S nastavováním domácí sítě systému Windows 7 začněte zde

Proces nastavení domácí nebo kancelářské sítě sestává ze šesti kroků. Jednotlivé kroky jsou uvedeny dále spolu s odkazy na podrobné informace o daném kroku. Přehled procesu naleznete v tématu Nastavení bezdrátové sítě.

1. Naplánování sítě

Rozhodněte se, jaký typ sítě požadujete. Doporučujeme použití bezdrátové sítě, abyste mohli používat kabelová nebo bezdrátová připojení. Bezdrátová připojení poskytují nejvyšší možnosti mobility, protože k posílání informací mezi počítači používají rádiové vlny. Další informace naleznete v tématu Co je potřeba k nastavení domácí sítě.

2. Získání nezbytného hardwaru a (volitelně) poskytovatele ISP

Budete potřebovat minimálně směrovač a síťový adaptér pro každý počítač (většina přenosných počítačů je dodávána s již nainstalovaným bezdrátovým síťovým adaptérem). Chcete-li se připojit k Internetu, potřebujete účet, který nastavil poskytovatel internetových služeb. Další informace naleznete v tématu Výběr bezdrátového směrovače nebo jiného bezdrátového síťového zařízení.

3. Nastavení směrovače

Pokud se na směrovači zobrazuje logo systému Windows 7 nebo text „Kompatibilní se systémem Windows 7“, můžete jej nastavit automaticky pomocí nejnovější verze technologie Windows Connect Now (WCN) v systému Windows 7 nebo Windows Vista Service Pack 2. Jinak je většina směrovačů dodávána s instalačním diskem CD, který vám pomůže s jejich nastavením. Postupujte podle pokynů dodaných se směrovačem. Další informace naleznete v tématu Nastavení bezdrátového směrovače.

4. Připojení směrovače k Internetu (volitelné)

Tento krok nemusíte provádět, důrazně jej však doporučujeme. Pro většinu uživatelů je velmi cenné mít připojení k Internetu. Chcete-li připojit směrovač k Internetu, postupujte podle pokynů poskytovatele internetových služeb nebo přejděte k části Nastavení širokopásmového připojení DSL nebo kabelového připojení.

5. Připojení počítačů a zařízení k síti

Aby bylo nastavení co nejjednodušší, kupte zařízení, která mají logo systému Windows 7 nebo popis „Kompatibilní se systémem Windows 7“, a postupujte podle pokynů dodaných se zařízením. Další informace získáte v tématu Nastavení bezdrátového směrovače v části Připojení ostatních počítačů k síti. Vyhledejte také nápovědu a podporu k tématu Přidání zařízení nebo počítače k síti.

6. Vytvoření domácí skupiny nebo zapnutí sdílení souborů a tiskáren

Pokud nastavujete domácí síť, je vytvoření domácí skupiny nejjednodušším způsobem sdílení souborů a tiskáren. V počítačích v domácí skupině musí být spuštěn systém Windows 7. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc v tématu Vytvoření domácí skupiny. Další informace získáte také v tématech Připojení k domácí skupině a Co je domácí skupina?

Pokud máte v síťových počítačích nainstalovány různé verze systému Windows nebo nastavujete malou kancelářskou síť, bude nutné zapnout funkci sdílení souborů a tiskáren. Další informace naleznete v tématu Připojení domácích počítačů s různými verzemi systému Windows do sítě.