Doplňky jsou aplikace, které Internet Explorer používá k interakci s obsahem webu, jako jsou videa a hry. Dalšími typy doplňků jsou panely nástrojů a rozšíření. K nejčastějším doplňkům patří Adobe Flash, Quicktime a Silverlight. Internet Explorer je navržený pro použití bez doplňků a dokáže zpracovat kód ve formátu HTML5 a přehrávat řadu videí ve formátu Adobe Flash, aniž byste museli instalovat samostatný doplněk. Doplňky se dají instalovat a používat jedině v aplikaci Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu. Pokud chcete zobrazit stránku, která vyžaduje doplňky, zobrazte ji v prostředí klasické plochy: potažením prstem zespodu obrazovky nahoru (nebo kliknutím pravého tlačítka) otevřete příkazy aplikace, klepněte nebo klikněte na tlačítko Nástroje stránky Tlačítko Nástroje stránky a potom na Zobrazit v prostředí plochy.

Poznámka

 • Ve Windows RT nejsou v aplikaci Internet Explorer ani Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu doplňky podporované.

Instalování a používání doplňků v prostředí plochy

Pokud vám k zobrazení stránky chybí nějaký doplněk, Internet Explorer vám to oznámí a vyzve vás k stažení doplňku. Některé doplňky už jsou na počítači předinstalované výrobcem nebo jinými aplikacemi.

Zobrazit vše

Jak zobrazit nainstalované doplňky

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Nástroje Tlačítko Nástroje a potom na Spravovat doplňky.
 3. V části Zobrazit klepněte nebo klikněte na Všechny doplňky.

Zapnutí doplňků

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Nástroje Tlačítko Nástroje a potom na Spravovat doplňky.
 3. V části Zobrazit klepněte nebo klikněte na Všechny doplňky.

 4. Klepněte nebo klikněte na doplněk, klepněte nebo klikněte na Povolit a nakonec klepněte nebo klikněte na Zavřít.

Vypnutí nebo odebrání doplňků

Kvůli doplňkům může někdy prohlížeč běžet pomalu nebo úplně spadnout. Doplňky taky můžou představovat bezpečnostní riziko nebo narušovat kompatibilitu. Pokud máte podezření, že doplňky způsobují aplikaci Internet Explorer problémy, nebo pokud chcete prohlížeč zrychlit, můžete jednotlivé doplňky vypnout. Stejně tak můžete z počítače odebrat doplňky, které už nepoužíváte. Jestliže máte dojem, že doplňky způsobují problémy s výkonem, kompatibilitou nebo zabezpečením, je dobré je odebrat.

Zobrazit vše

Vypnutí doplňků

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Nástroje Tlačítko Nástroje a potom na Spravovat doplňky.
 3. V části Zobrazit klepněte nebo klikněte na Všechny doplňky a vyberte doplněk, který chcete vypnout.

 4. Klepněte nebo klikněte na Zakázat a potom na Zavřít.

Odebrání doplňků z počítače

Poznámka

 • Ne všechny doplňky je možné odebrat. Některé jsou totiž potřebné k tomu, aby Internet Explorer a počítač fungovaly správně.

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Nástroje Tlačítko Nástroje a potom na Spravovat doplňky.
 3. V části Zobrazit klepněte nebo klikněte na Všechny doplňky a vyberte doplněk, který chcete odebrat.

 4. Pokud se doplněk dá odebrat, zobrazí se možnost Odebrat. Klepněte nebo klikněte na Odebrat a potom na Zavřít.

Rizika instalování doplňků

I když doplňky můžou zpříjemnit prostředí internetu tím, že vám umožní přístup k pestřejšímu obsahu, některé z nich můžou představovat hrozbu pro zabezpečení, soukromí nebo výkon počítače. Instalujte jenom doplňky z důvěryhodných zdrojů.

Doplňky v rozšířeném chráněném režimu

Rozšířený chráněný režim pomáhá chránit váš počítač a osobní údaje před malwarem a jinými útoky. Když je tento režim zapnutý, doplňky jako panely nástrojů, rozšíření a objekty pomocníka prohlížeče se budou moct spustit jenom v případě, že jsou s rozšířeným chráněným režimem kompatibilní. Na nekompatibilní doplňky vás prohlížeč upozorní. Pokud budete potřebovat použít nekompatibilní doplněk, můžete rozšířený chráněný režim v prohlížeči pro klasickou plochu vypnout.

Zobrazit vše

Zapnutí rozšířeného chráněného režimu

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeTlačítko Nástroje a potom na Možnosti Internetu.
 3. Na kartě Upřesnit v části Zabezpečení zaškrtněte políčko Povolit rozšířený chráněný režim a pak klepněte nebo klikněte na OK. Toto nastavení se projeví až po restartování počítače.

Vypnutí rozšířeného chráněného režimu

Poznámka

 • Rozšířený chráněný režim brání počítač a osobní data před škodlivým softwarem a jinými útoky. Vypínejte ho jedině s vědomím toho, že tím snižujete zabezpečení svého počítače.

 1. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeTlačítko Nástroje a potom na Možnosti Internetu.
 3. Na kartě Upřesnit v části Zabezpečení zrušte zaškrtnutí políčka Povolit rozšířený chráněný režim a pak klepněte nebo klikněte na OK. Změny se projeví až po restartování počítače.Potřebujete další pomoc?