Zobrazení a použití obrázků v programu Prohlížeč fotografií systému Windows

V programu Prohlížeč fotografií systému Windows můžete zobrazit digitální fotografie mnoha různými způsoby. Můžete je také vytisknout či objednat jejich vytištění, připojit je k e‑mailové zprávě, vypálit na disk nebo otevřít v jiném programu v počítači.

Obrázek programu Prohlížeč fotografií systému Windows
Obrázek zobrazený v programu Windows Prohlížeč fotografií

Zobrazení obrázků

Můžete zobrazit obrázky uložené v počítači nebo jinde. Dále je uveden postup pro otevření fotografie v programu Prohlížeč fotografií systému Windows.

Postup zobrazení obrázku

 1. Otevřete knihovnu Obrázky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na položku Obrázky.

 2. V knihovně Obrázky otevřete složku obsahující požadovaný obrázek a klikněte na něj.

 3. V panelu nástrojů klikněte na šipku vedle tlačítka Náhled a poté klikněte na položku Prohlížeč fotografií systému Windows.

 4. Pokud je zobrazený obrázek otočen na bok, můžete jej otočit kliknutím na volbu Otočit doprava nebo Otočit doleva.

  Obrázek tlačítek Otočit v programu Prohlížeč fotografií systému Windows
  Tlačítka Otočit v programu Windows Prohlížeč fotografií

  Další informace o otáčení obrázků v programu Windows Prohlížeč fotografií naleznete v tématu Otočení obrázku pomocí nástroje Windows Prohlížeč fotografií.

 5. Chcete-li změnit úroveň zvětšení na zaměření na stávající obrázek, klikněte na program LupaObrázek nástroje Lupa a přetažením jezdce nahoru zaměřte obrázek. Tímto způsobem můžete přiblížit zobrazení osob nebo objektů na snímku.

  Poté můžete obrázek přetáhnout a zobrazit pouze jeho specifickou část.

 6. Chcete-li zobrazit skutečnou velikost obrázku, klikněte na položku Skutečná velikostObrázek tlačítka Skutečná velikost. Chcete-li nastavit celý obrázek tak, aby vyplňoval okno programu Windows Prohlížeč fotografií, klikněte na položku Přizpůsobit oknuObrázek tlačítka Přizpůsobit oknu.
 7. Chcete-li zobrazit jiný obrázek, který je ve stejné složce jako aktuální obrázek, kliknutím na tlačítko PředchozíObrázek tlačítka Předchozí nebo DalšíObrázek tlačítka Další zobrazte předchozí nebo další obrázek ve složce.
 8. Chcete-li obrázky zobrazit jako prezentaci, klikněte na tlačítko Spustit prezentaciObrázek tlačítka Spustit prezentaci.

  Při zobrazení prezentace budou obrázky v aktuální složce zobrazeny postupně jeden po druhém v režimu celé obrazovky. Další informace o přehrávání prezentací v programu Windows Prohlížeč fotografií Zobrazení obrázků jako prezentace.

 9. Prezentaci lze ukončit stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na prezentaci a následným kliknutím na volbu Ukončit.

Tisk obrázku

V programu Prohlížeč fotografií systému Windows lze digitální fotografie také vytisknout. Pokud chcete vytisknout obrázky v programu Prohlížeč fotografií systému Windows, můžete je vytisknout prostřednictvím vlastní tiskárny nebo prostřednictvím služby online digitálního fotolabu. Další informace o tisku obrázků pomocí programu Windows Prohlížeč fotografií naleznete v tématu Tisk obrázku.

Vypálení obrázků na disk CD nebo DVD

Obrázky lze archivovat nebo sdílet pomocí disků CD či DVD. Chcete-li v programu Prohlížeč fotografií systému Windows spustit proces vypálení, klikněte na položku Vypálit na panelu nástrojů a poté na volbu Datový disk. Po výběru volby vypálení můžete na datový disk CD nebo DVD zkopírovat více obrázků a dalších souborů.

Sdílení obrázků pomocí e‑mailu

Oblíbenou metodou sdílení obrázků je jejich odeslání jiným uživatelům ve formě přílohy e‑mailové zprávy. Pokud tuto operaci provedete pomocí programu Prohlížeč fotografií systému Windows, bude automaticky zmenšena velikost obrázků kvůli snadnějšímu odeslání e-mailem.

Postup odeslání obrázku e-mailem

 1. Na panelu nástrojů v programu Prohlížeč fotografií systému Windows klikněte na volbu E-mail.

 2. V dialogovém okně Připojit soubory vyberte velikost obrázku ze seznamu Velikost obrázku.

 3. Klikněte na tlačítko Připojit.

  Systém Windows otevře novou e-mailovou zprávu a připojí obrázek ke zprávě. Použije se upřednostňovaný e-mailový program.

 4. Po vytvoření e-mailové zprávy klikněte na tlačítko Odeslat.

Poznámka

 • Chcete-li odeslat obrázek jako přílohu k e-mailové zprávě, je nutné mít v počítači nainstalovaný některý e-mailový program.

 • Chcete-li jako přílohu k e-mailové zprávě odeslat více obrázků najednou, vyberte požadované obrázky v knihovně Obrázky. Další informace o odesílání více obrázků v příloze e-mailové zprávy získáte v tématu Odeslání obrázků e-mailem.

Otevření obrázku v jiném programu

Obrázek můžete otevřít v jiném programu v počítači. Můžete jej například otevřít v některém grafickém editoru v počítači za účelem úprav.

Chcete-li obrázek otevřít v jiném programu v počítači, klikněte na volbu Otevřít na panelu nástrojů a poté vyberte požadovaný program.