Zapamatování hesel na webech

Když navštívíte web, který vyžaduje přihlášení k účtu – třeba e-mail, banku nebo e-shop – Internet Explorer se zeptá, jestli si má zapamatovat vaše uživatelské jméno a heslo. Až tento web navštívíte příště a začnete psát svoje uživatelské jméno, doplní Internet Explorer automaticky informace o vašem účtu.

Ukládání hesel je v Internet Exploreru standardně zapnuté, můžete ho ale vypnout nebo vypnout takto:

 1. Klepnutím nebo kliknutím na Internet Explorer na obrazovce Start otevřete Internet Explorer.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Možnosti a v části Hesla přepněte Při přihlašování k webům nabízet možnost uložení hesla na Zapnuto.

  Pokud chcete ukládání hesla naopak vypnout, přepněte Při přihlašování k webům nabízet možnost uložení hesla na Vypnuto.

Zapnutí ukládání hesel v prostředí plochy

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeTlačítko Nástroje a potom na Možnosti Internetu.
 3. Na kartě Obsah v části Automatické dokončování klepněte nebo klikněte na Nastavení.

 4. Zaškrtněte políčko Uživatelská jména a hesla na formulářích a pak klepněte nebo klikněte na OK.

  Pokud chcete ukládání hesel vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Uživatelská jména a hesla na formulářích.

Správa účtů

Každé uživatelské jméno s heslem se ukládají jako účet. Když odstraníte údaje o účtech webů uložené v Internet Exploreru, odeberou se tyto údaje z počítače. Údaje jednoho konkrétního účtu odstraníte takto:

 1. Klepnutím nebo kliknutím na Internet Explorer na obrazovce Start otevřete Internet Explorer.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Účty, vyberte účet, který chcete odebrat, a klepněte nebo klikněte na Odebrat.

Poznámka

 • Pokud používáte veřejný počítač, Internet Explorer se vás zeptá, jestli chcete ukládat uživatelská jména a hesla. Ukládání osobních přihlašovacích údajů na veřejných počítačích nemusí být dobrý nápad.

 • Informace o vašem účtu jsou zašifrované a uložené na počítači – nesdílejí se s jinými uživatelskými účty a jiné aplikace na stejném počítači je nedokážou přečíst. Pokud se ale pod svým účtem Microsoft přihlásíte k jinému počítači, budete se pomocí údajů o účtu uložených v Internet Exploreru moct přihlásit k webům, protože tyto údaje se přenášejí mezi všemi vašimi zařízeními.

 • Když si uložíte přihlašovací údaje k nějakému webu a potom si z Windows Storu stáhnete aplikaci, která používá stejnou doménu jako tento web, systém Windows vás k této aplikaci automaticky přihlásí.

Vyplňování formulářů pomocí automatického dokončování

Pokud na webech zadáváte osobní údaje, třeba doručovací a fakturační adresy, může vám Automatické dokončování ušetřit čas automatickým vyplněním formulářů. Až příště navštívíte web s formuláři a začnete zadávat svoje údaje, Internet Explorer formulář vyplní na základě toho, co jste zadali dřív. Automatické dokončování zapnete takto:

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeTlačítko Nástroje a potom na Možnosti Internetu.
 3. Na kartě Obsah v části Automatické dokončování klepněte nebo klikněte na Nastavení.

 4. Vyberte Formuláře, klepněte nebo klikněte na OK a pak znova na OK.

Jak při používání automatického dokončování chránit svoje soukromí

Automatické dokončování vám šetří čas tím, že si pamatuje hesla a jiné informace, které zadáváte do internetových formulářů. Jelikož tyto informace se v zabezpečené podobě ukládají na počítač, na kterém v tu chvíli zrovna pracujete, snažte se automatické dokončování nepoužívat na veřejných nebo sdílených počítačích. Pokud tedy používáte veřejný nebo sdílený počítač, ujistěte se, že je automatické dokončování vypnuté. Pokud omylem zadáte informace, které radši nechcete ukládat – třeba fakturační adresu u platební karty – můžete z počítače odebrat historii automatického dokončování.

Odstranění historie automatického dokončování z počítače

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeTlačítko Nástroje a potom na Možnosti Internetu.
 3. Na kartě Obsah v části Automatické dokončování klepněte nebo klikněte na Nastavení a potom na Odstranit historii automatického dokončování.

 4. V dialogu Odstranit historii procházení vyberte Data ve formuláři a Hesla. Pro vymazání záznamů u webových adres zaškrtněte políčko Historie. Tím se odstraní taky historie procházení.

 5. Klepnutím nebo kliknutím na Odstranit vymažte historii automatického dokončování. Klepněte nebo klikněte na OK a pak znova na OK.

I po vypnutí Automatického dokončování se vás Internet Explorer bude ptát, jestli chcete ukládat hesla. Pokud máte obavy o svoje osobní údaje, můžete ukládání hesel vypnout.

Vypnutí ukládání hesel

 1. Klepnutím nebo kliknutím na Internet Explorer na obrazovce Start otevřete Internet Explorer.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Možnosti a v části Hesla přepněte Při přihlašování k webům nabízet možnost uložení hesla na Vypnuto.

Další informace o ukládání hesel a Automatickém dokončování najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Internet Explorer.Potřebujete další pomoc?