Co je nového na hlavním panelu systému Windows 7?

V systému Windows 7 byl hlavní panel kompletně přepracován tak, aby usnadnil správu a přístup k nejdůležitějším souborům a programům.

Tlačítka hlavního panelu

Tlačítka hlavního panelu mají obnovený vzhled a dokáží více akcí než pouze zobrazení spuštěných programů.

Ve výchozím zobrazení se každý program jeví jako jedno neoznačené tlačítko, a to i v případě, že je otevřeno více položek u jednoho programu. Tím je zajištěn přehledný a jednotný vzhled. Vzhled hlavního panelu včetně vzhledu tlačítek a jejich seskupování v případě více otevřených oken lze přizpůsobit, pokud je otevřeno více položek. Můžete také nastavit zobrazení samostatných tlačítek pro každý otevřený soubor. Další informace naleznete v části Změna vzhledu tlačítek na hlavním panelu.

Můžete také změnit pořadí tlačítek programu na hlavním panelu včetně připnutých a spuštěných programů, které připnuty nejsou, a seřadit je tak, aby se zobrazovaly v pořadí, které vám vyhovuje. Chcete-li změnit pořadí tlačítek na hlavním panelu, přetáhněte tlačítko z aktuální pozice do jiné pozice na hlavním panelu. Pořadí tlačítek můžete měnit tak často, jak požadujete.

Otevření oken v náhledu prostředí Aero

Když na ploše otevřete několik oken, může být v některých případech složité zobrazit samostatná okna a pak mezi nimi přepínat.

Náhled prostředí Aero nabízí rychlý přehled ostatních otevřených oken, aniž byste museli kliknout mimo okno, se kterým aktuálně pracujete. Přejděte na tlačítko na hlavním panelu a náhledy miniatur jakýchkoli otevřených oken spojených s daným tlačítkem se zobrazí nad hlavním panelem. Pokud chcete otevřít okno, které vidíte v náhledu, stačí kliknout na jeho miniaturu. Další informace naleznete v části Zobrazení otevřeného okna na ploše v náhledu prostředí Aero.

Připnutí položek

Připnutí programů k hlavnímu panelu doplňuje funkci připínání programů k nabídce Start, kterou znáte z předchozích verzí operačního systému Windows. Pokud na hlavní panel připnete oblíbený program, můžete se na něj kdykoli podívat a přejít k němu jediným kliknutím. Systém Windows 7 obsahuje také seznamy odkazů, abyste kromě spouštění programu z hlavního panelu mohli z daného programu spouštět také poslední položky pouhým kliknutím na stejné tlačítko.

Seznamy odkazů představují seznamy naposledy otevřených nebo často používaných položek, jako jsou soubory, složky, úlohy nebo weby. Položky jsou uspořádány podle programů, které slouží k jejich otevření. Pomocí seznamů odkazů lze nejen otevřít naposledy použité dokumenty, ale do seznamu můžete také připnout oblíbené položky. Můžete se tak rychle dostat k položkám, které používáte každý den.

Na hlavním panelu se zobrazí seznamy odkazů pro programy, které jste připnuli k hlavnímu panelu, a aktuálně spuštěné programy. Seznamy odkazů programu můžete zobrazit kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko na hlavním panelu nebo přetažením tlačítka na plochu. Položky lze ze seznamu odkazů otevřít tím, že na ně kliknete.

Oznamovací oblast

Nový způsob správy oznamovací oblasti na konci hlavního panelu znamená, že se bude zobrazovat menší počet oznámení a ta oznámení, která se zobrazí, budou shromážděna na jediném místě v systému Windows.

V minulých verzích mohla být oznamovací oblast přeplněna ikonami. V poslední verzi systému se můžete rozhodnout, které ikony budou zobrazeny stále. A ostatní ikony můžete ponechat k dispozici v oblasti přetečení, kde k nim máte přístup jediným kliknutím. Další informace o přizpůsobení oznamovací oblasti získáte v tématu Změna zobrazení ikon v oznamovací oblasti.

Centrum akcí představuje jediné místo, ve kterém se shromažďují důležitá oznámení o zabezpečení a údržbě. Pokud nechcete přerušovat práci, můžete tyto zprávy projít později. Když kliknete na ikonu Centra akcí Obrázek ikony Centrum akcí a pak kliknete na příkaz Spustit Centrum akcí, zobrazí se informace o zprávách, na které je zapotřebí reagovat. Dále zde můžete vyhledat užitečné odkazy na poradce při potížích a nástroje pro odstranění problémů. Další informace naleznete v tématu Co je Centrum akcí?.

Zobrazení plochy

Tlačítko Zobrazit plochu bylo přesunuto na druhý konec hlavního panelu z tlačítka Start, což usnadňuje kliknutí nebo přechod na dané tlačítko bez neúmyslného otevření nabídky Start.

Obrázek tlačítka Zobrazit plochu na hlavním panelu
Tlačítko Zobrazit plochu na hlavním panelu

Kliknutím na tlačítko Zobrazit plochu zobrazíte plochu. Pokud však chcete na plochu pouze nahlédnout a zobrazit ji dočasně, přesuňte na tlačítko Zobrazit plochu pouze ukazatel myši a neklikejte na něj. Jakmile přesunete ukazatel myši na tlačítko Zobrazit plochu na konci hlavního panelu, všechna otevřená okna zešednou a odkryjí plochu. Chcete-li okna znovu zobrazit, stačí odsunout ukazatel myši z tlačítka Zobrazit plochu.

Tuto funkci využijete pro rychlé zobrazení miniaplikací na ploše nebo v případě, že se chcete vyhnout minimalizaci všech otevřených oken a jejich následnému obnovení. Další informace naleznete v části Dočasné zobrazení plochy pomocí náhledu.