Úprava obrázků v aplikaci Windows Media Center nejčastější dotazy

V aplikaci Windows Media Center můžete prohlížet obrázky, upravovat je a dokonce vytvářet prezentace v televizi. Další informace naleznete v části Prohlížení obrázků a videí v aplikaci Windows Media Center a Úprava obrázků v aplikaci Windows Media Center.

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky týkající se práce s obrázky v aplikaci Media Center.

Zobrazit vše

Jak lze prohlížet obrázky v aplikaci Media Center?

Veškeré kompatibilní soubory s obrázky v systému Windows se budou zobrazovat v aplikaci Media Center včetně veškerých položek uložených ve složce Obrázky nebo Veřejné obrázky. Pokud obrázky uložíte v jiném umístění, jako je externí pevný disk, můžete je přidat také do aplikace Media Center. Další informace naleznete v kapitole Přidání mediálních souborů do aplikace Windows Media Center.

Jak se vytváří prezentace s hudbou?

Jedním z nejlepších způsobů prohlížení obrázků je vytvoření prezentace. Tato funkce je vynikající pro večírky, zejména, když je počítač připojený k televizoru. Prezentaci lze přizpůsobit výběrem obrázků, které se mají zobrazit, doby, po kterou se mají zobrazovat, a hudby, která se má v aplikaci Media Center přehrávat na pozadí. Další informace naleznete v kapitole Vytvoření prezentací s hudbou v aplikaci Windows Media Center.

Proč se obrázek nezobrazuje v aplikaci Media Center?

Následující seznam uvádí důvody, proč se obrázek nemusí v aplikaci Media Center zobrazovat, spolu s doporučenými opravami problému.

  • Typ souboru obrázku není v aplikaci Media Center podporován. Některé obrázky z digitálních fotoaparátů jsou například uloženy ve formátu RAW, který aplikace Media Center nepodporuje. Pokud používáte program pro úpravu fotografií, zkuste otevřít obrázek v tomto programu a pak jej znovu uložit jako podporovaný typ souboru (například JPEG). Chcete-li se podívat, jaké typy soubory aplikace Media Center podporuje, přejděte na téma Typy souborů podporované v aplikaci Windows Media Center.

  • Soubor je poškozený. V takovém případě zkuste obrázek otevřít v jiném editoru fotografií a znovu uložit jako jiný typ souboru. Další informace o poškozených souborech získáte v tématu Poškozené soubory: nejčastější dotazy.

  • Soubor je skrytý. Skrytý soubor lze zobrazit změnou jeho vlastností ve Windows. Další informace naleznete v části Zobrazení skrytých souborů.

Co když je kvalita obrázku nízká?

Tato situace může nastat z následujících důvodů:

  • Nastavení kvality obrazu v digitálním fotoaparátu je příliš nízké,. Chcete-li toto nastavení změnit tak, aby fotoaparát pořizoval snímky vyšší kvality, podívejte se do dokumentace dodané s fotoaparátem.

  • Obrázek byl v aplikaci Media Center upravován příliš často. Při úpravě obrázku v aplikaci Media Center dojde k jeho komprimaci. Opakovanými úpravami se může snížit kvalita obrázku. Pokud máte tento problém, zvažte uložení kopií obrázku a teprve potom je upravit, abyste měli původní nekomprimované verze. Další informace naleznete v části Úprava obrázků v aplikaci Windows Media Center.

Proč nelze obrázek po úpravě v aplikaci Media Center uložit?

V následující části jsou uvedeny důvody, proč nemusí být možné ukládat změny fotografií po úpravách, spolu s možnými způsoby zástupných řešení jednotlivých problémů:

  • Soubor je poškozený. V takovém případě zkuste obrázek otevřít v jiném editoru fotografií a znovu uložit jako jiný typ souboru. Další informace o poškozených souborech získáte v tématu Poškozené soubory: nejčastější dotazy.

  • Není dostatek volného místa k tomu, aby se upravená fotografie mohla uložit do počítače. Může být nutné uvolnit místo na pevném disku a pak zkusit fotografii v aplikaci Media Center znovu upravit.

  • Soubor je určen jen pro čtení. Tuto vlastnost souboru lze změnit ve Windows a pak zkusit znovu provést úpravu v aplikaci Media Center. Postup změny této vlastnosti je uveden v tématu Zabránění změnám v souborech nastavením souborů jen pro čtení.

Proč se automaticky otevírá jiný program při připojení digitálního fotoaparátu?

Příčinou je pravděpodobně nastavení funkce Automatické přehrávání na otevírání jiného programu při připojení digitálního fotoaparátu. Informace o tom, jak aplikaci Media Center použít k importu obrázků z digitálního fotoaparátu naleznete v tématu Přidání mediálních souborů do aplikace Windows Media Center.

Další informace o automatickém přehrávání naleznete v tématu Automatické přehrávání: nejčastější dotazy.