Pokud chcete mít po ruce weby, které často navštěvujete, můžete si je v aplikaci Internet Explorer uložit jako oblíbené položky. Oblíbené položky se sdílí mezi aplikacemi Internet Explorer a Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu, takže si svoje oblíbené položky můžete prohlížet, přidávat je a třídit z panelu Adresa i z tradičních seznamů oblíbených položek v aplikaci Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu.

Přidání oblíbených položek

Pokud jste na stránce webu, který chcete přidat do oblíbených položek, potáhněte prstem od dolního okraje (nebo klikněte pravým tlačítkem) pro vyvolání příkazů aplikace, klepněte nebo klikněte na tlačítko Oblíbené položkyTlačítko Oblíbené položky, klepněte nebo klikněte na Přidat k oblíbeným položkám Přidání k oblíbeným položkám a pak klepněte nebo klikněte na Přidat. Oblíbenou položku taky můžete uložit klávesovou zkratkou Ctrl+D.

Nebo v prohlížeči klasické pracovní plochy klepněte nebo klikněte na tlačítko Oblíbené položky vedle panelu Adresa a pak klepněte nebo klikněte na Přidat k oblíbeným položkám.

Zobrazení oblíbených položek

Když chcete zobrazit svoje oblíbené položky, potáhněte prstem nahoru a vyvolejte příkazy aplikace a pak klepněte nebo klikněte na tlačítko Oblíbené položkyTlačítko Oblíbené položky. Pokud máte oblíbené položky uspořádané ve složkách, klepněte nebo klikněte na rozevírací nabídku Oblíbené položky a vyberte složku, kterou chcete zobrazit. Klepnutím nebo kliknutím na některou z oblíbených položek přejdete na příslušný web.

Na ploše klepněte nebo klikněte na tlačítko Oblíbené položky vedle panelu Adresa a zobrazte si oblíbené položky. Klepnutím nebo kliknutím na některou z oblíbených položek v seznamu přejdete na příslušný web.

Zobrazit vše

Uspořádání oblíbených položek pomocí složek

Pokud se ve svých oblíbených položkách chcete líp orientovat, můžete je uspořádat do složek. Zpravodajské weby můžete třeba seskupit do složky „Deníky“ a weby pro nakupování můžete seskupit do složky „Moje obchody“.

 1. Na Úvodní obrazovce klepněte nebo klikněte na Internet Explorer. Tím se spustí Internet Explorer.

 2. Potáhnutím prstem nahoru od spodního okraje vyvolejte příkazy aplikace a pak klepněte nebo klikněte na tlačítko Oblíbené položkyTlačítko Oblíbené položky.
 3. Klepněte nebo klikněte na Přidání k oblíbeným položkám a pak klepněte nebo klikněte na Nová složka.
 4. Zadejte název složky a potom klepněte nebo klikněte na Vytvořit.

Až příště přidáte nějakou oblíbenou položku, vyberte před klepnutím nebo kliknutím na Přidat tuto (nebo jinou) složku.

Vytvoření nových složek na ploše

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Oblíbené položky vedle panelu Adresa.

 3. V rozevírací nabídce klepněte nebo klikněte na Uspořádat oblíbené položky.

 4. Klepněte nebo klikněte na Nová složka a zadejte název nové složky.

 5. Přetáhněte do nové složky uložené oblíbené položky.

  Oblíbené položky nebo složky v dialogu Uspořádat oblíbené položky jde taky Přejmenovat, Přesunout a Odstranit.

Abecední řazení oblíbených položek

Otevřete plochu, na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer, klepněte nebo klikněte na tlačítko Oblíbené položky, stiskněte a podržte oblíbenou položku nebo složku oblíbených položek (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem) a potom klepněte nebo klikněte na Seřadit podle názvu.

Export oblíbených položek

Pokud Internet Explorer používáte na víc počítačích, můžete oblíbené položky z jednoho počítače exportovat a importovat je do jiného.

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Oblíbené položky.

 3. V rozevírací nabídce klepněte nebo klikněte na Import a export.

 4. V dialogu Nastavení importu a exportu vyberte Exportovat do souboru a potom klepněte nebo klikněte na Další.

 5. Zaškrtněte políčko Oblíbené položky (a případně další nastavení), které chcete exportovat, a klepněte nebo klikněte na Další.

 6. Vyberte složky nebo oblíbené položky, které chcete exportovat, a klepněte nebo klikněte na Další. Internet Explorer automaticky vyexportuje všechny podsložky.

 7. Ve výchozím nastavení vytvoří Internet Explorer ve složce Dokumenty soubor s názvem bookmark.htm. Pokud chcete exportované oblíbené položky uložit jinam než do složky Dokumenty (třeba na disk nebo jednotku flash), klepněte nebo klikněte na Procházet a vyberte jinou jednotku. Klepněte nebo klikněte na Uložit.

 8. Klepněte nebo klikněte na Dokončit.

Import oblíbených položek

Naimportujte oblíbené položky z jednoho počítače do jiného.

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Oblíbené položky.

 3. V rozevírací nabídce klepněte nebo klikněte na Import a export.

 4. V dialogu Nastavení importu a exportu vyberte Importovat ze souboru a potom klepněte nebo klikněte na Další.

 5. Zaškrtněte políčko Oblíbené položky (a případně další nastavení), které chcete importovat, a klepněte nebo klikněte na Další.

 6. Ve výchozím nastavení Internet Explorer importuje soubor s názvem bookmark.htm ze složky Dokumenty. Klepnutím nebo kliknutím na Další importujete výchozí soubor, nebo můžete v aplikaci Internet Explorer nastavit import oblíbených položek z jiného místa. Klepněte nebo klikněte na Procházet a vyberte soubor nebo zadejte umístění a název souboru pro import. Klepněte nebo klikněte na Další.

 7. Vyberte složku, kam chcete importované oblíbené položky uložit, a potom klepněte nebo klikněte na Importovat.

 8. Klepněte nebo klikněte na Dokončit.Potřebujete další pomoc?