Sledování televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky otázky týkající se sledování televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center.

Zobrazit vše

Co je to televizní tuner a k čemu je třeba?

Televizní tuner je hardwarové zařízení, které umožňuje připojení televizního signálu k počítače, abyste mohli sledovat a nahrávat živé televizní vysílání. Pokud máte předplacený televizní signál z kabelového nebo anténního přenosu, můžete jej připojit ke kompatibilnímu televiznímu tuneru pomocí koaxiálního kabelu a nastavení televizního signálu v aplikaci Media Center. Další informace naleznete v části Televize v počítači: Principy televizních signálů a televizních tunerů a Nastavení televizního signálu v aplikaci Windows Media Center.

Proč se při pokusu o sledování televizního vysílání zobrazí chybová zpráva?

Následujíc tabulka uvádí informace o chybových zprávách při sledování televize v aplikaci Media Center. Další odpovědi na některé běžné dotazy týkající se kodeků získáte v tématu Kodeky: nejčastější dotazy.

Chybová zpráva
Postup

Není nainstalován tuner (externí tuner USB) – tuner pravděpodobně není připojen, nemá aktualizované ovladače nebo není nakonfigurován k použití s aplikací Windows Media Center.

Ujistěte se, že je k počítači připojený externí televizní tuner a že jsou nainstalovány správné ovladače. Informace o aktualizaci ovladačů naleznete v tématu Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

Můžete si také projít dokumentaci dodanou s televizním tunerem nebo požádat o pomoc výrobce. Další informace naleznete v tématu Získání nápovědy k televiznímu tuneru.

Informace o nastavení televizního tuneru a signálu naleznete v části Nastavení televizního signálu v aplikaci Windows Media Center.

Není nainstalován tuner (interní tuner) – tuner pravděpodobně není nainstalován, povolen, nemá aktualizované ovladače nebo není nakonfigurován k použití s aplikací Windows Media Center.

Ujistěte se, že je k počítači připojený televizní tuner a že jsou nainstalovány správné ovladače. Informace o aktualizaci ovladačů naleznete v tématu Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

Můžete si také projít dokumentaci dodanou s televizním tunerem nebo požádat o pomoc výrobce. Další informace naleznete v části Získání nápovědy k televiznímu tuneru.

Informace o nastavení televizního tuneru a signálu naleznete v části Nastavení televizního signálu v aplikaci Windows Media Center.

Tuner je používán – tuner může být používán jiným programem.

Ukončete všechny ostatní programy médií, které zařízení televizního tuneru mohou používat, a pak zkuste sledovat televizní přenos v aplikaci Media Center.

Chyba tuneru (neplatný formát televizního signálu) – hardware tuneru nepodporuje formát televizního signálu vybrané země nebo oblasti.

Změňte kanál. Pokud se chyba stále zobrazuje, zkuste zavřít aplikaci Media Center a znovu ji otevřít. Pokud problém trvá, restartujte počítač.

Chyba videa – dekodér videa je používán jiným programem.

Ukončete všechny další programy médií, které mohou používat kodek, a akci opakujte.

Chyba videa – dekodér videa nepracuje správně nebo není nainstalován.

Zavřete a znovu otevřete aplikace Media Center. Pokud se chyba i nadále zobrazuje, restartujte počítač. Pokud problém trvá, může být nutné znovu nainstalovat nebo aktualizovat software kodeku. Požádejte o pomoc výrobce hardwaru.

Chyba zvukového zařízení – zvuková karta není nainstalována, povolena nebo nemá aktualizované ovladače.

Ujistěte se, že je v počítači správně nainstalovaná zvuková karta a že máte nainstalované příslušné ovladače. Další informace naleznete v části Zvukové karty: Nejčastější dotazy.

Proč došlo k neočekávanému ukončení přehrávání televizního vysílání nebo změně kanálu?

Důvodem může být, že se právě používá vstup pro rádio FM v televizním tuneru. Některé televizní tunery jsou vybaveny vstupem pro rádio FM i pro televizní signál a tato zařízení zpravidla nepřijímají rozhlasový signál FM a televizní signál současně. Je-li tuner používán pro příjem rádia FM a je naplánováno spuštění nahrávání televizního vysílání, zobrazí se upozornění, že v okamžiku spuštění nahrávání televizního vysílání bude relace přijímání rádia FM ukončena. Pokud neprovedete výběr, aplikace Media Center automaticky vypne rádio FM a začne nahrávat televizní program podle plánu.

Používáte-li jedno nebo více zařízení Windows Media Center Extender v domácí síti a počítač s aplikací Media Center má jen jeden televizní tuner, může tuner používat někdo jiný v jiné místnosti.

Další informace o televizních tunerech naleznete v tématu Televize v počítači: Principy televizních signálů a televizních tunerů.

Používám v aplikaci Media Center infračervenou kartu a set-top box. Proč nemohu přepínat kanály?

Infračervený kabel dálkového ovladače známý také jako infračervená karta je malé infračervené zařízení, jehož pomocí lze ovládat kabelový nebo satelitní set-top box pomocí dálkového ovládání aplikace Media Center. Často jsou součástí dálkových ovladačů a televizních tunerů aplikace Media Center. Další informace získáte v dokumentaci dodané s infračervenou kartou.

Přijímáte-li televizní signál pomocí externího přijímače a v aplikaci Media Center nelze měnit kanály nebo se kanály mění nesprávně, zkontrolujte následující:

 • Infračervená karta je připojená k přijímači dálkového ovládání. Není-li infračervená karta správně umístěna nebo připojena, není možné odeslat externímu přijímači signál ke změně kanálu.

 • Infračervená karta je správně umístěná v přední části zařízení set-top box. Máte-li potíže se správným umístěním infračervené karty na externím přijímači, pokuste se na externím přijímači pomocí kapesní svítilny najít přijímač signálu.

 • Kódy infračerveného ovladače jsou správně nakonfigurovány. Pokud se kanály stále mění nesprávně, nebyly pravděpodobně během konfigurace televizního signálu správně nakonfigurovány řídicí kódy infračerveného ovládání. Chcete-li znovu nakonfigurovat televizní signál, přejděte na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center na možnost Úkoly, klikněte na možnost Nastavení, klikněte na možnost Televize a potom klikněte na možnost Nastavit televizní signál.

Proč se mi nedaří získat signál pro standardní televizní kanály?

Existují dva typy televizních signálů: standardní a digitální. Obdržíte-li zprávu, že aplikace Media Center nemůže zjistit televizní signál na standardním kanálu, může to být z následujících důvodů:

 • Pokud televizní signál přijímáte vzduchem z antény, kanál nemusí být dočasně k dispozici, nebo je možné, že signál nezachytíte.

 • Pokud máte předplacenou kabelovou nebo satelitní službu, odběr nemusí zahrnovat kanál, který se snažíte použít. Chcete-li skrýt kanály, které nepřijímáte, postupujte následovně: na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly a klikněte na možnost Nastavení. Klikněte postupně na možnosti Televize, Program televize a poté na příkaz Upravit kanály.

 • Prochází-li televizní signál kabelem nebo satelitním set-top boxem, nemusí být set-top box naladěn na správný kanál. Externí přijímač musí být naladěn na kanál, který chcete vyhledat.

 • Jestliže je k počítači připojen jeden nebo více televizních tunerů, může být jeden z nich porouchaný. Každý televizní tuner musí být povolený a musí být nainstalovány příslušné ovladače. Chcete-li se ujistit, zda je televizní tuner kompatibilní se systémem Windows 7, přejděte na web Windows Logo'd Products List.

 • Pokud televizní signál přijímáte vzduchem z antény nebo ze zdířky ve zdi, musí být kabel správně zapojený do zdířky vstupu televizoru na televizním tuneru.

 • Pokud televizní signál prochází kabelovým nebo satelitním set-top boxem, musí být set top box zapnutý a tyto dva kabely musí být připojené:

  • kabel připojující televizní signál k externímu přijímači,

  • kabel připojující set-top box ke zdířce TV-IN na televizním tuneru.

 • Tato služba nemusí být ve vaší oblasti aktivní. U poskytovatele televizních služeb se ujistěte, že televizní služby jsou aktivní a nemají technické potíže.

Proč nelze získat signál konkrétních digitálních televizních kanálů přijímaných z antény?

Pokud k příjmu digitálního signálu používáte anténu a digitální televizní tuner a zobrazí se zpráva, že aplikace Media Center nerozpoznala televizní signál pro digitální televizní kanál, zkuste následující řešení:

 • Ujistěte se, že signál je dostatečně silný. Postup: Přesuňte anténu do umístění bez překážek a pak v aplikaci Media Center vyzkoušejte sílu signálu.

  Chcete-li zkontrolovat sílu televizního signálu digitálních televizních kanálů, přejděte na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center na možnost Úkoly, klikněte na možnost Nastavení, klikněte na možnost Televize, klikněte na možnost Televizní signál, klikněte na položku Síla signálu digitální antény a postupujte podle pokynů. (Pokud se tato možnost nezobrazuje, znamená to, že aplikace Media Center nerozpoznává digitální televizní tunery. Ujistěte se, že je tuner v aplikaci Media Center povolený a že jsou nainstalovány vhodné ovladače.)

  Další informace o vhodném umístění antény tak, aby byl signál silnější, naleznete v dokumentaci k anténě.

 • Koaxiální kabel musí být pevně zapojený v digitálním tuneru i v digitální televizní anténě. Některé digitální tunery mají více konektorů, takže se ujistěte, že je kabel zapojený do zdířky TV-IN.

 • Ověřte, zda digitální televizní anténa podporuje digitální televizi. Pokud máte zesilovač signálu pro digitální televizní anténu, kabel musí pevně propojovat obě zařízení a zesilovač musí být zapnutý.

 • Pokud žijete v Evropě a používáte anténu, která podporuje kanály DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial), může aplikace Media Center identifikovat kanály, které nepřijímáte. Tyto kanály lze v okně Program televize skrýt následujícím postupem:

  Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Program a potom klikněte na položku Upravit kanály.

Proč nelze získat signál konkrétního kanálu digitální televize?

Obdržíte-li zprávu, že aplikace Media Center nemůže zjistit televizní signál na kabelovém digitálním televizním kanálu, může to být z následujících důvodů:

 • Digitální kabelový odběr nemusí tento kanál zahrnovat. Další informace o službě vám poskytne televizní společnost. Pokud se v průvodci zobrazí kanál, který není součástí vaší kabelové služby, můžete jej odstranit takto:

  Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Program a potom klikněte na položku Upravit kanály.

 • Používáte-li kartu CableCARD, nemusí být správně konfigurována. Další informace o kartách CableCARD naleznete v tématu Nastavení televizního signálu v aplikaci Windows Media Center.

Jak lze odstranit potíže s televizním tunerem?

Můžete spustit poradce při potížích, který automaticky diagnostikuje a opraví potíže s televizním tunerem.

 1. Klikněte na toto tlačítko:

  Obrázek tlačítka Opravit

  Opravit tento problém

 2. Klikněte na tlačítko Spustit a postupujte podle pokynů průvodce.