Správce stahování

Obrázek Správce stahování
Správce stahování udržuje pořádek ve stažených souborech.

Internet Explorer 9 má integrovanou funkci pro přístup ke staženým souborům, jejich monitorování a práci s nimi: Správce stahování. Jeden program umožňuje sledovat průběh stahování souborů, poskytuje informace o tom, zda nejsou potenciálně škodlivé, umožňuje prověřovat stažené soubory pomocí celé řady kontrol zabezpečení a zobrazuje jejich výsledné umístění.

Správce stahování je integrovaný se složkou Stažené soubory systému Windows. Umožňuje snadno pracovat se staženými soubory, které lze třídit, tisknout nebo odesílat na jiné místo stejně jako libovolné jiné soubory. Pomocí Správce stahování je také možné řídit stahování, což zahrnuje vše od spouštění a otevírání souborů až po pozastavení nebo zrušení stahování. V rámci programu Správce stahování je dokonce možné odstraňovat stažené soubory.

Správce stahování také pracuje s filtrem SmartScreen a díky tomu vás chrání před škodlivými staženými soubory. Potenciálně nebezpečné stažené soubory jsou okamžitě zablokovány. Správce stahování poté jasně označí programy, které představují vyšší riziko. Na základě těchto informací se pak můžete rozhodnout, zda uložené soubory odstranit, spustit nebo uložit.

Bez ohledu na to, zda stahujete jeden malý soubor nebo několik velkých souborů, stále můžete bez přerušení procházet Internet. A pokud je stahování přerušeno, můžete ho rychle obnovit při příštím spuštění aplikace Internet Explorer 9. Pokud nastane problém s připojením k síti nebo pokud musíte počítač vypnout, můžete pokračovat tam, kde jste skončili.