Jaký je vztah mezi aktivací a pravým systémem Windows?

Aktivace spáruje kód Product Key s konfigurací hardwaru a pomůže ověřit, zda se vaše kopie systému Windows nepoužívá ve více počítačích, než kolik umožňují licenční podmínky pro software společnosti Microsoft. Systém Windows obvykle stačí aktivovat pouze jednou, pokud neprovedete zásadní změnu hardwaru.

Pravý systém Windows je však opakovaný proces, který kontroluje kód Product Key s cílem ujistit se, že není blokovaný nebo se nepoužívá na jiném hardwaru, než který byl používán při aktivaci systému Windows. Pokud se ukáže, že kód Product Key není pravý, kód Product Key se pravděpodobně používá v jiném počítači nebo je padělaný.

Kontrola neboli ověření pravosti se provádí, když se počítač pokusí stáhnout volitelné aktualizace od společnosti Microsoft. Když například váš počítač stahuje aktualizace, systém Windows ověřuje, zda je kód Product Key platný. Pokud je, znamená to, že systém Windows ve vašem počítači je pravý a máte nárok na nejnovější aktualizace od společnosti Microsoft. Pokud není, znamená to, že v počítači je spuštěný nepravý systém Windows.

Další informace o pravém systému Windows získáte na webu pravého systému Windows. Další informace o aktivaci systému Windows 7 naleznete v tématu Aktivace systému Windows 7: nejčastější dotazy.