Co je ovládací panel Obnovení?

Ovládací panel Obnovení obsahuje několik voleb, pomocí nichž můžete obnovit stav počítače po výskytu závažné chyby.

Obrázek ovládacího panelu Obnovení
Ovládací panel Obnovení zahrnuje několik voleb, které mohou pomoci vrátit systém Windows k dřívějšímu datu.
  • Otevřete ovládací panel Obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text obnovení a poté klikněte na položku Obnovení.

Poznámka

  • Před jeho použitím může být v ovládacích panelech k dispozici automatický poradce při potížích, který může pomoci problém vyřešit. Další informace naleznete v části Poradce při potížích v systému Windows.

Zobrazit vše

Doporučená metoda: Obnovení systému

Nástroj Obnovení systému představuje prostředek umožňující vrátit (anulovat) změny systému provedené v počítači, aniž by byly ovlivněny osobní soubory (například e-mailové zprávy, dokumenty nebo fotografie). Nástroj Obnovení systému je nejlepší volbou v případě, že jste nainstalovali program nebo ovladač, který způsobil neočekávané chování počítače nebo systému Windows a odinstalováním tohoto programu nebo ovladače se problém nespravil. Další informace naleznete v tématu Co je nástroj Obnovení systému?

Poznámka:

  • Pokud nástroj Obnovení systému vrátí chybu, zkuste použít jiný bod obnovení. Pokud chyba přetrvává, zkuste spustit nástroj Obnovení systému z nabídky Možnosti obnovení systému. Tento způsob použití nástroje Obnovení systému vyžaduje ruční restartování počítače a volbu příkazu Obnovení systému v nabídce Možnosti obnovení systému. Při použití této metody nelze též vrátit zpět akce nástroje Obnovení systému. Další informace naleznete v tématu Jaké možnosti obnovení systému jsou k dispozici v systému Windows 7?

Rozšířené metody obnovení

Proces obnovení obsahuje též dvě rozšířené metody obnovení, které lze použít v případě, že systém Windows je vážně poškozen nebo není použitelný z jiného důvodu. Při použití první metody je veškerý obsah počítače, včetně systému Windows a všech osobních souborů uživatelů, nahrazen daty záložní bitové kopie nebo bitové kopie obnovení. Při použití druhé metody dojde k celkovému přeinstalování systému Windows. Při použití obou metod mohou být odstraněny kterékoli nainstalované soubory.

Upozornění

  • Použití těchto rozšířených možností může úspěšně vyřešit problémy způsobené softwarem tím, že počítač bude převeden do některého dřívějšího stavu. Vzhledem k tomu, že přitom mohou být odstraněny osobní soubory či programy, se však doporučuje tyto metody použít až jako poslední možnost, kdy ostatní postupy řešení potíží selhaly. Než začnete rozšířené možnosti používat, měli byste si nejprve přečíst informace v tématu Volba rozšířené metody obnovení.

  • Pokud vyberete některou z těchto rozšířených metod, budete před pokračováním procesu moci vytvořit zálohu osobních souborů v jiném umístění (například na externím pevném disku). Po dokončení obnovení bude nutné přeinstalovat vlastní programy a obnovit osobní soubory ze zálohy. Další informace naleznete v části Zálohování souborů.

ID článku: MSW700058