Knihovny

Sledujte knihovny v akci.

Knihovny - novinka v systému Windows 7 - usnadňují vyhledávání a uspořádání souborů v počítači nebo síti a práci s nimi. Knihovna shromáždí všechny položky na jedno místě bez ohledu na to, kde jsou skutečně uloženy. Výsledek? Uděláte více práce.

Řekněme, že sestavujete rodinné album ze snímků, které jsou na externím pevném disku, v počítači vašeho partnera a ve vašem pracovním laptopu. V minulosti bývalo hledání konkrétních záběrů velmi obtížné. Ve Windows 7 jednoduše vytvoříte knihovnu, pojmenujete ji (například Rodinné fotky) a pak řeknete systému Windows které vzdálené složky má nová knihovna obsahovat. Fotografie jsou stále fyzicky umístěny na třech různých místech, ale teď se zobrazují v jednom okně.

Systém Windows 7 obsahuje knihovny pro dokumenty, hudbu, obrázky a videa. Tyto složky však můžete přizpůsobit nebo vytvořit vlastní pouhými několika kliknutími. Jsou ještě další možnosti. Knihovny můžete rychle seřadit a přehazovat například dokumenty podle typu, obrázky podle data pořízení nebo hudbu podle žánru. Knihovny můžete také snadno sdílet s lidmi v domácí síti (viz Domácí skupina).