Index uživatelských zkušeností se systémem Windows vyhodnocuje výkonové možnosti konfigurace hardwaru a softwaru počítače a vyjadřuje toto hodnocení číslem nazývaným základní skóre. Vyšší základní skóre obecně znamená lepší a rychlejší činnost počítače v porovnání s počítačem s nižším základním skóre, což se projeví zvláště při provádění pokročilých úloh a úloh náročných na prostředky.

Každá hardwarová součást obdrží vlastní dílčí skóre. Základní skóre počítače je určeno nejnižším dílčím skóre. Pokud je například nejnižší dílčí skóre některé hardwarové součásti 2,6, je základní skóre také 2,6. Základní skóre není průměrem jednotlivých dílčích skóre. Dílčí skóre vám však mohou poskytnout představu ohledně výkonu nejdůležitějších součástí systému a mohou vám pomoci při rozhodování o tom, které součásti je třeba upgradovat.

Podle základního skóre můžete kupovat programy a jiný software odpovídající základnímu skóre vašeho počítače. Pokud je základní skóre vašeho počítače například 3,3, můžete koupit libovolný software, který je navržen pro příslušnou verzi systému Windows a vyžaduje počítač se základním skóre 3 nebo nižším.

Skóre jsou nyní v rozsahu od 1,0 do 7,9. Index uživatelských zkušeností se systémem Windows je navržen tak, aby sledoval vývoj v počítačových technologiích. Spolu s vylepšováním výkonu a rychlosti hardwaru budou také postupně povoleny vyšší rozsahy skóre. Standardy pro jednotlivé úrovně indexu však obecně zůstávají na stejné úrovni. V některých případech se však může stát, že budou vyvinuty nové testy, jejichž výsledkem budou nižší skóre.

Poznámka

 • Pokud je počítač vybaven 64bitovým procesorem (CPU)a nejvýše 4 gigabajty (GB) paměti RAM, bude dílčí skóre paměti RAM počítače maximálně 5,9.

Obrázek ovládacího panelu Informace o výkonu a nástroje
Informace o výkonu a nástroje

Zobrazení základního skóre počítače

 1. Otevřete ovládací panel Hodnocení výkonu a nástroje kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte výraz Hodnocení výkonu a nástroje a v seznamu výsledků klikněte na položku Hodnocení výkonu a nástroje.

 2. Podívejte se na základní a dílčí skóre Indexu uživatelských zkušeností se systémem Windows pro svůj počítač. Pokud jste nedávno provedli upgrade hardwaru a chcete zjistit, zda došlo ke změně skóre, klikněte na možnost Znovu spustit vyhodnocení. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení. Pokud nejsou základní a dílčí skóre počítače zobrazena, klikněte na odkaz Vyhodnotit tento počítač. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Zobrazit vše

O základním skóre počítače

Základní skóre představuje minimální výkon systému odvozený od výkonových možností různých částí počítače včetně paměti RAM, procesoru (CPU) a pevného disku, celkového výkonu grafiky na ploše a výkonových možností 3D grafiky.

Zde je uveden obecný popis výkonu, který můžete očekávat od počítače s příslušným základním skóre:

 • Počítač se základním skóre 2,0 má zpravidla dostatečný výkon k provádění obecných počítačových úloh, jako je používání firemních programů a vyhledávání na Internetu. Počítač s tímto základním skóre však obecně není dostatečně výkonný ke spuštění prostředí Aero ani k používání pokročilých multimediálních funkcí systému Windows 7.

 • V počítači se základním skóre 3,0 lze spustit prostředí Aero a používat mnoho funkcí systému Windows 7 na základní úrovni. Některé pokročilé funkce systému Windows 7 nemusí být k dispozici v plné míře. Počítač se základním skóre 3,0 dokáže například zobrazit motiv systému Windows 7 při rozlišení 1280 × 1024, ale může mít problémy s použitím tohoto motivu na více monitorech současně. Také může bez potíží přehrávat digitální televizní obsah, ale již nemusí být schopen přehrávat obsah HDTV (High Definition Television).

 • Počítač se základním skóre 4,0 nebo 5,0 umožňuje spouštění nových funkcí systému Windows 7 a může podporovat spouštění více programů současně.

 • Počítač se základním skóre 6,0 nebo 7,0 má rychlejší pevný disk a podporuje nejmodernější aplikace náročné na grafiku, například 3D hry, hry pro více hráčů nebo záznam a přehrávání obsahu HDTV.

Pokud určitý program nebo funkce systému Windows 7 vyžaduje vyšší skóre, než je základní skóre počítače, můžete dosáhnout potřebného základního skóre upgradem hardwaru. Pokud jste nainstalovali nový hardware a chcete zjistit, zda se změnilo skóre počítače, klikněte na odkaz Znovu spustit vyhodnocení. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení. Podrobnosti o hardwaru počítače můžete zobrazit kliknutím na možnost Zobrazit a vytisknout podrobnosti.

O dílčím skóre počítače

Dílčí skóre jsou určena výsledky testů těchto hardwarových součástí vašeho počítače: paměti RAM, procesoru, pevného disku, obecné grafiky na ploše a grafiky pro 3D hry. Pokud základní skóre nepostačuje k používání některého programu nebo některé funkce systému Windows 7, můžete pomocí dílčích skóre zjistit, které součásti počítače je třeba upgradovat.

Základní skóre je dobrým ukazatelem celkového výkonu počítače. Dílčí skóre umožňují porozumět úrovni výkonu počítače v jednotlivých oblastech používání:

 • Používání kancelářských aplikací: Pokud počítač používáte téměř výhradně ke kancelářským činnostem, například ke zpracování textu, k práci s tabulkami, k e-mailové korespondenci nebo k prohlížení webu, je důležité dosahovat vysokých dílčích skóre zejména v kategoriích procesoru a paměti. V kategoriích grafiky na ploše a 3D grafiky obvykle postačují dílčí skóre 2,0 nebo vyšší.

 • Hraní her a používání programů náročných na grafiku: Pokud počítač používáte k hraní her nebo v něm spouštíte programy náročné na grafiku, například programy pro úpravy digitálního videa nebo realistické hry z pohledu hlavního hrdiny, je důležité dosahovat vysokých dílčích skóre v kategoriích paměti RAM, grafiky na ploše, grafiky pro 3D hry a procesoru. V kategorii pevného disku obvykle postačuje dílčí skóre 3,0 nebo vyšší.

 • Používání počítače jako mediálního centra: Pokud počítač používáte jako mediální centrum s pokročilými multimediálními funkcemi, například k záznamu programů HDTV, je důležité dosahovat vysokých dílčích skóre v kategoriích procesoru, pevného disku a grafiky na ploše. V kategoriích paměti a 3D grafiky obvykle postačují dílčí skóre 3,0 nebo vyšší.

Pokud nelze základní nebo dílčí skóre aktualizovat

Je možné, že systém Windows nemůže Index uživatelských zkušeností se systémem Windows aktualizovat z následujících důvodů:

 • Počítač je napájen z baterie:‌ Pokud je počítač napájen pouze baterií, pokusí se systém Windows automaticky šetřit energií. Pokud je tedy počítač napájen z baterie, nebude vyhodnocení výkonu odpovídat jeho skutečným možnostem. Zapojte počítač do elektrické sítě a potom spusťte vyhodnocení výkonu znovu.

 • Na disku není dostatek místa: Nástroj pro vyhodnocení Indexu uživatelských zkušeností se systémem Windows vytváří na pevném disku testovací soubor. Pokud na disku není dostatek místa k vytvoření testovacího souboru, nebude možné hodnocení dokončit. K uvolnění místa na disku můžete použít nástroj Vyčištění disku. Další informace naleznete v tématu Odstranění souborů pomocí programu Vyčištění disku.

 • Nástroj pro vyhodnocení je již spuštěn: Pokud je nástroj pro vyhodnocení Indexu uživatelských zkušeností se systémem Windows již spuštěn, nelze skóre aktualizovat.

 • Je používán starší ovladač zobrazení: Pokud je v počítači používána starší verze ovladače zobrazení, je možné, že skóre nebudou aktualizována. Další informace naleznete v tématu Aktualizace ovladačů: doporučené odkazy.

 • Není k dispozici podpora multimédií: Pokud počítač nepodporuje multimédia, nelze skóre aktualizovat.

ID článku: MSW700034