Nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC) vás upozorní před provedením změn v počítači, které vyžadují oprávnění správce. Výchozí nastavení Řízení uživatelských účtů (UAC) vás upozorní, než se programy pokusí o provedení změn v počítači, ale máte možnost změnit četnost tohoto upozorňování.

Následující tabulka poskytuje popis nastavení Řízení uživatelských účtů (UAC) a možný dopad jednotlivých nastavení na zabezpečení vašeho počítače.

Nastavení Popis Dopad na zabezpečení
Nastavení

Vždy upozornit

Popis
 • Zobrazí se upozornění, než programy provedou změny vašeho počítače nebo nastavení systému Windows, které vyžaduje oprávnění správce.

 • Při zobrazení upozornění se ztmaví plocha a musíte schválit nebo zamítnout požadavek v dialogovém okně nástroje Řízení uživatelských účtů předtím, než budete moci dále pracovat s počítačem. Ztmavení plochy se označuje jako zabezpečená plocha, protože ve chvíli, kdy je aktivní, nelze spouštět jiné programy.

Dopad na zabezpečení
 • Toto nastavení poskytuje nejvyšší úroveň zabezpečení.

 • Po upozornění byste si měli pečlivě přečíst obsah každého dialogového okna, než povolíte provedení změn v počítači.

Nastavení

Upozorňovat pouze v případě, pokud se programy pokusí provést změny v počítači

Popis
 • Zobrazí se upozornění, než programy provedou změny vašeho počítače nebo nastavení, které vyžaduje oprávnění správce.

 • Pokud se při pokusíte o provedení změn v nastavení systému Windows, které vyžaduje oprávnění správce, upozornění se nezobrazí.

 • Upozornění se zobrazí, pokud se program mimo systém Windows pokusí provést změny nastavení systému Windows.

Dopad na zabezpečení
 • Obvykle je bezpečné povolit provádění změn nastavení systému Windows bez upozorňování. Některé programy dodané se systémem Windows však mohou obsahovat příkazy a data, která jsou do nich předávána, a škodlivý software toho může využít zneužitím těchto programů k instalaci souborů nebo provedení změn nastavení počítače. Vždy byste měli opatrně zvážit, které programy povolíte v počítači spouštět.

Nastavení

Upozorňovat pouze v případě, pokud se programy pokusí provést změny v počítači (nestmívat plochu)

Popis
 • Zobrazí se upozornění, než programy provedou změny vašeho počítače nebo nastavení, které vyžaduje oprávnění správce.

 • Pokud se při pokusíte o provedení změn v nastavení systému Windows, které vyžaduje oprávnění správce, upozornění se nezobrazí.

 • Upozornění se zobrazí, pokud se program mimo systém Windows pokusí provést změny nastavení systému Windows.

Dopad na zabezpečení
 • Toto nastavení je stejné jako nastavení v okně Pouze pokud se programy pokusí provést změny v počítači, ale nebudete upozornění na zabezpečené ploše.

 • Vzhledem k tomu, že dialogové okno Řízení uživatelských účtů není u tohoto nastavení na zabezpečené ploše, mohou ostatní programy mít možnost narušit vizuální podobu dialogového okna. Použitím tohoto nastavení se vystavujete menšímu bezpečnostnímu riziku, pokud již máte na počítači spuštěn škodlivý program.

Nastavení

Nikdy neupozorňovat

Popis
 • Nebudete upozornění před provedením změn v počítači. Pokud jste přihlášení jako správce, mohou programy provádět změny v počítači bez vašeho vědomí.

 • Pokud jste přihlášení jako standardní uživatel, budou jakékoli změny vyžadující oprávnění správce automaticky zamítnuty.

 • Jestliže vyberete toto nastavení, bude nutné proces vypnutí Řízení uživatelských účtů dokončit restartováním počítače. Jakmile bude nástroj Řízení uživatelských účtů vypnut, uživatelé, kteří se přihlašují pomocí účtu správce, budou mít vždy oprávnění správce.

Dopad na zabezpečení
 • Toto nastavení poskytuje nejnižší úroveň zabezpečení. Pokud zakážete upozorňování nástroje Řízení uživatelských účtů, vystavujete počítač potenciálním bezpečnostním rizikům.

 • Jestliže program Řízení uživatelských účtů nastavíte tak, abyste nebyli nikdy upozorňováni, měli byste si dávat pozor, které programy spouštíte, protože budou mít stejný přístup k počítači jako vy. Patří sem čtení a provádění změn chráněných systémových oblastí, vašich osobních údajů, uložených souborů a jakýchkoli dalších položek uložených v počítači. Programy budou také mít povoleno komunikovat a přenášet informace mezi vzdálenými počítači a místním počítačem, a to včetně sítě Internet.

 • Otevřete ovládací panel Nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text uac a poté klikněte na položku Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů.

Poznámka:

 • Používáte-li zařízení pro usnadnění přístupu, jako je čtečka obrazovky, doporučujeme vybrat nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů Vždy mě upozornit nebo Výchozí – Pouze pokud se programy pokusí provést změny v počítači. Technologie usnadnění přístupu nejlépe fungují s těmito dvěma nastaveními.