Proč se nemohu připojit pomocí programu Připojení ke vzdálené ploše?

Existuje několik možných příčin situace, kdy se nelze připojit. V následujícím textu jsou uvedeny některé nejčastější potíže a jejich možná řešení.

Zobrazit vše

Nelze se připojit ke vzdálenému počítači

V závislosti na typu zobrazené chybové zprávy můžete vyzkoušet některý z následujících postupů:

 • Vzdálený počítač nebyl nalezen. Požádejte správce vzdáleného počítače, aby ověřil název počítače a přesvědčte se, že jste jej zadali správně. Pokud se i nadále nemůžete připojit, zkuste zadat IP adresu vzdáleného počítače místo jeho názvu.

 • Chyba sítě. Přesvědčte se, zda platí tyto podmínky:

  • Směrovač je zapnutý (pouze u domácích sítí).

  • Kabel Ethernet je připojený do síťového adaptéru (pouze u drátových sítí).

  • Přepínač bezdrátové sítě počítače je zapnutý (pouze u přenosných počítačů v bezdrátových sítích).

  • Síťový adaptér funguje.

  Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce sítě nebo osobu, která síť instalovala.

 • Nedostatek paměti. Ukončete ostatní programy a potom se zkuste znovu připojit. Pokud problém přetrvává, restartujte počítač a potom se zkuste znovu připojit. Pokud se i nadále nemůžete připojit, obraťte se na správce sítě nebo technickou podporu. Další informace naleznete v části Předcházení problémům s nedostatkem paměti.

Připojení domácího počítače k počítači v podnikové doméně vyžaduje mezikrok pro kontrolu, zda počítače mezi sebou komunikují. Jedním z možných postupů je navázání připojení k podnikové síti prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN). Další informace naleznete v části Nastavení vzdáleného připojení na pracoviště prostřednictvím sítě VPN Další možností je použití serveru služby Brána vzdálené plochy (Brána VP). Další informace naleznete v tématu Co je server brány vzdálené plochy?. Máte-li s některým z uvedených postupů potíže, obraťte se na správce sítě nebo technickou podporu.

Prostřednictvím internetu lze připojit také dva domácí počítače. Vytvoření uvedeného připojení však obvykle vyžaduje důkladnou znalost konfigurace směrovače, mapování portů a IP adres.

Pomocí funkce ověřování serveru je možné ověřit, zda se připojujete k zamýšlenému vzdálenému počítači. Pokud je zapnuto ověřování serveru, musíte na kartě Obecné v dialogovém okně Připojení ke vzdálené ploše zadat úplný název počítače (například computer1.example.com). Definici úplného názvu počítače naleznete v části „Co je úplný název počítače?“ v tématu Připojení k vzdálené ploše: nejčastější dotazy.

 • Postup zobrazení nebo změny nastavení ověřování serveru:

  1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text připojení ke vzdálené ploše a v seznamu výsledků klikněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.

  2. Klikněte na tlačítko Možnosti a poté klikněte na kartu Upřesnit.

  3. V části Pokud se nezdaří ověřování serveru zadejte způsob, jakým má Vzdálená plocha reagovat, pokud vzdálený počítač, ke kterému se snažíte připojit, pravděpodobně není tím počítačem, který jste zamýšleli.

 • Chcete-li zjistit úplný název vzdáleného počítače, proveďte ve vzdáleném počítači následující kroky:

  • Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

  Úplný název počítače je uveden v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny.

Některé další možné příčiny potíží s připojením:

 • Port vzdálené plochy může být blokován bránou firewall.

  Pokud používáte bránu Windows Firewall, postupujte takto:

  1. Otevřete ovládací panel Brána Windows Firewall takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text firewall a poté klikněte na položku Brána Windows Firewall.

  2. V levém podokně klikněte na položku Povolit programu nebo funkci průchod bránou Windows Firewall.

  3. Klikněte na tlačítko Změnit nastavení. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  4. V seznamu Povolené programy a funkce zaškrtněte políčko Vzdálená plocha a potom klikněte na tlačítko OK.

  Pokud používáte jinou bránu firewall, ujistěte se, že port vzdálené plochy (obvykle 3389) je otevřený.

 • Je možné, že ve vzdáleném počítači nejsou povolena vzdálená připojení. Tento problém vyřešíte následujícím způsobem:

  1. Ve vzdáleném počítači klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Počítač a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.
  2. V levém podokně klikněte na odkaz Nastavení vzdáleného přístupu. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. V dialogovém okně Vlastnosti systému klikněte ve skupinovém rámečku Vzdálená plocha buď na možnost Povolit připojení počítačů s jakoukoli verzí Vzdálené plochy, nebo na možnost Umožnit připojení pouze těch počítačů, v nichž je spuštěna Vzdálená plocha s ověřováním na úrovni sítě a potom klikněte na tlačítko OK.

 • Vzdálený počítač může být v režimu spánku nebo hibernace. Chcete-li vyřešit tento problém, přesvědčte se, zda jsou nastavení režimu spánku a hibernace ve vzdáleném počítači nastavena na hodnotu Nikdy. (Režim hibernace není dostupný u všech počítačů.) Informace o provádění těchto změn naleznete v tématu Změna, vytvoření nebo odstranění schématu napájení (schéma).

 • Vzdáleně se nemůžete připojit, pokud váš uživatelský účet nemá heslo. Informace o přidání hesla k účtu získáte v tématu Ochrana počítače pomocí hesla.

 • Vzdálený počítač může akceptovat připojení pouze počítačů, které mají zapnuto ověřování na úrovni sítě. Ověřování na úrovni sítě je metoda ověřování, která dokončí ověření uživatele ještě před navázáním úplného připojení ke vzdálené ploše a před zobrazením přihlašovací obrazovky. To pomáhá chránit počítač před hackery a škodlivým softwarem.

  Postup zjištění, zda je v počítači spuštěna verze programu Vzdálená plocha s ověřováním na úrovni sítě

  1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text připojení ke vzdálené ploše a v seznamu výsledků klikněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.

  2. Klikněte na ikonu v levém horním rohu dialogového okna Připojení ke vzdálené ploše a potom klikněte na příkaz O produktu.

   Obrázek dialogového okna Připojení k vzdálené ploše
   Dialogové okno Připojení ke vzdálené ploše
  3. V dialogovém okně O programu Připojení ke vzdálené ploše zkontrolujte, zda je zde uvedena informace "Ověřování na úrovni sítě je podporováno."

 • Vzdálený počítač může být příliš zaneprázdněný, než aby mohl právě teď přijmout další připojení. Chvíli počkejte a potom se zkuste připojit znovu.

Nelze se přihlásit ke vzdálenému počítači

Pokud se zobrazuje přihlašovací obrazovka vzdáleného počítače, ale nedaří se přihlášení, přidejte vaše uživatelské jméno do skupiny Remote Desktop Users nebo do libovolné skupiny, která má ve vzdáleném počítači oprávnění správce (nebo o to požádejte správce vzdáleného počítače).

Postup přidání uživatelského účtu do skupiny

 1. Spusťte konzolu Microsoft Management Console takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte do vyhledávacího pole text mmc a stiskněte klávesu ENTER. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V levém podokně klikněte na položku Místní uživatelé a skupiny.

  Jak postupovat, není-li položka Místní uživatelé a skupiny zobrazena

  Není-li položka Místní uživatelé a skupiny zobrazena, pravděpodobně nebyl do konzoly MMC přidán příslušný modul snap-in. Chcete-li jej nainstalovat, postupujte takto:

  1. V okně konzoly MMC klikněte na nabídku Soubor a potom klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.

  2. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat moduly snap-in klikněte na možnost Místní uživatelé a skupiny a pak klikněte na tlačítko Přidat.

  3. V dialogovém okně Zvolit cílový počítač klikněte na položku Místní počítač a potom klikněte na tlačítko Dokončit.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

 3. Dvakrát klikněte na složku Skupiny.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na skupinu, do které chcete přidat uživatelský učet, a potom klikněte na příkaz Přidat do skupiny.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat a potom zadejte název uživatelského účtu.

 6. Klikněte na tlačítko Kontrola názvů a potom klikněte na tlačítko OK.

Uložená pověření nefungují

Pokud je váš počítač součástí domény, potom ve výchozím nastavení nemáte při připojení ke vzdálenému počítači povoleno ukládání pověření. Toto nastavení však můžete změnit.

K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, napište gpedit.msc a potom stiskněte klávesu ENTER.‌ Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 2. Pod položkou Konfigurace počítače dvakrát klikněte na položku Šablony pro správu, dvakrát klikněte na položku Systém a poté dvakrát klikněte na položku Delegování pověření.

 3. V pravém podokně dvakrát klikněte na položku Povolit delegování uložených pověření s ověřováním serveru pouze protokolem NTLM.

 4. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na přepínač Povoleno a poté klikněte na tlačítko Zobrazit.

 5. V dialogovém okně Zobrazit obsah zadejte název vzdáleného počítače (serveru) v tomto formátu: TERMSRV\název_počítače a poté klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka

  • Výraz TERMSRV napište velkými písmeny. Proměnná název_počítače může představovat název konkrétního vzdáleného počítače (například TERMSRV\vzdalenypocitac) nebo můžete pomocí hvězdičky (*) zahrnout skupinu počítačů (například TERMSRV\* nebo TERMSRV\*.spol.com). Tato proměnná by se měla přesně shodovat s názvem, který jste zadali do pole Počítač v dialogovém okně Připojení ke vzdálené ploše při připojení ke vzdálenému počítači.

Další informace o funkci Vzdálená plocha naleznete v tématu Připojení k vzdálené ploše: nejčastější dotazy