Proč je můj bezdrátový signál tak slabý?

Pokud je signál bezdrátové sítě slabý, může dojít ke zpomalení přenosu informací sítí, případně nemusí být některé části sítě dostupné. Zde naleznete řešení některých běžných potíží se slabým bezdrátovým signálem:

 • Počítač je příliš daleko od bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu.

  Přesuňte počítač blíže ke směrovači nebo přístupovému bodu. Pokud je počítač přenosný, zkuste ho přemisťovat a zjistit tak dosah bezdrátového signálu a nejvhodnější místo, kde počítač používat.

  Pokud se nemůžete přiblížit víc k směrovači nebo přístupovému bodu, zvažte, zda by nebylo vhodné pro bezdrátový síťový adaptér koupit a nainstalovat externí anténu. Mnoho bezdrátových síťových adaptérů umožňuje připojit externí anténu, která poskytuje lepší příjem než vestavěná anténa. Další informace o tom, zda můžete nainstalovat další anténu, naleznete v dokumentaci dodané s bezdrátovým síťovým adaptérem.

 • Bezdrátový směrovač nebo přístupový bod je vypnutý nebo nefunguje správně.

  Můžete vyzkoušet dvě akce:

  • Zkontrolujte, zda je směrovač nebo přístupový bod zapnutý a zda svítí kontrolka bezdrátového signálu.

  • Resetujte směrovač nebo přístupový bod tak, že jej vypnete, počkáte 10 sekund a pak jej zase zapnete.

  Pokud přístupový bod nevlastníte nebo nespravujete síť, kontaktujte správce sítě.

 • Jiná zařízení způsobují rušení.

  Pokud máte síťový hardware standardu 802.11b nebo 802.11g, používá frekvenci 2,4 GHz. Mezi další zařízení, která používají tuto frekvenci, patří například mikrovlnné trouby a bezdrátové telefony. Pokud máte síťový hardware standardu 802.11a, používá frekvenci 5 GHz. Některé bezdrátové telefony také používají tuto frekvenci. Tato zařízení mohou způsobit rušení mezi počítačem a sítí.

  V takovém případě můžete zkusit použít tyto dva postupy:

  • Pokud je některé podobné zařízení blízko počítače, dočasně ho vypněte nebo přesuňte dále od počítače.

  • Změňte nastavení směrovače nebo přístupového bodu tak, aby používal jiný bezdrátový kanál, případně nastavte automatický výběr kanálu, pokud je nastaveno pevně určené číslo kanálu. Někdy může být jeden bezdrátový kanál čistší než jiné kanály. Ve Spojených státech a v Kanadě je možné používat kanály 1, 6 a 11. Další informace o postupu, jak nastavit kanál bezdrátového signálu, naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem nebo směrovačem.

 • Hledaná síť je nastavena tak, aby nevysílala název sítě (SSID).

  Bezdrátové směrovače a přístupové body mohou být nastaveny tak, že nevysílajínázev sítě. V tomto případě nemůžete zjistit, že je síť v dosahu (abyste se k ní připojili), pokud jste se k této síti nepřipojili dříve nebo pokud se k síti nepřipojíte ručně pomocí identifikátoru SSID (Service Set IDentifier). Chcete-li se připojit k síti, která nevysílá, postupujte takto:

  1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

  2. Klikněte na možnost Nepojmenovaná síť a zadejte informace o síti.

   Síť bude přidána do seznamu sítí a až bude počítač v jejím dosahu, bude možné se k ní připojit.