Proč se mi nedaří připojit k domácí skupině?

Může existovat několik důvodů, proč není možné se připojit k domácí skupině. Nejprve zkuste pomocí průvodce opravou diagnostikovat a opravit běžné potíže s připojením k domácí skupině.

Spuštění průvodce opravou domácí skupiny

 1. Klikněte na toto tlačítko:

  Obrázek tlačítka Opravit

  Opravit tento problém

 2. Klikněte na tlačítko Spustit a postupujte podle pokynů průvodce.

Pokud spuštění průvodce opravou potíže nevyřeší, získáte informace v následujícím seznamu.

 • V síti nemusí být domácí skupina k dispozici. Informace o jejím vytvoření naleznete v tématu Vytvoření domácí skupiny.

 • Je možné, že nejste připojení k síti, v níž se domácí skupina nachází. Chcete-li se připojit k síti, postupujte podle těchto kroků:

  1. Klikněte na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti na hlavním panelu.
  2. Klikněte na síť, k níž se chcete připojit, a potom na tlačítko Připojit. Pravděpodobně bude nutné zadat klíč zabezpečení sítě.

  Po připojení k síti se můžete připojit k domácí skupině, pokud v síti existuje.

 • Aby se počítač mohl připojit do domácí skupiny, musí v něm být nainstalovaný systém Windows 7. Funkce Domácí skupina je k dispozici ve všech verzích systému Windows 7. Ve verzích Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic se můžete k domácí skupině připojit, ale nemůžete ji vytvořit.

 • Síťové umístění nemusí být nastaveno na možnost Domů. Domácí skupina funguje pouze v domácích (soukromých) sítích. Chcete-li změnit síťové umístění, proveďte následující kroky:

  1. Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

  2. Klikněte na položku Pracovní síť nebo Veřejná síť a potom na položku Domácí síť.

   Obrázek ovládacího panelu Centrum síťových připojení a sdílení
   Centrum síťových připojení a sdílení
 • Ostatní počítače v domácí skupině nemusí být v nastavení domácí sítě, mimo domácí skupinu nebo mohou být vypnuté, v režimu spánku nebo hibernace. Informace o změně možností úspory energie získáte v tématu Změna, vytvoření nebo odstranění schématu napájení (schéma).

 • Počítač, v němž byla domácí skupina vytvořena, mohl být restartován a nemusí k němu být nikdo přihlášení. Některé služby vyžadované domácí skupinou se po přihlášení nespustí. K počítači, v němž byla domácí skupina původně vytvořena, se musí někdo přihlásit.

 • Zjišťování sítě je vypnuté. Chcete-li zapnout zjištění sítě, postupujte takto:

  1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

  2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte profil sítě Domácí nebo Pracovní.
  3. Klikněte na položku Zapnout zjišťování sítě a potom na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Další informace o zjišťování sítě získáte v tématu Co je zjištění sítě?

 • Není spuštěná jedna nebo více požadovaných služeb. Musí být spuštěná služba Seskupování v sítích peer-to-peer i Zprostředkovatel domácích skupin. Postupujte následovně:

  1. Otevřete ovládací panel Nástroje pro správu takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text nástroje pro správu a poté klikněte na položku Nástroje pro správu. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Dvakrát klikněte na položku Služby. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Ve sloupci Stav by vedle polí Seskupování v sítích peer-to-peer a Zprostředkovatel domácích skupin měl být uveden výraz „Spuštěno.“ Pokud uveden není, dvakrát klikněte na název služby a pak klikněte na tlačítko Spustit.

 • Soubor v síti rovnocenných počítačů idstore.sst je poškozený. Pokud se zobrazí zpráva „Systém Windows nemůže nastavit domácí skupinu v tomto počítači. Kód chyby 0x80630801.“ a nedaří se vám spustit Službu Seskupení v síti rovnocenných počítačů pomocí výše uvedeného postupu, odeberte poškozený soubor pomocí následujících kroků:

  1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start.
  2. Do vyhledávacího pole napište příkazový řádek.

  3. V seznamu výsledků klikněte pravým tlačítkem na příkaz Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  4. Odstraňte soubor idstore.sset nalezený ve složce \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking na systémové jednotce (například na jednotce C).

  5. Restartujte počítač a pak se pokuste připojit k domácí skupině.

 • Počítač již patří do domácí skupiny. Můžete vždy patřit pouze do jedné domácí skupiny.

 • Správce systému vypnul funkci Domácí skupina u počítačů připojených k doméně.