Odstranění nebo obnovení souborů a složek

V úložišti OneDrive můžete odstranit konkrétní soubory nebo celé složky se všemi soubory, které obsahují.

Odstranění souborů a složek

Zobrazit vše

Z webu OneDrive

  1. Přejděte na web OneDrive.

    Asi se budete muset přihlásit pomocí účtu Microsoft.

  2. Položky, které chcete odstranit, vyberte zaškrtnutím políčka v jejich pravém horním rohu.

  3. Na panelu v horní části stránky klepněte nebo klikněte na Správa, zvolte Odstranit a klepněte nebo klikněte na Odstranit.

Poznámka

  • Pokud odstraníte položky, které s vámi někdo sdílí, přesunou se do koše jejich vlastníka. Pokud odstraníte položky ze skupiny, odstraní se trvale.

Ve Windows 8.1, Windows RT 8.1 nebo v aplikaci OneDrive pro plochu

Položky odstraníte z úložiště OneDrive nejrychleji tak, že otevřete Průzkumník souborů, vyberete položky a stisknete klávesu DELETE.

Obnovení odstraněných položek

Zobrazit vše

Z webu OneDrive

  1. Přejděte na web OneDrive.

  2. Klepněte nebo klikněte na Koš v dolní části levého podokna.

  3. Pokud chcete obnovit všechny položky, klepněte nebo klikněte na Obnovit všechny položky. Pokud chcete všechny položky trvale odstranit, klepněte nebo klikněte na Vysypat koš. Pokud chcete obnovit nebo trvale odstranit jednotlivé položky, vyberte je zaškrtnutím jejich políček.

Poznámka

  • Položky v koši se automaticky odstraní po jednom roku. Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech.

Ve Windows 8.1, Windows RT 8.1 nebo v aplikaci OneDrive pro plochu

Pokud soubory v úložišti OneDrive odstraníte pomocí Průzkumníka souborů, přesunou se do koše. Pokud není koš přeplněný, zůstanou v něm, dokud se nerozhodnete koš vysypat. Můžete tak obnovit soubory, které jste omylem odstranili, a vrátit je zpátky na původní místo. Koš otevřete poklepáním nebo dvojitým kliknutím na ikonu koše na ploše. Pokud pracujete s Průzkumníkem souborů, můžete výchozí umístění koše otevřít tak, že do adresního řádku zadáte Koš.

Kontaktujte podporu


Přechod na OneDrive

Potřebujete další pomoc?