Vytvoření motivu

Pokud trávíte spousty času pohledem na obrazovku počítače, víte, jak je důležité, aby se vám líbila. V systému Windows 7 máte možnost změnit pozadí plochy, barvu ohraničení okna, zvuky a spořič obrazovky tak, aby odpovídaly vašemu stylu – vytvořením vlastního motivu.

Následující video uvádí, jak vytvořit motiv (2:48).

Vytvoření vlastního motivu

Začněte otevřením ovládacího panelu Individuální nastavení a kliknutím na motiv, který chcete použít. Pak změňte pozadí plochy, barvu ohraničení okna, zvuky a spořič obrazovky, dokud neodpovídají požadovanému vzhledu.

Vytvoření motivu

 1. Otevřete ovládací panel Individuální nastavení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text individuální nastavení a poté klikněte na položku Individuální nastavení.

 2. Kliknutím motiv použijete na ploše.

 3. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pozadí plochy. Na pozadí plochy lze zobrazit jeden obrázek nebo prezentaci (opakující se sérii obrázků). Můžete použít vlastní obrázky nebo si vybrat z obrázků dodaných se systémem Windows.

   Chcete-li pozadí změnit, klikněte na položku Pozadí plochy, přejděte na obrázky, které chcete použít, zaškrtněte políčka u obrázků, které chcete zahrnout do prezentace, a klikněte na tlačítko Uložit změny. Další informace naleznete v kapitole Vytvoření prezentace na pozadí plochy

   Obrázek zaškrtávacího políčka bez zaškrtnutí ve skupině vybraných fotografií
   Přejděte na obrázek a pak u něj zaškrtněte políčko. Tím obrázek přidáte do prezentace na pozadí plochy.
  • Barva ohraničení okna. Pokud chcete změnit barvu ohraničení oken, hlavního panelu a nabídky Start, klikněte na položku Barva okna, klikněte na požadovanou barvu, upravte její intenzitu a pak klikněte na tlačítko Uložit změny. Další informace naleznete v části Změna barev v počítači.

  • Zvuky. Chcete-li změnit zvuky, které zazní, když v počítači dojde k nějaké události, klikněte na tlačítko Zvuky, klikněte na položku v seznamu Schémata zvuku a pak klikněte na tlačítko OK. Další informace naleznete v části Změna zvuků počítače.

  • Spořič obrazovky.V případě, že chcete přidat nebo změnit spořič obrazovky, klikněte na položku Spořič obrazovky, vyberte položku v seznamu Spořič obrazovky, upravte požadovaná nastavení a pak klikněte na tlačítko OK. Další informace naleznete v části Změna spořiče obrazovky.

  Nový motiv se zobrazí ve složce Moje motivy jako neuložený motiv. Chcete-li se k neuloženému motivu později vrátit, uložte jej. Další informace o uložení motivu naleznete v další části tohoto tématu nápovědy.

  Obrázek neuloženého motivu
  Neuložený motiv

Poznámka:

 • Pokud jste na systém Windows 7 upgradovali ze systému Windows XP nebo Windows Vista, je třeba mít na paměti, že motivy v systému Windows 7 fungují mírně odlišně. Pokaždé, když změníte pozadí plochy, barvu okna, zvuky nebo spořič obrazovky, vytvoříte nový neuložený motiv, nedojde ke změně existujícího motivu.

Uložení motivu

Jakmile se vám nový motiv líbí, můžete jej uložit a znovu se k němu vracet.

Uložení motivu

 1. Otevřete ovládací panel Individuální nastavení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text individuální nastavení a poté klikněte na položku Individuální nastavení.

 2. Kliknutím na neuložený motiv jej použijete na ploše.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit motiv.

 4. Zadejte název motivu a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Motiv se zobrazí ve složce Moje motivy.

  Obrázek uloženého motivu
  Uložený motiv v ovládacím panelu Individuální nastavení

Sdílení motivu

Vytvořené motivy můžete sdílet s rodinou a přáteli, kteří používají systém Windows 7. Chcete-li motiv odeslat ostatním, budete jej muset uložit ve formátu, který lze sdílet, s názvem soubor .themepack. Pak můžete motivy sdílet prostřednictvím e-mailového účtu, sítě nebo externího pevného disku.

Sdílení motivu

 1. Otevřete ovládací panel Individuální nastavení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text individuální nastavení a poté klikněte na položku Individuální nastavení.

 2. Klikněte na motiv, který chcete sdílet, aby se zobrazil na ploše.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na motiv a pak vyberte příkaz Uložit motiv a sdílet jej.

  Obrázek kliknutí pravým tlačítkem myši na neuložený motiv
  Sdílení motivu
 4. Do pole Název souboru zadejte název motivu a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Ve výchozím nastavení systém Windows uloží motiv do složky Dokumenty.

  Obrázek souboru .themepack ve složce Dokumenty
  Soubor .themepack ve složce Dokumenty

Tip

 • Motivy jsou k dispozici pouze v některých edicích systému Windows 7. Pokud tedy vaši přátelé nebo rodina mají systém Windows 7 Starter nebo Home Basic (nebo jinou verzi systému Windows), nebudou moci váš motiv otevřít.

Odstranění motivu

Pokud vás vytvořený nebo stažený motiv již nebaví, můžete jej z počítače odstranit. (Motivy, které jsou součástí systému Windows, odstranit nelze.)

Odstranění motivu

 1. Kliknutím na jiný motiv jej použijete na ploše. Motiv, který se používá, nelze odstranit.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na motiv, který chcete odstranit, a vyberte možnost Odstranit.

Získat více motivů

Další motivy naleznete v Galerii individuálního nastavení na webu systému Windows.