Pomocí klávesových zkratek aplikace Internet Explorer můžete velmi rychle provádět spoustu různých úkolů nebo můžete pracovat bez použití myši. Ne všechny klávesové zkratky fungují v aplikaci Internet Explorer i v aplikaci Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu.

Nejpoužívanější klávesové zkratky

AkceKombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu
Akce

Přidání aktuálního webu k oblíbeným položkám

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+D

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+D

Akce

Zavření záložky

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+W

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+W

Akce

Přechod na domovskou stránku

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

(Není k dispozici)

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Alt+Home

Akce

Odstranění historie procházení

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

(Není k dispozici)

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+Shift+Del

Akce

Získání nápovědy a podpory

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

F1

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

F1

Akce

Otevření historie procházení

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

(Není k dispozici)

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+H

Akce

Otevření nové záložky

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+T

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+T

Akce

Otevření nového okna Procházení se službou InPrivate

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+Shift+P

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+Shift+P

Akce

Tisk aktuální stránky

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+P

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+P

Akce

Aktualizace stránky

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

F5

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

F5

Akce

Přepnutí mezi záložkami

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+Tab

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+Tab

Akce

Zobrazení příkazů aplikace (panel Adresa, často navštěvované weby atd.)

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Alt+D

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

(Není k dispozici)

Akce

Zobrazení stahovaných souborů

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+J

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+J

Hledání

AkceKombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu
Akce

Otevření vyhledávacího dotazu v panelu Adresa

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+E

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+E

Akce

Otevření vyhledávacího dotazu na nové záložce

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

(Není k dispozici)

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Alt+Enter

Akce

Otevření panelu Adresa (k zobrazení historie, oblíbených položek a poskytovatelů vyhledávání)

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+šipka dolů

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+šipka dolů

Akce

Vyhledávání pomocí zkopírovaného textu

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+Shift+L

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+Shift+L

Zvětšit

AkceKombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu
Akce

Přiblížení o 10 %

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+znaménko plus

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+znaménko plus

Akce

Oddálení o -10 %

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+znaménko mínus

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+znaménko mínus

Akce

Přiblížení na 100 %

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer 11

Ctrl+0

Kombinace kláves v aplikaciInternet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Ctrl+0

Klávesové zkratky pro aplikaci Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu

Tyto klávesové zkratky budou fungovat jenom v prohlížeči pro klasickou pracovní plochu.

Zobrazit vše

Panel Adresa

AkceKombinace kláves
Akce

Přidání řetězců www. na začátek a .cz na konec textu zadaného na panelu Adresa

Kombinace kláves

Ctrl+Enter

Akce

Zobrazení seznamu zadaných adres

Kombinace kláves

F4

Akce

Přesun kurzoru doleva na předchozí část věty na panelu Adresa

Kombinace kláves

Ctrl+Šipka vlevo

Akce

Přesun kurzoru doprava na předchozí část věty na panelu Adresa

Kombinace kláves

Ctrl+Šipka vpravo

Akce

Přechod na předchozí položku v seznamu položek automatického dokončování

Kombinace kláves

Šipka dolů

Akce

Přechod na další položku v seznamu položek automatického dokončování

Kombinace kláves

Šipka nahoru

Akce

Výběr textu na panelu Adresa

Kombinace kláves

Alt+D

Procházení

AkceKombinace kláves
Akce

Aktivace vybraného odkazu

Kombinace kláves

Enter

Akce

Zobrazení místní nabídky pro odkaz

Kombinace kláves

Shift+F10

Akce

Hledání na aktuální stránce

Kombinace kláves

Ctrl+F

Akce

Přechod na domovskou stránku

Kombinace kláves

Alt+Home

Akce

Přechod na další stránku

Kombinace kláves

Alt+Šipka vpravo

Akce

Návrat na předchozí stránku

Kombinace kláves

Backspace nebo Alt+Šipka vlevo

Akce

Přechod k předchozím položkám webové stránky (funguje jenom při vypnutém prohlížení na záložkách)

Kombinace kláves

Ctrl+Shift+Tab

Akce

Přechod k dalším položkám webové stránky (funguje jenom při vypnutém prohlížení na záložkách)

Kombinace kláves

Ctrl+Tab nebo F6

Akce

Přechod na začátek dokumentu

Kombinace kláves

Home

Akce

Přechod na konec dokumentu

Kombinace kláves

End

Akce

Otevření nového dokumentu v aplikaci Internet Explorer

Kombinace kláves

Ctrl+O

Akce

Otevření nového okna

Kombinace kláves

Ctrl+N

Akce

Uložení aktuální stránky

Kombinace kláves

Ctrl+S

Akce

Posun směrem k začátku dokumentu

Kombinace kláves

Šipka nahoru

Akce

Posun směrem ke konci dokumentu

Kombinace kláves

Šipka dolů

Akce

Zastavení stahování stránky

Kombinace kláves

Esc

Akce

Přepnutí mezi normálním a celoobrazovkovým režimem

Kombinace kláves

F11

Akce

Spuštění procházení pomocí kurzoru

Kombinace kláves

F7

Schránka

AkceKombinace kláves
Akce

Zkopírování vybraných položek do schránky

Kombinace kláves

Ctrl+C

Akce

Vyjmutí vybraných položek a jejich zkopírování do schránky

Kombinace kláves

Ctrl+X

Akce

Vložení vybraných položek ze schránky

Kombinace kláves

Ctrl+V

Akce

Výběr všech položek na aktuální webové stránce

Kombinace kláves

Ctrl+A

Oblíbené položky, historie a informační kanály

AkceKombinace kláves
Akce

Přidání webu k oblíbeným položkám

Kombinace kláves

Ctrl+D

Akce

Přesun vybrané položky nahoru v seznamu oblíbených položek (v dialogu Uspořádat oblíbené položky)

Kombinace kláves

Alt+šipka nahoru

Akce

Přesun vybrané položky dolů v seznamu oblíbených položek (v dialogu Uspořádat oblíbené položky)

Kombinace kláves

Alt+šipka dolů

Akce

Otevření nabídky Přidat k oblíbeným položkám

Kombinace kláves

Alt+Z

Akce

Otevření nabídky Oblíbené položky z panelu nabídek

Kombinace kláves

Alt+A

Akce

Otevření dialogu Uspořádat oblíbené položky

Kombinace kláves

Ctrl+B

Akce

Připnutí Centra oblíbených položek a zobrazení historie

Kombinace kláves

Ctrl+Shift+H

Akce

Zobrazení oblíbených položek

Kombinace kláves

Ctrl+I a Alt+K

Akce

Zobrazení informačních kanálů

Kombinace kláves

Ctrl+G

Akce

Zobrazení historie

Kombinace kláves

Ctrl+H

panel nabídek

AkceKombinace kláves
Akce

Otevření nabídky Soubor

Kombinace kláves

Alt+F

Akce

Otevření nabídky Úpravy

Kombinace kláves

Alt+R

Akce

Otevření nabídky Zobrazení

Kombinace kláves

Alt+V

Akce

Otevření nabídky Oblíbené položky

Kombinace kláves

Alt+A

Akce

Otevření nabídky Nástroje

Kombinace kláves

Alt+T

Akce

Otevření nabídky Nápověda

Kombinace kláves

Alt+H

Oznamovací pruh

AkceKombinace kláves
Akce

Přesunutí fokusu na oznamovací pruh

Kombinace kláves

Alt+N

Akce

Kliknutí na oznamovací pruh

Kombinace kláves

Mezerník

Karty

AkceKombinace kláves
Akce

Zavření záložky

Kombinace kláves

Ctrl+W

Akce

Zavření záložek na pozadí

Kombinace kláves

Ctrl+F4

Akce

Otevření odkazů v nové záložce v pozadí

Kombinace kláves

Ctrl+kliknutí

Akce

Otevření odkazů v nové záložce v popředí

Kombinace kláves

Ctrl+Shift+kliknutí

Akce

Duplikování záložky

Kombinace kláves

Ctrl+K

Akce

Otevření nové záložky

Kombinace kláves

Ctrl+T

Akce

Opětovné otevření naposledy zavřené záložky

Kombinace kláves

Ctrl+Shift+T

Akce

Přepnutí mezi záložkami

Kombinace kláves

Ctrl+Tab nebo Ctrl+Shift+Tab

Akce

Přepnutí na poslední záložku

Kombinace kláves

Ctrl+9

Akce

Přepnutí na konkrétní číslo záložky

Kombinace kláves

Ctrl+n (kde „n“ je číslo mezi 1 a 8)Potřebujete další pomoc?