Co je mobilní širokopásmové připojení?

Technologie mobilního širokopásmového připojení, někdy také označovaná jako technologie WWAN (Wireless Wide Area Network), poskytuje vysokorychlostní bezdrátový přístup k síti Internet prostřednictvím přenosných zařízení. Tato technologie je v této verzi systému Windows podporována. Pomocí mobilního širokopásmového připojení se lze připojit k síti Internet z libovolného místa, kde jsou dostupné mobilní služby GSM nebo CDMA zajišťující připojitelnost k síti Internet. Díky mobilní připojitelnosti můžete využívat připojení k síti Internet i při přesunech z místa na místo.

Většina celulárních a mobilních sítí typu 2G, 2.5G a 3G poskytuje mobilní širokopásmové připojení.

Zobrazit vše

Terminologie mobilního širokopásmového připojení

Technologie mobilního širokopásmového připojení používá vlastní speciální terminologii:

 • Termínem Datová karta se označuje malá karta nebo zařízení, které poskytuje mobilní širokopásmový přístup k síti Internet. Vyjímatelné datové karty mohou mít formát karet PC, hardwarových klíčů nebo karet USB nebo také karet typu ExpressCards. S datovými kartami se lze setkat také v podobě modulů vkládaných do přenosných počítačů.

 • Termínem SIM (Subscriber Identity Module) se označuje malá vyjímatelná karta obsahující identifikační údaje a údaje zabezpečení pro mobilní širokopásmové služby. Ne všechny datové karty musí mít fyzicky identifikovatelnou či vyjímatelnou kartu SIM.

 • Termínem název APN (Access Point Name) nebo přístupový řetězec se označuje kombinace písmen a číslic, kterou poskytuje mobilní operátor za účelem identifikace typu povoleného přístupu k síti. Mobilní operátor může používat různé názvy APN, které odpovídají různým typům služeb.

 • Termínem Automatické připojení se označuje funkce správy mobilního širokopásmového připojení, která automaticky vytváří připojení k mobilní širokopásmové síti.

 • Termínem Automatický výběr se označuje funkce správy mobilního širokopásmového připojení, která automaticky vybírá mobilního operátora v případě, že není domovský poskytovatel sítě dostupný.

 • Termín roaming označuje (obdobně jako u mobilních telefonů) přenosy mimo obvyklý dosah použití, jako je například stát, země nebo oblast. Při použití roamingu se připojujete ke svému mobilnímu operátorovi prostřednictvím partnerské sítě. Datové služby jsou obvykle zpoplatněny vyšším poplatkem.

 • Termínem sítě 2G a 3G se označují celulární sítě, které podporují různé technologie a rychlosti připojení.

Co je potřeba k používání mobilního širokopásmového připojení

Chcete-li se připojit k síti Internet prostřednictvím mobilního širokopásmového připojení, budete potřebovat datovou kartu pro mobilní širokopásmové připojení (kartu PC, kartu USB, ExpressCard nebo modul vkládaný do přenosného počítače). Dále je třeba nainstalovat správné ovladače a přihlásit se k odběru služeb mobilního širokopásmového připojení.

Chcete-li zjistit, jak se připojit k Internetu pomocí mobilní širokopásmové technologie, získáte v tématu Mobilní širokopásmové připojení k Internetu.

Doporučené datové plány

Mobilní operátoři často nabízejí mnoho různých typů datových plánů. Chcete-li naplno využívat všechny funkce v síti Internet, doporučujeme výběr některého vysokorychlostního datového plánu bez omezení pro množství přenášených dat či pro typy programů využívané pro připojení k síti Internet.

Doporučená nastavení pro další programy

Chcete-li naplno využívat všechny funkce v síti Internet, zvažte výběr některého vysokorychlostního připojení a bezlimitního datového plánu, je-li ve vaší zemi či oblasti dostupný.

Pokud nemáte k dispozici bezlimitní datový plán nebo se nepřipojujete k vysokorychlostní síti 3G, doporučujeme následující nastavení.

 • V e‑mailovém klientovi doporučujeme nastavit stahování pouze hlavičky e-mailů. Hlavičky obsahují předmět zprávy a jejího adresáta a odesílatele. V tomto režimu si nejprve stáhnete hlavičky e-mailových zpráv a teprve poté se rozhodnete, zda si chcete stáhnout celou e-mailovou zprávu. Díky tomu je minimalizováno množství dat přenášených při mobilním širokopásmovém připojení.

 • Chcete-li se vyhnout vyšším poplatkům nebo pomalejší odezvě sítě, vypněte v prohlížeči automatické stahování a zobrazování obrázků.

 • Další minimalizace množství přenášených dat prostřednictvím mobilního širokopásmového připojení lze dosáhnout vypnutím funkce automatického stahování aktualizací v modulu Windows Update. Postupujte takto:

  1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

  2. V levém podokně klikněte na odkaz Změnit nastavení.

  3. V poli Důležité aktualizace vyberte ze seznamu volbu Vyhledávat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být staženy a nainstalovány a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka

  • Díky pravidelnému instalování aktualizací lze průběžně vylepšovat zabezpečení a výkon počítače.