Práce s Ovládacími panely

Ovládací panely můžete použít ke změně nastavení systému Windows. Tato nastavení řídí téměř vše, co se týká vzhledu a fungování systému Windows, a umožňují nastavit systém Windows tak, aby byl vhodný právě pro vás.

Otevřete Ovládací panely kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely.

Obrázek Ovládacích panelů
K rychlému vyhledávání úkolů slouží vyhledávací pole.

Existují dva způsoby vyhledání položek v Ovládacích panelech:

  • Použití vyhledávání Chcete-li vyhledat nastavení, které vás zajímá, nebo úlohu, již chcete provést, zadejte do pole Hledat slovo nebo frázi. Můžete například zadat slovo „zvuk“, pokud chcete najít konkrétní nastavení pro zvukové karty, systémové zvuky a ikonu hlasitosti na hlavním panelu.

  • Procházení. Ovládací panely lze procházet kliknutím na kategorie (například Systém a zabezpečení, Programy nebo Usnadnění přístupu) a prohlížením společných úloh uvedených u jednotlivých kategorií. Případně můžete kliknutím na položku Zobrazit a následnou volbou příkazu Velké ikony nebo Malé ikony zobrazit seznam všech položek ovládacích panelů.

Tipy

  • Pokud procházíte Ovládací panely pomocí ikon, máte možnost rychle vyhledat položku v seznamu zadáním prvního písmene jejího názvu. Chcete-li například vyhledat položku Klávesnice, zadejte K a první položka ovládacího panelu začínající písmenem K – v tomto případě Klávesnice – bude vybrána ze seznamu.

  • K procházení seznamu ikon v Ovládacích panelech můžete také použít klávesy se šipkami (šipka nahoru, šipka dolů, šipka vlevo a šipka vpravo).