Proč se mi v aplikaci Windows Media Center nenahrál televizní pořad?

Pokud se v aplikaci Windows Media Center televizní pořad nenahraje a vysílání tohoto pořadu již skončilo, nelze se vrátit zpátky a nahrát ho znovu. Může být ale možné změnit nastavení nebo konfiguraci hardwaru, aby se v budoucnosti zabránilo chybám nahrávání.

Pokud se pořad, který se nenahrál, bude vysílat znovu v jiném čase, můžete nahrávání znovu naplánovat. Další informace o plánování nahrávání televizních pořadů najdete v tématu Nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center.

Zde jsou možné důvody, proč se televizní pořad nenahrál:

Zobrazit vše

Došlo ke konfliktu nahrávání

Pokud jste pro daný čas naplánovali nahrávání více pořadů, než máte ve svém počítači televizních tunerů, aplikace Media Center vás upozorní, že dojde ke konfliktu nahrávání, a zobrazí pokyny, jak tento konflikt vyřešit.

Pokud v době, kdy dojde ke konfliktu nahrávání, počítač nepoužíváte, aplikace Media Center se pokusí tento konflikt vyřešit. Pokud je to možné, aplikace Media Center najde náhradní datum a čas vysílání jednoho pořadu a potom upraví plán nahrávání tak, aby se nahrály oba pořady. Jinak vybere pořad, který se nahraje, podle následujících priorit (v uvedeném pořadí):

 1. Jedná se o jednorázové nahrávání (nikoli část seriálu).

 2. Hodnocení priority seriálů.

 3. Pořad, který byl naplánován první.

Pokud dojde ke konfliktu nahrávání mezi dvěma díly z různých požadavků na nahrávání seriálů, použije aplikace Media Center pro rozhodnutí, který pořad nahrát, nastavení priority seriálů. Nastavení priority seriálů můžete změnit, a tak zajistit, že se v případě konfliktu nahraje váš oblíbený seriál.

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize, postupně klikněte na možnosti Nahrané pořady, Zobrazit naplánované a Seriály a potom na položku Změnit prioritu.

 2. Kliknutím na šipku nahoruObrázek šipky Nahoru nebo dolůObrázek šipky Dolů posuňte naplánované seriály v seznamu priority seriálů nahoru nebo dolů a potom klikněte na tlačítko Hotovo.

  Jestliže naplánujete nahrávání nového seriálu, automaticky se s nejnižší prioritou přidá se na konec seznamu.

Další informace o řešení konfliktů s nahráváním naleznete v tématu Řešení konfliktů s nahráváním v aplikaci Windows Media Center.

Tip

 • Pokud ke konfliktům nahrávání dochází častěji, měli byste zvážit přidání dalšího televizního tuneru do svého počítače, abyste mohli nahrávat dva televizní programy na různých kanálech současně.

Není dost místa na pevném disku

Aplikace Media Center nemůže nahrát naplánovaný pořad, pokud na pevném disku není dostatek místa k jeho uložení. Jestliže chcete získat více místa, můžete vymazat některé dříve nahrané pořady. Můžete také zvětšit limit pro nahrané televizní pořady v aplikaci Media Center; nebo pokud máte v počítači více jednotek pevných disků, můžete změnit jednotku, na kterou aplikace Media Center ukládá nahrané televizní pořady, jestliže se první jednotka zaplní.

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Nahrávání a potom na položku Úložiště pro nahrávání.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V části Limit úložiště pořadů zvětšete nebo zmenšete limit pro nahrané televizní pořady na disku kliknutím na tlačítko plus (+) nebo minus (-).

  • V části Jednotka pro nahrávání vyberte kliknutím na tlačítko plus (+) nebo minus (-) novou jednotku, na kterou bude aplikace Media Center ukládat nahrané televizní pořady.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámky

 • Aplikace Media Center může monitorovat nahrané televizní pořady na více jednotkách, ale může ukládat nahrané televizní pořady pouze na jednotku uvedenou v nastavení Úložiště pro nahrávání.

 • Televizní pořady s vysokým rozlišením zaberou mnohem více místa na pevném disku než nahrávky se standardním rozlišením a zaplní jednotku mnohem rychleji.

 • Pokud je málo místa na pevném disku, může se pořad nahrát, ale potom se automaticky vymaže, aby se uvolnilo místo pro další nahrávání. Chcete-li změnit tato a další nastavení, přejděte na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Nahrávání a potom na položku Výchozí nastavení nahrávání.

Není dostupný televizní signál

Jestliže aplikace Media Center nepřijímá televizní signál, nejdříve zkontrolujte kabel televizního signálu a přesvědčte se, že je správně připojený k televiznímu tuneru. Pokud je vše správně propojeno, ale stále nepřijímáte žádný signál, může to být jedním z následujících důvodů:

 • TV signál nefunguje správně. Příčinou může být dočasně nedostupný signál od poskytovatele televizních služeb. V takovém případě bude nutné zrušit nebo přeplánovat nahrávání, dokud signál nebude znovu fungovat. Pokud máte další problémy s televizním signálem, získáte informace v tématu Sledování televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy.

 • Televizní tuner nefunguje správně. Zkontrolujte, že máte ve svém počítači nainstalovaný aktuální ovladač pro svůj televizní tuner. Další informace naleznete v části Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

 • Aplikace Media Center má technické problémy. Pokud aplikace Media Center nemůže rozpoznat televizní signál pro nahrávání, ale všechno ostatní funguje správně, zkuste svůj počítač restartovat.

Počítač je vypnutý nebo se vybila baterie přenosného počítače

Aplikace Media Center může nahrát televizní pořad, i když je počítač v režimu spánku, hybridního spánku nebo hibernace. Pokud je však počítač v době plánovaného nahrávání vypnutý, pořad se nenahraje.

Pokud nahráváte televizní pořad pomocí přenosného počítače, naplánované nahrávání se provede, i když bude počítač v režimu spánku, hybridního spánku nebo hibernace a bude napájen z baterií. Pokud se baterie vybije, nahrávání se zastaví.

Aplikace Media Center nemůže najít kanál nebo nahraje nesprávný kanál

V aplikaci Media Center může dojít k chybě při změně kanálu před nahráváním pořadu nebo se může nahrát nesprávný kanál. Tyto problémy jsou běžnější, jestliže televizní signál přijímáte přes set top box. V set top boxu může dojít k chybě při přepínání kanálů z jednoho z následujících důvodů:

 • Kabel infračerveného dálkového ovládání na set top boxu je nesprávně umístěný. Pokud je kabel infračerveného ovládání na přední straně set top boxu umístěn nesprávně nebo vůbec není připojen, aplikace Media Center nemůže odeslat signál do set top boxu a přepnout kanál.

 • Rychlost přepínání televizních kanálů v set top boxu je příliš rychlá nebo příliš pomalá.Pokud je vybrána nesprávná rychlost přepínání kanálů, může externí přijímač například dostat od aplikace Media Center signál pro dvě ze tří čísel kanálu a přepne na kanál s dvoumístným číslem místo třímístným. Televizní signál můžete nastavit znovu a vybrat jinou rychlost přepínání kanálů.

  • Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Nastavit televizní signál a postupujte podle pokynů.

 • Aplikace Media Center se pokusí přepnout na kanál, který není součástí vašeho balíčku televizních služeb. Pokud používáte set top box, může se ztratit jeho synchronizace s aplikací Media Center, a to může způsobit, že aplikace Media Center nahraje nesprávný kanál. V aplikaci Media Center můžete skrýt nežádoucí kanály, a tak zabránit nahrávání kanálů, které nepřijímáte. Můžete také zobrazit skryté kanály, které přijímáte, takže k nim aplikace Media Center bude mít přístup.

  1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Program a potom klikněte na položku Upravit kanály.

  2. Projděte si seznam a najděte kanály, které chcete zobrazit nebo skrýt.

  3. Zaškrtněte políčko vedle každého kanálu, u kterého chcete změnit nastavení, a potom klikněte na tlačítko Uložit.

   Je-li políčko zaškrtnuté, kanál se zobrazí v programu televize. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, kanál se v programu televize nezobrazí.

Poznámka

 • Pokud používáte set top box a zobrazí se zpráva na obrazovce, budete muset použít dálkové ovládání set top boxu a před změnou kanálu v aplikaci Media Center provést požadovanou akci.

Další příčiny, proč by se pořad nemusel nahrát

 • Televizní program není aktuální. Aplikace Media Center televizní program automaticky aktualizuje, ale můžete také stáhnout nejnovější informace televizního programu ručně.

  • Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize, Program a Stáhnout nejnovější program televize a potom klikněte na tlačítko OK.

   Až bude program televize aktuální, zobrazí se upozornění. Další informace o hlavním panelu získáte v tématu Použití programu televize v aplikaci Windows Media Center.

 • Pro určitý pořad existují omezení. Pokud vysílající stanice nastaví omezení, která zakazují nahrávání pořadu, aplikace Media Center nemůže pořad nahrát.

 • Dosáhli jste limitu počtu dílů seriálu, které se ukládají. Aplikace Media Center standardně uloží pro nahrávaný seriál tolik dílů, kolik je možné. Pokud se ale díly z určitého seriálu nenahrávají, zkuste zkontrolovat nastavení pro tento seriál.

  1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize, klikněte na možnosti Nahrané pořady a Zobrazit naplánované a potom na položku Seriály.

  2. Klikněte na název seriálu a zobrazte a změňte nastavení pro určitý seriál kliknutím na příkaz Nastavení seriálu.

Pokud si stále nejste jisti, proč se pořad nenahrál, můžete zkontrolovat historii nahrávání.

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize, klikněte na možnosti Nahrané pořady a Zobrazit naplánované a potom na položku Historie.

 2. Chcete-li seznam uspořádat, klikněte na možnost Seřadit podle data, Seřadit podle stavu nebo Seřadit podle názvu.

  Vedle názvu každého pořadu se zobrazí jeho stav.

  Kliknutím na název pořadu zobrazíte další podrobnosti o stavu jeho nahrávání.

Poznámka:

 • K přehrávání nebo nahrávání živého televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center je potřeba analogový nebo digitální televizní tuner. Pokud váš počítač nebyl vybaven televizním tunerem, můžete ho do počítače přidat. Další informace o získání televizního tuneru naleznete v tématu Získání nápovědy k televiznímu tuneru, případně se můžete obrátit na výrobce počítače.