Internet Explorer nabízí celou řadu možností pro snazší prohlížení webů.

Zobrazit vše

Změna velikosti webové stránky

Pro lepší čitelnost je možné jakoukoli webovou stránku přiblížit. Změna velikosti zvětší nebo zmenší velikost všech prvků na stránce, včetně textu a obrázků.

Změna velikosti webové stránky

 1. Na Úvodní obrazovce klepněte nebo klikněte na Internet Explorer. Tím se Internet Explorer spustí.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Možnosti.

 4. V části Vzhled můžete pomocí posuvníku Lupa zvýšit nebo snížit úroveň přiblížení.

Zvětšení nebo zmenšení webové stránky na ploše

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Nástroje Tlačítko Nástroje a potom klepněte nebo klikněte na Lupa.
 3. Vyberte předdefinovanou úroveň zvětšení nebo zmenšení nebo vyberte vlastní úroveň po klepnutí nebo kliknutí na Vlastní a zadání hodnoty velikosti.

Zvětšení nebo zmenšení textu

Velikost písma na stránce můžete zvětšit nebo zmenšit, aby bylo v aplikaci Internet Explorer pro pracovní plochu čitelnější (pokud to web umožňuje).

Změna velikosti textu

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Stisknutím klávesy Alt zobrazte řádek nabídek.

 3. Klepněte nebo klikněte na Zobrazit a potom klepněte nebo klikněte na Velikost textu.

 4. Zvolte, jestli chcete text zvětšit nebo zmenšit oproti textu na obrazovce.

Procházení webu pomocí klávesnice

Stisknutím klávesy Tab přejdete na následující a stisknutím kombinace kláves Shift+Tab na předcházející prvky obrazovky, jako jsou třeba:

 • Odkazy tvořené textem nebo obrázky

 • Textová pole ve webových formulářích

 • Aktivní body obrazových map

 • Panel adresy

 • Panel záložek

 • Rámce HTML

Můžete taky stisknout klávesu F7 a pomocí funkce Procházení pomocí kurzoru vybrat text a pohybovat se na webové stránce pomocí standardních navigačních kláves na klávesnici – Home, End, Page Up, Page Down a kláves se šipkami.

Další informace o používání klávesnice najdete v tématu Internet ExplorerKlávesové zkratky aplikace .

Změna písma, formátování a barev na stránkách na pracovní ploše

U zobrazovaných stránek je možné zvolit typ a velikost písma i barvu popředí a pozadí. Můžete taky zvolit barvu, kterou budou na stránkách zobrazené odkazy.

Volba písem webu

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeTlačítko Nástroje a potom klepněte nebo klikněte na Možnosti Internetu.
 3. Klepněte nebo klikněte na kartu Obecné a potom v části Vzhled klepněte nebo klikněte na Písma.

 4. Vyberte písma, která chcete použít, klepněte nebo klikněte na OK a pak znova na OK.

Volba barev webu

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeTlačítko Nástroje a potom klepněte nebo klikněte na Možnosti Internetu.
 3. Klepněte nebo klikněte na kartu Obecné a potom v části Vzhled klepněte nebo klikněte na Barvy.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat barvy Windows.

 5. U každé barvy, kterou chcete změnit, klepněte nebo klikněte na políčko barvy, vyberte novou barvu a potom klepněte nebo klikněte na OK.

 6. Klepněte nebo klikněte na OK a pak znova na OK.

Přepsání všech nastavení písma a barvy webů

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeTlačítko Nástroje a potom klepněte nebo klikněte na Možnosti Internetu.
 3. Klepněte nebo klikněte na kartu Obecné a potom v části Vzhled klepněte nebo klikněte na Usnadnění.

 4. Zaškrtněte políčka Ignorovat barvy definované na webových stránkách, Ignorovat styly písem definované na webových stránkáchIgnorovat velikosti písem definované na webových stránkách.

 5. Klepněte nebo klikněte na OK a pak znova na OK.

Vlastní nastavení způsobu, jakým Internet Explorer pracuje s nástrojem pro čtení obsahu obrazovky nebo softwarem pro rozpoznávání řeči

Některé funkce aplikace Internet Explorer můžou způsobit, že nástroje pro čtení obsahu obrazovky generují nesrozumitelné nebo nesprávné informace.

Zlepšení fungování aplikace Internet Explorer s nástroji pro čtení obsahu obrazovky

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeTlačítko Nástroje a potom klepněte nebo klikněte na Možnosti Internetu.
 3. Klepněte nebo klikněte na kartu Upřesnit.

 4. Proveďte jednu nebo víc následujících změn:

  • Nastavte kurzor na místo, které chcete číst nebo zvětšit. V části Usnadnění zaškrtněte políčko Přesunout systémový znak se změnami zaměření/výběru.

  • Zobrazení textu namísto obrázků V části Usnadnění zaškrtněte políčko Vždy zobrazovat alternativní text obrázků. V části Multimédia zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat obrázky.

  • Zrušení přechodů stránek, aby nezpůsobovaly problémy s nástrojem pro čtení obsahu obrazovky nebo softwarem pro rozpoznání hlasu V části Procházení zrušte zaškrtnutí políčka Používat plynulé posouvání. V části Multimédia zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat obrázky.

  • Jak předejít rušení nástroje pro čtení obsahu obrazovky zvuky na webové stránce V části Multimédia zrušte zaškrtnutí políčka Přehrávat zvuky na webových stránkách.

 5. Klepněte nebo klikněte na OK.Potřebujete další pomoc?