Proč se nemohu připojit k dalším počítačům?

Existuje několik možných důvodů, proč se nelze připojit k dalším počítačům v domácí síti nebo proč s nimi nelze sdílet soubory či tiskárny. Vyhledejte konkrétní problém a možná řešení v následujícím seznamu.

Zobrazit vše

Nevytvořili jste domácí skupinu nebo jste se k ní nepřipojili.

Domácí skupina propojuje počítače v domácí síti, takže můžete sdílet obrázky, hudbu, videa a tiskárny. Domácí skupina je chráněná heslem a vždy budete mít možnost vybrat, co budete ve skupině sdílet. Vytvoření domácí skupiny nebo připojení k ní je nejsnadnější způsob sdílení souborů a tiskáren v síti.

Poznámka

 • V systému Windows Server 2008 R2 nejsou domácí skupiny k dispozici.

Vytvoření domácí skupiny nebo připojení k ní

 1. Otevřete ovládací panel Domácí skupina takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupina a poté klikněte na položku Domácí skupina.

 2. Klikněte na možnost Vytvořit nebo Připojit se a postupujte podle pokynů.

Nepoužíváte domácí skupinu a složka nebo tiskárna, kterou se pokoušíte otevřít, není nastavena jako sdílená.

Doporučujeme ke sdílení souborů a tiskáren v síti použít domácí skupinu, protože její nastavení je mnohem snadnější. Sdílení souborů a tiskáren bez použití domácí skupiny je proces, který se skládá ze dvou částí. Nejprve potřebujete zapnout sdílení tak, jak je popsáno dále. Dále potřebujete nastavit vlastnosti sdílení u samotné položky nebo ji přesunout do jedné z veřejných složek, aby k ní mohli další lidé získat přístup.

Zjišťování sítě je vypnuté.

Zapnutí zjišťování sítě

 1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

 2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte aktuální profil sítě.
 3. Pokud je vypnuté zjišťování sítě, klikněte v části Zjištění sítě na možnost Zapnout zjišťování sítě a potom klikněte na možnost Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Sdílení souborů

 1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

 2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte aktuální profil sítě.
 3. Klikněte na možnosti Zapnout sdílení souborů a tiskáren a potom klikněte na možnost Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Sdílení souborů pomocí složky Veřejné

 1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

 2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte aktuální profil sítě.
 3. Klikněte na možnost Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít soubory nebo Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít, měnit a vytvářet soubory a potom klikněte na možnosti Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Tento postup proveďte ve svém počítači a v každém počítači se systémem Windows 7, ke kterému se chcete připojit.

Poznámka

 • Ve výchozím nastavení pro veřejné sítě je zjišťování sítě vypnuté. Další možností, jak zapnout zjišťování sítě, je změna typu umístění v síti na možnost Domácí nebo Pracovní. Informace o změnách umístění v síti naleznete v tématu Volba síťového umístění.

Je zapnuto sdílení chráněné heslem.

Sdílení chráněné heslem je ve výchozím nastavení zapnuto u počítačů v pracovních skupinách. Pokud je sdílení chráněné heslem zapnuté, nebudou uživatelé používající jiné počítače v síti moci získat přístup ke sdíleným složkám nebo tiskárnám, pokud nemají ve vašem počítači uživatelský účet. Sdílení souborů nebo tiskáren lze zapnout dvěma způsoby:

 • Vytvořte identické uživatelské účty ve všech počítačích v pracovní skupině (doporučený postup). Další informace naleznete v části Vytvoření uživatelského účtu.

 • Vypněte sdílení chráněné heslem. Chcete-li vypnout sdílení chráněné heslem, postupujte takto:

 1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

 2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte aktuální profil sítě.
 3. V části Sdílení chráněné heslem klikněte na možnost Vypnout sdílení chráněné heslem a klikněte na možnost Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámka

 • Sdílení chráněné heslem není k dispozici v počítačích, které se nenacházejí v doméně.

Počítače nejsou ve stejné pracovní skupině.

Informace o připojení k pracovní skupině naleznete v tématu Připojení se k pracovní skupině nebo její vytvoření. Poznámka: Název výchozí pracovní skupiny v systému Windows 7 je WORKGROUP (PRACOVNÍ SKUPINA).

Nemáte oprávnění pro přístup k souboru nebo složce, k nimž se pokoušíte získat přístup.

Požádejte vlastníka souboru nebo složky o udělení oprávnění. Ve firemní síti se obraťte na správce sítě.

Připojení pravděpodobně blokují zásady skupiny

Pokud je počítač, k němuž se pokoušíte připojit, součástí domény, je možné, že správce sítě povolil zásadu, která blokuje připojení k počítačům náležejícím do domény. Požádejte o pomoc správce sítě.

V počítači nejsou nejnovější aktualizace pro váš směrovač.

Chcete-li ověřit, zda jsou v počítači nejnovější aktualizace, obraťte se na výrobce směrovače.