Vytvoření prezentace na pozadí plochy

Na pozadí plochy lze zobrazit prezentaci (opakující se sérii obrázků). Můžete použít vlastní obrázky nebo obrázky dodávané v systému Windows jako část motivu.

Následující video uvádí, jak vytvořit prezentaci na pozadí (1:48)
Zobrazit vše

Postup použití vlastních obrázků

 1. Vyhledejte obrázky, které chcete zahrnout do prezentace. Všechny obrázky musí být uloženy ve stejné složce.

  Otevřete ovládací panel Pozadí plochy takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text pozadí plochy a poté klikněte na položku Změnit pozadí plochy.

 2. Pokud se obrázky, které chcete použít, nenacházejí v seznamu obrázků plochy, zobrazte další kategorii kliknutím do seznamu Umístění obrázku nebo vyhledejte složku s uloženými obrázky po kliknutí na tlačítko Procházet.

  Obrázek nabídky Umístění obrázku
  Vyhledávání obrázků v jiném umístění v počítači
 3. Zaškrtěte políčko u každého obrázku, který chcete do prezentace zahrnout.

  Ve výchozím stavu jsou všechny obrázky obsažené ve složce zaškrtnuty a budou také zobrazeny v prezentaci. Pokud nechcete zahrnout všechny obrázky ze složky, postupujte takto:

  • Zrušte zaškrtnutí políček pro všechny obrázky, které chcete odebrat z prezentace.

   Obrázek zaškrtávacího políčka bez zaškrtnutí ve skupině vybraných fotografií
   Odebrání obrázku z prezentace zrušením zaškrtnutí jeho políčka
  • Stiskněte a podržte klávesu CTRL a postupně klikněte na všechny obrázky, které chcete odebrat. V prezentaci se zobrazí pouze vybrané obrázky.

  Chcete-li vytvořit prezentaci obrázků na ploše, vyberte více obrázků. Je-li vybrán jen jeden obrázek, prezentace se ukončí a vybraný obrázek se nastaví jako pozadí plochy.

  Poznámka

  • Pokud jsou vybrány všechny obrázky ve složce, všechny nově přidané obrázky se automaticky zahrnou i do prezentace.

 4. Proveďte jednu či více následujících akcí:

  • Kliknutím na položku v seznamu Pozice obrázku ořízněte obrázek tak, aby vyplňoval obrazovku, přizpůsobte velikost obrázku obrazovce, roztáhněte obrázek tak, aby vyplňoval celou obrazovku, otočte obrázek nebo jej zarovnejte na střed obrazovky.

  • Kliknutím na položku v seznamu Změnit obrázek v intervalu zvolte, jak rychle se obrázky v prezentaci mají měnit.´

  • Pokud zaškrtnete políčko Náhodně, budou se obrázky zobrazovat v náhodném pořadí.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Použití obrázků poskytovaných v systému Windows jako součást motivu

 1. Otevřete ovládací panel Individuální nastavení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text individuální nastavení a poté klikněte na položku Individuální nastavení.

 2. V části Motivy prostředí Aero klikněte na motiv, který tak použijete na ploše. Kromě motivu Windows 7 zahrnují všechny motivy Aero prezentaci na pozadí.

 3. Chcete-li změnit výchozí prezentaci nebo nastavení obrázků motivu, klikněte na položku Pozadí plochy.

 4. Zaškrtěte políčko u každého obrázku, který chcete do prezentace zahrnout.

  Ve výchozím stavu jsou všechny obrázky obsažené v motivu zaškrtnuty a budou také zobrazeny v prezentaci. Chcete-li do prezentace přidat obrázky z jiných motivů, postupujte takto:

  • Přejděte na jednotlivé obrázky, které chcete přidat do prezentace, a pak u nich zaškrtněte políčka.

   Obrázek zaškrtávacího políčka bez zaškrtnutí ve skupině vybraných fotografií
   Přejděte na obrázek a pak u něj zaškrtněte políčko. Tím obrázek přidáte do prezentace.
  • Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na každý obrázek, který chcete přidat. V prezentaci se zobrazí pouze vybrané obrázky.

  Chcete-li vytvořit prezentaci obrázků na ploše, vyberte více obrázků. Je-li vybrán jen jeden obrázek, prezentace se ukončí a vybraný obrázek se nastaví jako pozadí plochy.

 5. Pokud chcete upravit nastavení prezentace, proveďte některou z následujících činností:

  • Kliknutím na položku v seznamu Pozice obrázku ořízněte obrázek tak, aby vyplňoval obrazovku, přizpůsobte velikost obrázku obrazovce, roztáhněte obrázek tak, aby vyplňoval celou obrazovku, otočte obrázek nebo jej zarovnejte na střed obrazovky.

  • Kliknutím na položku v seznamu Změnit obrázek v intervalu zvolte, jak rychle se obrázky v prezentaci mají měnit.

  • Pokud zaškrtnete políčko Náhodně, budou se obrázky zobrazovat v náhodném pořadí.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

  Vaše prezentace se stane součástí neuloženého motivu, který je uveden ve složce Moje motivy.

  Informace o individuálním nastavení a ukládání motivů naleznete v tématu Vytvoření motivu.

  Další motivy pro přidání do své sbírky najdete v Galerii individuálního nastavení na webu systému Windows.

Informace o individuálním nastavení prezentace na pozadí plochy naleznete v tématu Změny prezentace na pozadí plochy.