Prohlížení obrázků a videí v aplikaci Windows Media Center

V aplikaci Windows Media Center můžete mnoha zábavnými způsoby přehrávat domácí videa a prohlížet své digitální fotografie.

Obrázek knihovny obrázků v aplikaci Windows Media Center
Přístup k obrázkům v aplikaci Windows Media Center

Chcete-li vyřešit potíže s obrázky a videi v aplikaci Media Center, přejděte na téma Práce s obrázky v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy a Hraní her v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy.

Aplikaci Media Center nejlépe využijete s použitím kompatibilního dálkového ovládání pro aplikaci Media Center. Pokud nemáte dálkové ovládání pro aplikaci Media Center, můžete svou kolekci obrázků a videí procházet doleva a doprava posunutím myši směrem k okraji obrazovky nebo pomocí kláves se šipkami doleva nebo doprava na klávesnici.

Zobrazit vše

Postup vyhledání a zobrazení obrázku

Pokud určitý obrázek nemůžete najít, zkuste změnit způsob, jak aplikace Media Center seskupuje obrázky.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Obrázky a videa a klikněte na položku Knihovna obrázků.

 3. Klikněte na možnost Složky, chcete-li seřadit složky a soubory podle abecedy, klikněte na možnost Datum pořízení, chcete-li seřadit složky a soubory podle data, nebo klikněte na možnost Značky, chcete-li seřadit soubory podle značek, které u nich byly zadány. (Další informace o značkách a jejich používání naleznete v tématu Přidání značek do obrázků pro snadnější hledání.)

 4. Klikněte na obrázek, který chcete zobrazit.

Zobrazení nebo import obrázků či videí z vyměnitelného zařízení

Pokud máte obrázky na vyměnitelném zařízení, například na jednotce USB Flash nebo v digitálním fotoaparátu, můžete si je prohlížet v aplikaci Media Center nebo importovat přímo do počítače.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Pokud není aplikace Media Center v režimu přes celou obrazovku, klikněte na tlačítko MaximalizovatObrázek tlačítka Maximalizovat.
 3. Připojte vyměnitelné zařízení k počítači. (Fotoaparáty a většina ostatních vyměnitelných zařízení se zpravidla připojují k portu USB.)

 4. V zobrazeném dialogovém okně proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na položku Import obrázků a videoklipů a pak podle pokynů zkopírujte všechny obrázky a videa v zařízení do složky Obrázky v počítači. (Chcete-li zobrazit importovaná videa v aplikaci Media Center, bude nutné je ručně přesunout do složky Videa nebo Veřejná videa v programu Windows Explorer. Další informace naleznete v části Správa videí.)

  • Kliknutím na tlačítko Zobrazit obrázky nebo Zobrazit videa přejdete k obrázkům nebo videím v zařízení, aniž byste je museli kopírovat do počítače.

Poznámka

Vytvoření prezentace

Prezentace je způsob, jak si v zobrazení na celou obrazovku prohlédnout skupinu fotografií jednu po druhé. Můžete si vytvořit vlastní prezentaci, včetně vybraných obrázků a hudby, a potom ji uložit, abyste k ní měli později snadný přístup.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Obrázky a videa a klikněte na položku Knihovna obrázků.

 3. Klikněte na možnost Prezentace, potom na příkaz Vytvořit prezentaci a podle pokynů přidejte do prezentace obrázky a hudbu.

 4. Na stránce Zobrazit a upravit prezentaci klikněte na tlačítko Přidat další a přidejte další obrázky a hudbu. Až skončíte, klikněte na tlačítko Vytvořit.

 5. Na stránce Knihovna obrázků klikněte na prezentaci, kterou chcete přehrát, a potom na tlačítko Spustit prezentaci.

Tip

Přehrávání prezentace

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Obrázky a videa a klikněte na položku Knihovna obrázků.

 2. Na stránce Knihovna obrázků klikněte na položku Prezentace, klikněte na prezentaci, kterou chcete přehrát, a potom na položku Spustit prezentaci.

 3. Při přehrávání prezentace pohybem myši zobrazte ovládací prvky přehrávání a pak proveďte některou z následujících akcí:

  • Kliknutím na tlačítko Šipka vlevoObrázek tlačítka Šipka doleva nebo Šipka vpravoObrázek tlačítka Šipka doprava můžete v prezentaci přecházet o jeden obrázek dopředu nebo dozadu.
  • Kliknutím na tlačítko PozastavitObrázek tlačítka Pozastavit hudbu a prezentaci pozastavíte.
  • Kliknutím na tlačítko Přeskočit vpředObrázek tlačítka Přesunout vpřed nebo Přeskočit vzadObrázek tlačítka Přeskočit zpět přejděte dopředu na další skladbu nebo zpět na předchozí skladbu.
  • Kliknutím na tlačítko ZtlumitObrázek tlačítka Ztlumit zvuk ztlumíte.
  • Kliknutím na tlačítko Zvýšení hlasitostiObrázek tlačítka Zvýšit hlasitost nebo Snížení hlasitostiObrázek tlačítka Snížit hlasitost změňte hlasitost.
  • Kliknutím na tlačítko StopObrázek tlačítka Zastavit prezentaci zastavte. (Hudba se bude dále přehrávat, ale nebudou se zobrazovat obrázky.)

Poznámka:

Postup změny nastavení pro prezentace

Existuje mnoho možností vlastního nastavení způsobu přehrávání prezentací. Můžete nastavit pořadí, ve kterém se obrázky zobrazují, dobu trvání přechodů a další aspekty přehrávání prezentace.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly a klikněte na možnosti Nastavení a Obrázky a potom na položku Prezentace. Pomocí možností na této obrazovce můžete přizpůsobit své prezentace.

 3. Kliknutím na tlačítko Uložit nová nastavení uložte.

Postup hodnocení a přehrávání vašich oblíbených obrázků

Jednotlivé obrázky můžete ohodnotit, takže budete mít přehled o svých oblíbených obrázcích, a potom přehrát speciální prezentaci obsahující pouze vaše oblíbené obrázky.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Obrázky a videa a klikněte na knihovnu Obrázky.

 3. Pravým tlačítkem klikněte na obrázek, který chcete ohodnotit, a potom vícekrát klikněte na tlačítko hodnocení (pět hvězdiček v řadě), dokud se nezobrazí požadované hodnocení.

 4. Kliknutím na zelené tlačítko Start Obrázek zeleného tlačítka Start v aplikaci Windows Media Center se vraťte na úvodní obrazovku aplikace Windows Media Center, přejděte na možnost Obrázky a videa a klikněte na položku Přehrát oblíbené položky.

  Aplikace Media Center standardně používá k určení oblíbených obrázků jejich hodnocení. Chcete-li změnit nastavení pro oblíbené obrázky, přejděte na úvodní obrazovce aplikace Media Center na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Obrázky a Oblíbené obrázky, proveďte požadovaná nastavení a potom klikněte na tlačítko Uložit.

Postup nalezení a přehrání videosouboru

Pokud máte problémy při hledání určitého videosouboru, zkuste změnit způsob, jak aplikace Media Center seskupuje videa.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Obrázky a videa a klikněte na položku Knihovna videí.

 3. Klikněte na tlačítko Složky, chcete-li seřadit složky a soubory podle abecedy, nebo klikněte na tlačítko Datum pořízení, chcete-li je seřadit podle data.

 4. Najděte videozáznam, který chcete sledovat, a potom kliknutím na příslušný soubor spusťte jeho přehrávání.

Poznámka:

 • Pokud nemůžete najít video, které hledáte, možná budete muset v aplikaci Media Center zadat, kde je tento soubor uložen. Další informace naleznete v tématu Typy souborů podporované v aplikaci Windows Media Center, kde zjistíte, zda aplikace Media Center podporuje formát souboru, který se pokoušíte zobrazit.

Zpomalení, zrychlení nebo přetáčení videosouboru

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Obrázky a videa a klikněte na položku Knihovna videí.

 3. Najděte videozáznam, který chcete sledovat, a potom kliknutím na příslušný soubor spusťte jeho přehrávání.

 4. Klikněte na tlačítko PozastavitObrázek tlačítka Pozastavit a potom proveďte jednu z následujících akcí:
  • Jedním kliknutím na tlačítko Rychle převinout vpřed přehrajete video v pomalém pohybu.

  • Chcete-li přehrávání videa urychlit, klikněte na tlačítko Rychle převinout vpřed čtyřikrát.

  • Jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát klikněte na tlačítko Převinout zpět a video se přehraje zpět v různých rychlostech.

  • Kliknutím na tlačítko PřehrátObrázek tlačítka Přehrát obnovíte normální rychlost přehrávání.

Postup změny barvy pozadí videa

Pokud zůstane na obrazovce příliš dlouho nezměněný obraz, někdy zůstanou na obrazovce slabé stopy tohoto obrazu i poté, co ho nahradí nový obraz. Tento efekt se nazývá vypálení obrazovky. Abyste předešli vypálení obrazovky při přehrávání videa v aplikaci Media Center, můžete změnit odstín černé, který se může objevit vlevo a vpravo nebo nahoře a dole vedle videa.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnosti Nastavení a Obecné a potom na položku Vizuální a zvukové efekty.

 3. V části Barva pozadí videa změňte barvu kliknutím na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus. Výchozí barva je černá. Můžete ji změnit na různé odstíny šedé nebo na bílou.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.