Upgrade na Windows 7: nejčastější dotazy

Zde naleznete některé časté dotazy ohledně Windows 7, včetně informací o nákupu, instalaci a upgradu.

Zobrazit vše

Jak mohu Windows 7 získat?

Windows 7 můžete zakoupit v maloobchodě. Pokud máte netbook nebo jiný počítač, který není vybaven externí jednotkou DVD, získáte další informace v tématu Instalace Windows 7 do netbooku.

Bude můj software a zařízení fungovat s Windows 7?

Téměř všechny programy kompatibilní s Windows Vista a většina programů pro Windows XP funguje správně i ve Windows 7. Pokud program vytvořený pro starší verzi Windows nelze správně spustit, můžete zkusit změnit nastavení kompatibility tohoto programu. Další informace naleznete v tématu Zprovoznění starších programů v této verzi systému Windows.

Mnohá zařízení, která fungují s Windows XP nebo Windows Vista, budou fungovat také s Windows 7. Chcete-li zjistit, zda bude nějaký program nebo zařízení fungovat s Windows 7, navštivte web Windows Compatibility Center.

Jaký je rozdíl mezi edicemi Windows 7 pro upgrade a plnými edicemi?

Při nákupu Windows 7 můžete zvolit edici pro upgrade nebo plnou edici. Jak edice pro upgrade, tak plné edice obsahují stejné funkce. Edice pro upgrade vyžaduje, aby před instalací Windows 7 byl v počítači nainstalován systém Windows XP nebo Windows Vista. Plné edice nevyžadují, aby byla v počítači nainstalována některá starší verze Windows.

Poznámka

  • Chcete-li upgradovat operační systém starší než Windows XP (například Windows 95 nebo Windows 2000), budete muset koupit plnou edici Windows 7 a provést vlastní instalaci.

Co je instalace upgradu?

Instalace upgradu nahradí stávající verzi Windows systémem Windows 7 a ponechá vaše soubory, nastavení a programy v počítači tam, kde se nacházely. Instalaci upgradu můžete provést jak pomocí edice pro upgrade, tak plné edice Windows 7.

Co je vlastní (čistá) instalace?

Vlastní instalace nahradí stávající verzi Windows systémem Windows 7, ale nezachová soubory, nastavení ani programy (z tohoto důvodu se často označuje jako čistá instalace). Pokyny k instalaci naleznete v tématu Upgrade z Windows Vista na Windows 7 (vlastní instalace). Vlastní instalaci můžete provést jak pomocí edice pro upgrade, tak plné edice Windows 7.

Přijdu při instalaci Windows 7 o soubory, programy nebo nastavení?

Při instalaci upgradu Windows 7 budou zachovány vaše soubory, programy a nastavení. Při vlastní (čisté) instalaci nezůstanou zachovány soubory, programy ani nastavení. Pokud hodláte provést vlastní instalaci Windows 7, nezapomeňte nejprve zálohovat své soubory a jiné informace. Budete také muset ručně znovu nainstalovat programy. Další informace naleznete v tématu Instalace a přeinstalace systému Windows 7.

Na svém počítači mám Windows XP. Mohu koupit edici Windows 7 pro upgrade?

Ano, můžete si koupit edici Windows 7 pro upgrade, ale budete muset provést vlastní instalaci. To znamená, že byste měli všechny své soubory zálohovat do externího umístění a shromáždit instalační disky nebo instalační soubory programů, které chcete používat ve Windows 7. Podrobné pokyny naleznete v tématu Upgrade z Windows XP na Windows 7.

Na svém počítači mám Windows Vista. Mohu koupit edici Windows 7 pro upgrade?

Ano, můžete si koupit edici Windows 7 pro upgrade. V některých případech můžete upgradovat přímo na Windows 7, ale v jiných případech bude nutné provést vlastní instalaci.

Pokud máte Windows Vista, můžete při instalaci odpovídající nebo vyšší edice Windows 7 zvolit možnost upgradu. V následující tabulce je uvedeno, které edice Windows Vista lze přímo upgradovat na Windows 7:

Pokud máte tuto edici Windows Vista
Můžete upgradovat na tuto edici Windows 7

Windows Vista Home Basic

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Home Premium

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Business

Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Ultimate

Windows 7 Ultimate

Poznámky

  • Pokud momentálně používáte 32bitovou verzi Windows Vista a chcete nainstalovat 64bitovou verzi Windows 7, bude nutné provést vlastní instalaci. Také pokud momentálně používáte 64bitovou verzi Windows Vista a chcete nainstalovat 32bitovou verzi Windows 7, bude nutné provést vlastní instalaci. Podrobné pokyny k vlastní instalaci naleznete v tématu Upgrade z Windows Vista na Windows 7 (vlastní instalace).

  • Chcete-li upgradovat operační systém starší než Windows XP (například Windows 95 nebo Windows 2000), budete muset koupit plnou edici Windows 7 a provést vlastní instalaci.

  • Pro Evropskou unii (včetně Chorvatska a Švýcarska) a Koreu vydá společnost Microsoft edice Windows 7, které neobsahují určité funkce, například Windows Media Player a Windows Media Center. Upgrade na tyto edice vyžaduje vlastní instalaci.

  • Upgrade Windows Vista v jednom jazyku na Windows 7 v jiném jazyku vyžaduje vlastní instalaci.

Jak lze upgradovat z jedné edice Windows 7 na jinou edici Windows 7?

Další funkce můžete do Windows 7 přidat tak, že upgradujete na jinou edici (například upgradujete z Windows 7 Starter na Windows 7 Home Premium). Kód pro upgrade můžete zakoupit v maloobchodě (pokud je dostupný) a poté k upgradu použít Windows Anytime Upgrade. Další informace naleznete v tématu Upgrade na jinou edici systému Windows 7 pomocí technologie WAU (Windows Anytime Upgrade).

Mohu médium s upgradem použít k instalaci Windows 7 do počítače, ve kterém momentálně není nainstalován systém Windows?

Médium pro upgrade Windows 7 je určeno pro počítače, ve kterých je nainstalován systém Windows XP nebo Windows Vista. Médium pro upgrade můžete použít k instalaci Windows 7 do počítače, ve kterém není nainstalován systém Windows XP, Windows Vista ani žádná verze Windows tak, že počítač spustíte z disku pro instalaci upgradu Windows 7 nebo z jednotky USB Flash a provedete vlastní instalaci. Windows 7 však nebudete moci aktivovat. Aktivací potvrdíte, že vlastníte originální kopii Windows a že můžete používat všechny funkce. Další informace naleznete v tématu What is genuine Windows 7?.

Další informace o chybách aktivace naleznete v tématech Chyba aktivace systému Windows 7: Neplatný kód Product Key a Chyba aktivace systému Windows 7: 0xC004F061. Všeobecné informace o způsobech aktivace naleznete na webu Windows.

Před instalací Windows 7 pomocí média pro upgrade doporučujeme nainstalovat Windows XP nebo Windows Vista. Než se pokusíte nainstalovat Windows 7 pomocí média pro upgrade do počítače, ve kterém není nainstalován systém Windows, přečtěte si téma Instalace a přeinstalace systému Windows 7.

Mohu naformátovat pevný disk a poté nainstalovat Windows 7?

Pokud si koupíte plnou edici Windows 7, můžete naformátovat pevný disk a poté Windows 7 nainstalovat. Jestliže si koupíte edici Windows 7 pro upgrade a chcete naformátovat pevný disk, budete muset počítač spustit z instalačního disku Windows 7 nebo z jednotky USB Flash a následně provést vlastní instalaci. Po kliknutí na volbu Možnosti jednotky (upřesnit) můžete pevný disk naformátovat. Nepoužívejte k formátování pevného disku před instalací Windows 7 program od jiného výrobce softwaru. Pokud používáte médium pro upgrade a před zahájením instalace jednotku naformátujete, nebudete moci Windows 7 aktivovat pomocí kódu Product Key pro upgrade. Další informace naleznete v tématu Instalace a přeinstalace systému Windows 7.

Jaký je rozdíl mezi 32bitovou a 64bitovou verzí?

64bitové operační systémy dokážou využít více paměti než 32bitové operační systémy (4 GB a více). Proto při mnoha současně spuštěných programech reagují rychleji. Všechny maloobchodní krabicové edice Windows 7 (s výjimkou edice Home Basic) obsahují 32bitové i 64bitové instalační disky. Chcete-li zjistit, zda ve svém počítači můžete provozovat 64bitovou verzi Windows, stáhněte a nainstalujte Poradce při upgradu na systém Windows 7. Další informace o 64bitové verzi Windows naleznete v tématu Odtajnění 64bitového systému Windows.

Mohu upgradovat z 32bitové verze Windows na 64bitovou verzi?

Pokud je váš počítač osazen 64bitovým procesorem (CPU), můžete nainstalovat 64bitovou verzi Windows 7, i když v současnosti používáte 32bitovou verzi. Abyste však mohli nainstalovat 64bitovou verzi Windows 7 do počítače, ve kterém již je nainstalovaná 32bitová verze, budete muset zálohovat své soubory a během instalace zvolit možnost Vlastní. Pak bude nutné obnovit soubory a znovu nainstalovat programy. Další informace naleznete v tématu 32 a 64bitové systémy Windows: nejčastější dotazy.