Jaké nastavení funkce zálohování se doporučuje použít, aby byl maximálně využit prostor na disku?

Nástroj pro zálohování systému Windows poskytuje flexibilitu při správě prostoru na disku, který se používá pro zálohování. Po instalaci nástroje pro zálohování systému Windows můžete zobrazit údaje o prostoru na disku využitém pro zálohování a také o množství volného místa na disku určeném pro zálohování. Tyto údaje lze zobrazit na ovládacím panelu Zálohování a obnovení. Chcete-li mít kontrolu nad využitím prostoru na disku, můžete určit počet záloh souborů a počet bitových kopií systému Windows, které mají být uchovávány. Při rozhodování ohledně nejlepšího postupu při správě konkrétního diskového prostoru pro zálohování vám mohou pomoci následující informace:

 • Zálohy jsou vytvářeny v sadách v rámci intervalů zálohování. Kvůli maximální úspoře místa na disku provede nástroj pro zálohování systému Windows zálohování všech vybraných složek pouze při prvním spuštění a poté už jsou zálohovány pouze soubory, které jsou nové nebo které byly od posledního zálohování změněny. V pravidelných intervalech vytvoří systém Windows novou úplnou zálohu. Rozestup mezi jednotlivými úplnými zálohami se označuje jako interval zálohování. Zobrazíte-li zálohy souborů, uvidíte všechny intervaly zálohování označené datovými údaji. Pokud se rozhodnete odstranit zálohy souborů, je nutné vždy zachovat poslední zálohu souborů.

 • Ve výchozím nastavení ukládá systém Windows automaticky tolik bitových kopií systému, pro kolik má k dispozici prostor na disku, přitom však nesmí být zaplněno více než 30 procent volného místa na zálohovacím disku. Jakmile se prostor na disku začne zaplňovat, systém Windows odstraní starší bitové kopie systému. Systému Windows lze zadat příkaz k průběžnému uchovávání co největšího počtu bitových kopií systému (podle prostoru na zálohovacím disku), nebo k uchovávání vždy pouze poslední bitové kopie systému. Uchovávat si nejnovější bitovou kopii systému je nutné vždy. Pokud ukládáte bitovou kopii systému v některém umístění v síti, můžete si uchovávat pouze nejnovější bitovou kopii systému.

Kontrola a správa volného prostoru na zálohovacím disku

 1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

 2. Klikněte na možnost Spravovat místo. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Poznámka

  • Pokud není funkce zálohování konfigurována, nebude volba Spravovat místo zobrazena.

 3. Chcete-li změnit množství místa na disku, které má být využito k zálohování souborů, klikněte v poli Záloha datových souborů na položku Zobrazit zálohy.

  Poté můžete vybrat a odstranit starší zálohy souborů.

 4. Chcete-li změnit množství místa, které má být k dispozici pro zálohování bitových kopií systému, klikněte v poli Bitová kopie systému na položku Změnit nastavení.

  Poté můžete systému Windows přikázat ukládání všech starších bitových kopií systému nebo vždy pouze nejnovější bitové kopie systému.

Správa prostoru na disku pro zálohu souborů vytvořenou v jiném počítači

Používáte-li jednotku obsahující zálohy souborů, které byly vytvořeny v jiném počítači, můžete v aktuálním počítači odstranit starší zálohy na této jednotce následujícím postupem:

 1. Otevřete umístění, kde jsou zálohy uloženy.

  Pokud jste například zálohovali soubory na externí pevný disk označený písmenem E, připojte disk k počítači a pak otevřete jednotku E.

  Zálohy jsou ukládány v následujícím formátu: umístění zálohy\název počítače\Backup Set rok-měsíc-den čas. Pokud je název počítače například Počítač, záloha je umístěna na disku E a zálohování jste provedli 2. dubna 2008 v 16:32:00, bude tato záloha umístěna ve složce E:\Počítač\Backup Set 2008-04-02 163200.

  Datum a čas uvedené v příkladu jsou uvedeny pro časové pásmo Tichomoří (běžný čas). Může být nutné je přizpůsobit vašemu časovému pásmu.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na název počítače zálohy, kterou chcete odstranit, a poté klikněte na příkaz Otevřít.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku obsahující zálohu, kterou chcete odstranit, a pak klikněte na příkaz Odstranit.