Zobrazení velikosti paměti používané počítačem

Pomocí programu Správce úloh můžete zobrazit, kolik paměti RAM počítač používá aktuálně a kolik používal v posledních několika minutách.

  1. Spusťte program Správce úloh kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavní panel a potom kliknutím na příkaz Spustit Správce úloh.

  2. Klikněte na kartu Výkon. Dolní dva grafy zobrazují, kolik paměti (v MB) systém používá aktuálně. Procento použité paměti se zobrazuje v dolní části okna programu Správce úloh.

Poznámka

  • Pokud využití paměti setrvává na vysoké hodnotě nebo pokud znatelně snižuje výkon počítače, omezte počet současně spuštěných aplikací nebo nainstalujte více paměti RAM. Další informace naleznete v části Předcházení problémům s nedostatkem paměti.