Změna nastavení aplikace Internet Explorer

Internet Explorer nabízí spoustu možností, jak si ho můžete přizpůsobit, aby se vám s internetem pracovalo co nejlépe. Při používání aplikace Internet Explorer spouštěné z úvodní obrazovky můžete změnit mnoho běžných nastavení – třeba domovské stránky, historii procházení, úroveň přiblížení a další. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
(Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)
Potom klepněte nebo klikněte na Možnosti.

Spoustu dalších nastavení a možností přizpůsobení prohlížeče najdete v dialogu Možnosti Internetu. Pro zobrazení všech nastavení a možností otevřete Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu, klepněte nebo klikněte na tlačítko Nástroje Tlačítko Nástroje a potom na Možnosti Internetu.

Poznámka

  • Když změníte nastavení v aplikaci Internet Explorer spouštěné z Úvodní obrazovky, změny se projeví i v aplikaci Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu.

Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer

Nastavení aplikace Internet Explorer můžete obnovit do stavu, v jakém je Internet Explorer hned po prvním nainstalování do počítače. Může se to hodit, třeba když narazíte na problém způsobený změnou nastavení po instalaci. Obnovení aplikace Internet Explorer nejde vrátit zpět. Jakmile ho provedete, všechny změny nastavení se ztratí.

Jak obnovit nastavení aplikace Internet Explorer

  1. Zavřete všechna aktuálně otevřená okna aplikace Internet Explorer.

  2. Otevřete plochu a na hlavním panelu klepněte nebo klikněte na ikonu Internet Explorer. Změna nastavení ovlivní aplikaci Internet Explorer i aplikaci Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu.

  3. Klepněte nebo klikněte na tlačítko NástrojeNástroje a potom na Možnosti Internetu.
  4. Klepněte nebo klikněte na kartu Upřesnit a potom na Obnovit.

  5. V dialogu Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer klepněte nebo klikněte na Obnovit.

  6. Až se Internet Explorer vrátí do výchozího nastavení, klepněte nebo klikněte na Zavřít a potom na OK. Změny se projeví až po restartování počítače.Potřebujete další pomoc?