Nastavení ochrany osobních údajů

Nastavení ochrany osobních údajů v aplikaci Internet Explorer může mít vliv na to, jak weby monitorují vaši činnost na internetu. Můžete třeba určit, které soubory cookie se mají ukládat, jak a kdy můžou weby použít informace o vaší poloze, nebo můžete blokovat nevyžádaná automaticky otevíraná okna.

Zobrazit vše

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé soubory, které weby vkládají do vašeho počítače a ukládají v nich informace o vás nebo vašich nastaveních. Soubory cookie zpříjemňují procházení internetu, protože weby si díky nim můžou zapamatovat vaše nastavení nebo přihlašovací údaje, abyste se nemuseli pokaždé přihlašovat znova. Některé soubory cookie ale můžou sledovat, jaké navštěvujete stránky, a tím omezit vaše soukromí. Další informace najdete v tématu Odstranění a správa souborů cookie v Internet Exploreru.

Funkce Do Not Track (Nesledovat)

Když je funkce Do Not Track zapnutá, Internet Explorer bude webům, které navštívíte, a zároveň třetím stranám, jejichž obsah je na těchto webech hostovaný, zasílat žádost o nesledování (Do Not Track). Tím dáte najevo, že si nepřejete být sledovaní. Další informace najdete v tématu Do Not Track (Nesledovat).

InPrivate Procházení se službou

Prohlížeče ukládají některé informace, třeba historii hledání, aby se vám zpříjemnila práce s internetem. Při použití Procházení InPrivate se ale informace, jako jsou hesla, historie hledání nebo historie stránky, hned po zavření záložky odstraní.

Spuštění relace Procházení InPrivate

 1. Na Úvodní obrazovce klepněte nebo klikněte na Internet Explorer. Tím se Internet Explorer spustí.

 2. Potáhněte prstem zespodu obrazovky (nebo klikněte pravým tlačítkem). Otevřou se příkazy aplikace.

 3. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Nástroje záložekNástroje záložek a potom na Nová záložka InPrivate.

Spuštění relace Procházení InPrivate v prostředí klasické plochy

 • Pravým tlačítkem klikněte na ikonu Internet Explorer na hlavním panelu a vyberte Spustit Procházení se službou InPrivate.

Vypnutí doplňků v relacích Procházení InPrivate

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeNástroje a potom na Možnosti Internetu.
 3. Na kartě Osobní údaje zaškrtněte políčko Při spuštění funkce Procházení se službou InPrivate zakázat panely nástrojů a rozšíření a klepněte nebo klikněte na OK.

Sledování polohy

Díky službě sledování polohy můžou weby zjistit, kde se fyzicky nacházíte, a díky tomu vám nabídnout lepší služby. Například web s mapami si může vyžádat informace o vaší poloze a potom podle nich vystředit mapu. Internet Explorer vás upozorní vždy, když se web pokusí zjistit vaši polohu. V takovém případě klepnutím nebo kliknutím na Povolit jednou povolíte webu použít vaši polohu jenom protentokrát. Pokud chcete, aby web mohl používat vaši polohu při každé návštěvě, klepněte nebo klikněte na Vždy povolit.

Jak vypnout zjišťování polohy

Pokud nechcete, aby si weby mohly vyžádat informace o vaší poloze, můžete zjišťování polohy vypnout. Uděláte to takto:

 1. Na Úvodní obrazovce klepněte nebo klikněte na Internet Explorer. Tím se Internet Explorer spustí.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Osobní údaje a v části Umístění přepněte Weby můžou žádat o přístup k informacím o vaší poloze na Vypnuto.

Blokování automaticky otevíraných oken

Blokování automaticky otevíraných oken omezuje nebo blokuje automaticky otevíraná okna na webech, které navštívíte. Můžete si vybrat, jaká úroveň blokování vám vyhovuje, zapnout nebo vypnout upozornění při blokování automaticky otevíraných oken nebo vytvořit seznam webů, na kterých se automaticky otevíraná okna nemají blokovat. Nastavení blokování automaticky otevíraných oken se používá pouze u aplikace Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu.

Zobrazit vše

Zapnutí nebo vypnutí blokování automaticky otevíraných oken

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeNástroje a potom na Možnosti Internetu.
 3. Na kartě Osobní údaje v části Blokování automaticky otevíraných oken zaškrtněte políčko Zapnout blokování automaticky otevíraných oken (nebo zaškrtnutí zrušte) a pak klepněte nebo klikněte na OK.

Blokování všech automaticky otevíraných oken

I když blokování automaticky otevíraných oken zapnete, nebude Internet Explorer blokovat automaticky otevíraná okna z webů v místním intranetu nebo v zónách zabezpečení Důvěryhodné servery. Pokud chcete blokovat všechna automaticky otevíraná okna, včetně těch v místním intranetu nebo v zóně Důvěryhodné servery, budete muset změnit úroveň blokování.

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeNástroje a potom na Možnosti Internetu.
 3. Na kartě Osobní údaje v části Blokování automaticky otevíraných oken klikněte nebo klepněte na Nastavení.

 4. V dialogu Nastavení blokování automaticky otevíraných oken v části Úroveň blokování nastavte Vysoká: Blokovat vše (lze obejít klávesami Ctrl+Alt).

 5. Klepněte nebo klikněte na Zavřít a potom na OK.

Vypnutí upozornění na zablokovaná okna

Pokud nechcete, aby Internet Explorer při každém zablokování automaticky otevíraného zobrazoval upozornění, můžete upozornění vypnout.

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeNástroje a potom na Možnosti Internetu.
 3. Na kartě Osobní údaje v části Blokování automaticky otevíraných oken klikněte nebo klepněte na Nastavení.

 4. V dialogu Nastavení blokování automaticky otevíraných oken zrušte zaškrtnutí políčka Při blokování automaticky otevíraného okna zobrazit oznamovací pruh.

 5. Klepněte nebo klikněte na Zavřít a potom na OK.

Ochrana před sledováním

Ochrana před sledováním brání tomu, aby se informace o vaší činnosti na internetu odesílaly poskytovatelům obsahu třetích stran na navštěvovaných webech. Pro lepší pochopení si představte, že seznamy funkce Ochrana před sledováním jsou něco jako seznamy „komu nevolat“. Internet Explorer zablokuje veškerý obsah třetích stran na webech ze seznamu a minimalizuje množství informací, které o vás tyto weby třetích stran mohou zjistit. Další informace najdete v tématu Použití funkce Ochrana před sledováním v aplikaci Internet Explorer.

Zóny zabezpečení

Změnou nastavení zabezpečení můžete určit, jak má Internet Explorer chránit počítač před potenciálně škodlivým nebo nebezpečným webovým obsahem. Internet Explorer automaticky přiřadí všechny weby k jedné ze zón zabezpečení: Internet, Místní intranet, Důvěryhodné servery nebo Servery s omezeným přístupem. Každá zóna má jinou výchozí úroveň zabezpečení, která určuje, jaký typ obsahu se na takovém webu bude blokovat. V závislosti na úrovni zabezpečení webu se může stát, že některý obsah bude zablokovaný, dokud ho nepovolíte, ActiveXovládací prvky se nemusí spouštět automaticky nebo se na některých webech můžou zobrazit upozornění. Nastavení pro každou z těchto zón si můžete přizpůsobit a tím určit, jakou úroveň ochrany si přejete.

Zobrazit vše

Změna nastavení zón zabezpečení

Nastavení zón zabezpečení můžete změnit takto:

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeNástroje a potom na Možnosti Internetu.
 3. Klepněte nebo klikněte na kartu Zabezpečení a potom si některým z těchto postupů přizpůsobte nastavení bezpečnostních zón:

  • Nastavení kterékoliv zóny zabezpečení změníte tak, že klepnete nebo kliknete na ikonu zóny a přesunete posuvník na požadovanou úroveň zabezpečení.

  • Pokud si chcete pro nějakou zónu vytvořit vlastní nastavení zabezpečení, klepněte nebo klikněte na ikonu zóny a pak klepněte nebo klikněte na Vlastní úroveň a vyberte si nastavení podle libosti.

  • Pokud chcete u všech úrovní zabezpečení obnovit původní nastavení, klepněte nebo klikněte na Obnovit výchozí úroveň všech zón.

Změny nastavení zabezpečení se projeví v aplikaci Internet Explorer i v aplikaci Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu.

Přidání serveru do zóny zabezpečení nebo jeho odebrání

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeNástroje a potom na Možnosti Internetu.
 3. Klepněte nebo klikněte na kartu Zabezpečení, vyberte ikonu některé ze zón zabezpečení (Místní intranet, Důvěryhodné servery nebo Servery s omezeným přístupem) a potom klepněte nebo klikněte na Weby. Teď můžete do vybrané zóny přidávat weby nebo z ní odebírat weby, které už v ní nechcete mít zařazené.

 4. Pokud jste v předchozím kroku vybrali Místní intranet, klepněte nebo klikněte na Upřesnit a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Přidejte server: Zadejte jeho adresu URL do pole Přidat tento web k zóně a potom klepněte nebo klikněte na Přidat.

  • Odeberte server: V poli Weby vyberte adresu URL, kterou chcete odebrat, a klepněte nebo klikněte na Odebrat.

Zapnutí rozšířeného chráněného režimu

Rozšířený chráněný režim předchází tomu, aby se v aplikaci Internet Explorer spouštěl škodlivý software. Další informace najdete v tématu Správa doplňků pro Internet Explorer.Potřebujete další pomoc?