Vylepšení počítačů Tablet PC

Systém Windows 7 nabízí několik vylepšení pro ty uživatele, kteří nechtějí používat myš a klávesnici. Jsou k dispozici pouze v edicích Home Premium, Professional, Ultimate a Enterprise systému Windows 7.

Matematika pro tablet

Konečně si můžete zapisovat poznámky na svém tabletu na hodině matematiky: nový panel pro matematický zápis rozpoznává ručně psané matematické výrazy. Jakmile je rovnice rozpoznána, můžete ji vložit do textového editoru nebo výpočetního programu.

Obrázek panelu pro matematický zápis
Nový panel pro matematický zápis rozpoznává ručně psané vzorce.

Mocnější pero

V systému Windows 7 je rozpoznávání ručně psaného textu rychlejší a přesnější. Edice Windows 7 Ultimate podporuje více jazyků, včetně převratného řešení pro systémy zápisu východoasijských jazyků. Chcete-li rozpoznávat ručně psaný text v konkrétním jazyce, musí být v počítači Tablet PC nainstalována funkce rozpoznávání ručně psaného textu pro tento jazyk, kterou získáte stažením odpovídající jazykové sady z webu služby Windows Update.

Přizpůsobené vlastní slovníky pomáhají při rozpoznávání specializované slovní zásoby (například lékařských termínů nebo pojmů z technických odvětví) a predikce textu urychluje proces zadávání slov a umožňuje tak skutečně rychlé pořizování poznámek.

Obrázek textu zadaného perem
Lepší zadávání textu perem umožňuje bezprostřední pořizování poznámek.

Možnosti dotykového ovládání

Vícedotykové ovládání (při použití příslušného hardwaru) vás osvobodí od nutnosti používat pero a umožňuje provádět pomocí dotyků prstů operace, jako je kliknutí pravým tlačítkem, procházení seznamu nebo práce s obrázky.

Gesta jsou intuitivní: stisknutí a podržení odpovídá kliknutí pravým tlačítkem myši, roztažením dvou prstů provedete oddálení a jejich spojením přiblížení, rychlým pohybem můžete posunout stránku a kruhovým pohybem dvou prstů můžete otočit obrázek.

Obrázek dotykového ovládání
Dotyková technologie je k dispozici v některých počítačích Tablet PC.