknout a držet

Stisknutí a držení provede stejnou akci jako kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt. Chcete-li provést akci, dotkněte se obrazovky v místě, kde chcete kliknout pravým tlačítkem myši, podržte stisknuté, dokud se nezobrazí úplný kroužek, a prst uvolněte. Místní nabídka se zobrazí po zvednutí prstu.

Dotyková gesta v systému Windows

Pokud dotyková obrazovka umožňuje rozpoznání minimálně dvou dotykových bodů, můžete použít dotyková gesta systému Windows. Chcete-li zjistit, zda dotyková obrazovka podporuje více než jeden dotykový bod, vyhledejte informace dodané k přenosnému počítači nebo dotykové obrazovce.

Informace o přehrávání videa získáte v části Obrázek tlačítka PřehrátVideo: Using Windows Touch.

Tip

  • Pokud máte zařízení Tablet PC nebo dotykovou obrazovku, můžete se podívat, kolik dotykových bodů je v počítači k dispozici, v ovládacím panelu Systém.

    Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

V následující tabulce jsou popsána dotyková gesta systému Windows.

Gesto Provedení Popis
Gesto

Posunout

Provedení

Dotkněte se stránky a přetáhněte ji jedním nebo dvěma prsty.

Popis

Posun lze použít k zobrazení další části stránky s posuvníkem. Můžete například posunout část dlouhého dokumentu nebo tabulky, která není zobrazena v okně. Pokud provádíte posun pomocí jednoho prstu, bude při svislém přetažení prstu stránka posunuta a při vodorovném posunutí prstu bude vybrán text na stránce.

Gesto

Zvětšit

Provedení

Jestliže chcete provést oddálení, dotkněte se dvou bodů na objektu a posuňte prsty směrem k sobě, jako kdybyste je chtěli stisknout. Jestliže chcete provést přiblížení, dotkněte se dvou bodů na objektu a posuňte prsty směrem od sebe, jako kdybyste je chtěli roztáhnout.

Popis

Přiblížení a oddálení se používá ke zvětšení nebo zmenšení objektů na obrazovce. V případě obrázku se při přiblížení zobrazí menší oblast s více detaily a při oddálení se zobrazí větší oblast.

Gesto

Otočit

Provedení

Dotkněte se dvou bodů na objektu a posuňte objekt ve směru, kam jej chcete otočit.

Popis

Otočení se používá k přesunutí obrázku nebo objektu na obrazovce v kruhovém směru (po směru nebo proti směru hodinových ručiček).

Gesto

Stisknout a klepnout

Provedení

Stiskněte objekt jedním prstem a potom rychle klepněte druhým prstem, přitom stále držte objekt stisknutý jedním prstem.

Popis

Stisknutí a klepnutí se používá k získání přístupu k místní nabídce. Stisknutí a klepnutí provede stejnou akci jako stisknutí a držení objektu nebo kliknutí pravým tlačítkem myši.