Potíže s připojením k Internetu bývají nejčastěji způsobené odpojenými kabely nebo směrovači a modemy, které nepracují správně. Nejdřív zkuste spustit Poradce při potížích se sítí a s jeho pomocí se pokuste problém diagnostikovat a vyřešit.

 • Spusťte nástroj Poradce při potížích se sítí takto: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu sítě v oznamovací oblasti a potom klikněte na příkaz Poradce při potížích.

Pokud Poradce při potížích se sítí problém nevyřešil, proveďte kroky popsané v tématu Problémy s drátovým a bezdrátovým síťovým připojením v systému Windows.

Pokud kroky v tomto tématu nevedly k vyřešení problému, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte, jestli jsou připojené všechny kabely (zkontrolujte například, jestli je modem připojený k funkční telefonní zásuvce, a to buď přímo, nebo prostřednictvím směrovače).

 2. Restartujte modem a pak směrovač. Odpojte napájecí kabel od modemu a směrovače. Po zhasnutí všech kontrolek na zařízení počkejte aspoň deset sekund a pak modem a směrovač znovu připojte. Některé modemy jsou vybavené bateriovou zálohou, takže kontrolky nezhasnou. U modemů tohoto typu stiskněte a rychle uvolněte tlačítko Reset. Pokud tlačítko Reset nevidíte, vyjměte baterii.

  Obrázek zadní části směrovače znázorňující umístění napájecího kabelu
  Zadní část směrovače a umístění napájecího kabelu
 3. Zkontrolujte směrovač. Vzhledem k novým síťovým funkcím systémů Windows Vista a Windows 7 nejsou některé starší síťové směrovače s těmito verzemi systému Windows plně kompatibilní a mohou způsobovat problémy. Seznam směrovačů kompatibilních se systémem Windows Vista najdete na webu Centrum kompatibility se systémem Windows.

Pokud tento postup nevedl k odstranění problému, vyhledejte konkrétní problém a jeho řešení v následujících oddílech.

Zobrazit vše

Nemohu se připojit k Internetu pomocí digitální účastnické linky (DSL) nebo kabelového připojení.

Vyzkoušejte tyto možnosti:

 • Zkontrolujte, jestli je modem zapnutý.

 • Zkontrolujte, jestli je kabel sítě Ethernet správně připojený do portu sítě Ethernet v modemu a v počítači. Jednotlivé konce kabelu sítě Ethernet vypadají takto:

  Obrázek kabelu sítě Ethernet
  Kabel sítě Ethernet
 • Ověřte, jestli nepoužíváte filtr DSL mezi telefonní zásuvkou a modemem.

 • Zkontrolujte kontrolky na modemu. Někdy mohou označovat příčinu problému, ať už se jedná o připojení sítě Ethernet, napájení modemu nebo připojení DSL či kabelové připojení.

 • Problémy s připojením mohou být způsobené poškozením rozhraní Winsock. Toto rozhraní opravíte pomocí Poradce při potížích se sítí:

  • Spusťte nástroj Poradce při potížích se sítí takto: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu sítě v oznamovací oblasti a potom klikněte na příkaz Poradce při potížích.

  Další informace najdete na webu společnosti Microsoft v článku Jak zjistit a obnovit poškození rozhraní Winsock2 .

 • Požádejte svého poskytovatele internetových služeb, aby ověřil, jestli jeho servery správně fungují a jestli máte uživatelský účet poskytovatele a přístup k jeho službám.

 • Pokud jste nedávno vyměnili směrovač nebo modem, zeptejte se poskytovatele internetových služeb, jestli používá filtrování adres MAC. Pokud ano, musí vaše nové zařízení přidat do seznamu zařízení, která mohou získat přístup do sítě.

Nemohu se připojit k Internetu telefonickým připojením nebo se toto připojení odpojuje

Vyzkoušejte tyto možnosti:

 • Zkontrolujte, zda vytáčíte správné číslo včetně všech požadovaných přístupových čísel (například 0) a zda není toto číslo obsazené.

 • Zkontrolujte funkčnost telefonní zásuvky. Můžete ji vyzkoušet tak, že připojíte funkční telefon a zkontrolujete, zda je slyšet oznamovací tón.

 • Zkontrolujte, zda je telefonní kabel v modemu zapojený do konektoru pro telefonní linku a ne do konektoru pro telefon.

 • Do konektoru pro telefon v modemu připojte funkční telefon a zkontrolujte, zda telefonní kabel není vadný. Pokud uslyšíte oznamovací tón, je telefonní kabel funkční.

 • Pokud používáte funkci čekání hovorů, zkuste ji vypnout a znovu se připojit.

 • Poskytovatel internetových služeb vás mohl odpojit, pokud jste s webem chvíli nekomunikovali. Zkuste se připojit znovu.

 • Pokud někdo zvedl telefon, zatímco jste byli online, mohli jste být automaticky odpojeni. Zkuste se připojit znovu.

 • Většina modemů funguje jen s analogovými telefonními linkami. Ověřte, zda používáte analogové telefonní linky. Pokud používáte digitální telefonní linky, zkontrolujte, zda má počítač digitální modem.

 • Zkontrolujte správnou funkci modemu. Další informace najdete v dokumentaci dodané s modemem nebo na webu výrobce.

 • Ověřte kvalitu telefonní linky u telefonní společnosti.

 • Pokud má počítač dvě síťová připojení, musí síťový software zvolit, které připojení se má používat k síťovému provozu. Síťový software vybere rychlejší připojení. Jestliže má připojení A přístup k Internetu, ale je pomalé, a připojení B nemá přístup k Internetu, ale je rychlejší v místní síti, bude síťový software směrovat síťové přenosy přes připojení B. To znamená, že nebudete moci prohlížet obsah webů – ikona sítě a síťový diagram v Centru síťových připojení a sdílení budou signalizovat, že je dostupné jen připojení k místní síti (ne k Internetu). To je sice správné, ale neodpovídá to vašim požadavkům. Pokud chcete počítač přinutit, aby používal připojení A (připojení s přístupem k Internetu), odpojte připojení B a zkuste to znovu.