Vypálení disku CD nebo DVD ze souboru ISO

Soubor ISO, který se také označuje jako bitová kopie disku, je jediný soubor představující kopii všech dat na disku CD nebo DVD. Pokud vypálíte disk CD nebo DVD ze souboru ISO, bude mít nový disk stejné složky, soubory a vlastnosti jako původní disk. Nejběžnějším způsobem získání souboru ISO je jeho stažení z webu. Můžete například soubor ISO stáhnout a potom jej použít k aktualizaci softwaru v počítači.

Soubor bitové kopie disku, který má často příponu ISO nebo IMG, lze vypálit na zapisovatelný disk CD nebo DVD pomocí Nástroje systému Windows pro vypalování bitových kopií disků. Možnost vypálení na zapisovatelný disk CD, DVD nebo Blu-ray závisí na vypalovačce disků, kterou máte k dispozici, a typu disků, které dokáže vypálit. Dále pak na velikosti souboru bitové kopie disku a také na zařízení, ve kterém chcete disk použít.

  1. Vložte zapisovatelný disk CD, DVD nebo Blu-ray do vypalovačky disků.

  2. Otevřete okno Počítač takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Počítač.

  3. V Průzkumníku Windows vyhledejte soubor bitové kopie disku a pak na něj dvakrát klikněte.

  4. Máte-li více vypalovaček disků, klikněte v seznamu Vypalovačka disků v Nástroji systému Windows pro vypalováni bitových kopií disků na vypalovačku, kterou chcete použít.

  5. (Volitelné) Chcete-li ověřit, zda byla bitová kopie disku vypálena na disk správně, zaškrtněte políčko Po vypálení ověřit disk.

    Pokud má integrita souboru bitové kopie disku zásadní důležitost (například soubor bitové kopie disku obsahuje aktualizaci firmwaru), měli byste toto políčko zaškrtnout.

  6. Kliknutím na tlačítko Vypálit disk vypálíte.

Poznámky

  • Jestliže máte v počítači nainstalován program pro vypalování disků CD nebo DVD jiného výrobce, může se po dvojitém kliknutí na soubor bitové kopie disku tento program spustit. V takovém případě, chcete-li místo něj k vypálení disku CD nebo DVD ze souboru bitové kopie disku použít Nástroj systému Windows pro vypalování bitových kopií disků, klikněte na soubor bitové kopie disku pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Vypálit bitovou kopii disku.

  • Bitové kopie disku nelze vytvářet pomocí nástroje systému Windows pro vypalování bitových kopií disků. Chcete-li vytvořit soubor bitové kopie disku, je nutné nainstalovat a použít program pro vypalování disků CD nebo DVD jiného výrobce nebo program, který umožňuje vytváření souborů bitových kopií disků z disku CD nebo DVD.

ID článku: MSW700043